Zonneweide Anna’s Hoeve: 2160 zonnepanelen voor alle Hilversummers

Op de rioolwaterzuivering (vlakbij Anna’s Hoeve) zijn 2.160 zonnepanelen gelegd door de gemeente Hilversum. HilverZon mag deze panelen overnemen en exploiteren en zoekt daarvoor deelnemers die hun stroom via deze panelen zelf willen gaan opwekken. Het project is op 19 maart 2018 officieel geopend.
Dit project noemen we ‘Zonneweide Anna’s Hoeve’, en ligt op het dak over de bufferbak van de rioolwaterzuivering. De zonnepanelen zullen genoeg zonnestroom opleveren voor circa 200 Hilversumse huishoudens. Later zal de gemeente het naastliggende retentieveld ook nog gaan aanbesteden. De bufferbak en retentieveld vangen momenteel overtollig regenwater op voordat dit gezuiverd wordt door Waternet. 

Geinteresseerd? U kunt zich via deze link inschrijven voor dit project.

De gemeente wil met deze zonnevelden de nieuwe woonwijk Anna’s Hoeve en omliggende wijken duurzamer maken. De aanleg van de zonnepanelen op de bufferbak wordt gefinancierd en gerealiseerd door de gemeente Hilversum. HilverZon zal de 2.160 zonnepanelen als eerste aanbieden aan de inwoners van Anna’s Hoeve en daarna aan de bewoners van de postcodegebieden eromheen.

 

Geschikt voor postcodes 1222 en omliggende postcodes:
Dubbel ruimtegebruik
De bufferbak en retentieveld vangen momenteel overtollig water op. Het is technisch mogelijk om de ruimte boven de oppervlakten te overspannen met draagconstructies die geschikt zijn om zonnepanelen te dragen. Hierdoor blijft de functie onder de beoogde draagconstructie behouden. Dit is een duurzame manier van ruimtegebruik.

Zonneveld 1: de bufferbak
De draagconstructie voor de zonnepanelen op de bufferbak zal door de gemeente worden gefinancierd. Zodra de zonnepanelen er liggen, worden de zonnepanelen tegen de kostprijs doorverkocht aan deelnemers aan dit project die zich bij HilverZon hebben aangemeld. HilverZon gaat zich hier op grond van de reeds gesloten ‘Green Deal’ voor inzetten. De 120 huishoudens die meedoen aan dit project, kunnen samen een besparing op CO2-uitstoot van 240 ton behalen. Aanmelden is al mogelijk via HilverZon.nu/meedoen.

Zonneveld 2: het retentieveld
Het zogenaamde retentieveld naast de bufferbak zal op termijn zonneveld 2 worden. Het oppervlak daarvan is 1,3 hectare groot, ruim genoeg voor 2500 tot 4300 zonnepanelen. Dit kan een besparing van 640 ton CO2 opleveren voor Hilversum. Het aantal zonnepanelen dat op het veld kan komen te liggen, hangt af van de te kiezen draagconstructie.

Gemeente blijft eigenaar van de lokatie: HilverZon koopt de panelen en krijgt recht van opstal
De bufferbak, het retentieveld en de draagconstructies blijven eigendom van de gemeente. De levensduur wordt nu geschat op 20 tot 25 jaar. De gemeente vindt het algemeen belang zo groot, dat er geen vergoeding voor opstalrecht of voor de investering in de draagconstructie wordt gevraagd.

Aanmelden voor dit project? Ga naar www.hilverzon.nu/meedoen en stuur uw gegevens in via het aanmeldformulier.

top