Zonneweide Anna’s Hoeve: 2050 zonnepanelen voor alle Hilversummers

Op de rioolwaterzuivering (vlakbij Anna’s Hoeve) gaan 2.160 zonnepanelen gelegd worden door de gemeente Hilversum. HilverZon mag deze panelen overnemen en exploiteren en zoekt daarvoor deelnemers die hun stroom via deze panelen zelf willen gaan opwekken.
U leest een groter aantal dan bij de titel al wordt aangekondigd: na nameting is gebleken dat er plek is voor een aanvullende 110 zonnepanelen.

Dit project noemen we ‘Zonneweide bufferbak Anna’s Hoeve’. De zonnepanelen zullen genoeg zonnestroom opleveren voor circa 120 Hilversumse huishoudens. Later zal de gemeente het naastliggende retentieveld ook nog gaan aanbesteden. De bufferbak en retentieveld vangen momenteel overtollig regenwater op voordat dit gezuiverd wordt door Watenet. Voor dit project gaat het om het langwerpige waterbassin op de foto.

Geinteresseerd? U kunt zich via deze link voorinschrijven voor dit project.

Zonneweide Anna’s Hoeve 2017

 

 

Direct meedoen aan de Zonneweide? U vindt het inschrijfformulier hier.

 

Een toelichting op dit project vindt u in dit filmpje van de gemeente Hilversum:

De gemeente wil met deze zonnevelden de nieuwe woonwijk Anna’s Hoeve en omliggende wijken duurzamer maken. De aanleg van de zonnepanelen op de bufferbak wordt gefinancierd en gerealiseerd door de gemeente Hilversum. HilverZon zal de 2.050 zonnepanelen als eerste aanbieden aan de inwoners van Anna’s Hoeve en daarna aan de bewoners van de postcodegebieden eromheen.

Geschikt voor postcodes 1222 en omliggende postcodes:
Dubbel ruimtegebruik
De bufferbak en retentieveld vangen momenteel overtollig water op. Het is technisch mogelijk om de ruimte boven de oppervlakten te overspannen met draagconstructies die geschikt zijn om zonnepanelen te dragen. Hierdoor blijft de functie onder de beoogde draagconstructie behouden. Dit is een duurzame manier van ruimtegebruik.

Zonneveld 1: de bufferbak
De draagconstructie voor de zonnepanelen op de bufferbak zal door de gemeente worden gefinancierd. Zodra de zonnepanelen er liggen, worden de zonnepanelen tegen de kostprijs doorverkocht aan deelnemers aan dit project die zich bij HilverZon hebben aangemeld. HilverZon gaat zich hier op grond van de reeds gesloten ‘Green Deal’ voor inzetten. De 120 huishoudens die meedoen aan dit project, kunnen samen een besparing op CO2-uitstoot van 240 ton behalen. Aanmelden is al mogelijk via HilverZon.nu/meedoen.

Zonneveld 2: het retentieveld
Het zogenaamde retentieveld naast de bufferbak zal op termijn zonneveld 2 worden. Het oppervlak daarvan is 1,3 hectare groot, ruim genoeg voor 2500 tot 4300 zonnepanelen. Dit kan een besparing van 640 ton CO2 opleveren voor Hilversum. Het aantal zonnepanelen dat op het veld kan komen te liggen, hangt af van de te kiezen draagconstructie.

Gemeente blijft eigenaar: HilverZon krijgt recht van opstal
De bufferbak, het retentieveld en de draagconstructies blijven eigendom van de gemeente. De levensduur wordt nu geschat op 20 jaar. De gemeente vindt het algemeen belang zo groot, dat er geen vergoeding voor opstalrecht of voor de investering in de draagconstructie wordt gevraagd. Naar verwachting zijn de zonnepanelen na 20 jaar aan het eind van hun levensduur en daarmee ook de houdbaarheid van de draagconstructie. De gemeente maakt nu geen reservering voor het vervangen van de draagconstructie aan het einde van die 20 jaar. Hier moet tegen het einde van de levensduur een besluit over worden genomen.

De aanbesteding voor levering van de zonnepanelen voor de bufferbak opent op 20 juli 2017. De geplande oplevering van het geheel is 28 februari 2018.

Aanmelden voor dit project? Ga naar www.hilverzon.nu/meedoen en stuur uw gegevens in via het aanmeldformulier.

top