HilverZon; laat de zon voor je werken!

Kan ik als huurder meedoen aan een zonnedak? Wat als ik verhuis?

Wie is om | nieuwe energie? En is de Energiecoach echt gratis?

Antwoorden op deze en vele andere vragen vind je hieronder!

Zonnedaken – Algemeen

Wat is een zonnedak?

Een zonnedak (of Zonneweide Anna’s Hoeve) is een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie bij jou in de wijk met gemiddeld zo’n 400 zonnepanelen. Die wijk kan overigens best groot zijn. Deze projecten verschillen onderling nauwelijks, het maakt dus in principe niet uit of je deelneemt aan een zonnedak of een zonneweide.

Onze projecten worden georganiseerd, beheerd en onderhouden door HilverZon. De zonnepanelen op dit dak leveren stroom, die bestemd is voor de deelnemers aan het dak.

Hierbij maakt HilverZon gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief, een officiële belastingregeling om het opwekken van groene energie te stimuleren. Deze regeling wordt meestal de postcoderoos-regeling genoemd.

Wat is een postcoderoos?

De zogenoemde postcoderoos werd aanvankelijk (per 1-1-2014) bepaald door het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt. De postcoderoos was het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus die direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben). Ook postcodegebieden die alleen raken met een ‘punt’ (bijvoorbeeld in een ‘meerpostcodenpunt’) horen bij de postcoderoos. Op 1-1-2016 is het begrip postcoderoos verruimd. Sindsdien hoeft de installatie niet meer in het midden van een zogenoemde postcoderoos te liggen, maar mag ook in een van de ‘blaadjes’ gerealiseerd zijn. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten (in de wandelgangen wordt al gesproken over de postcoderups).

Als deelnemer kun je profiteren van de belastingkorting als je woont in de postcoderoos van de productie-installatie (in Hilversum: zonnedak of Zonneweide Anna’s Hoeve).

Waar doe ik aan mee als ik investeer in een collectief zonnedak?

Als deelnemer aan een Zonnedak of Zonneweide investeer je in een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie bij jou in de wijk (gemiddeld zo’n 400 panelen). Je kunt deelnemen, bijvoorbeeld omdat je zelf geen zonnepanelen op het eigen dak kan of wil leggen. Als je deelneemt, wek je min of meer je eigen stroom op. Je krijgt een mooi rendement en je levert een bijdrage aan de verduurzaming van Hilversum.

Zelf profiteer je, samen met de andere deelnemende wijkgenoten, van de opbrengsten door een belastingkorting op je eigen energierekening en een winstuitkering uit de stroomverkoop. Wij verwachten voor de HilverZon-projecten dat je de investering binnen 10 jaar terugverdient, terwijl de panelen veel langer stroom zullen leveren. Uiteindelijk is een rendement op je investering mogelijk tussen de 6 en de 7 procent.

Uiteraard gaat HilverZon alleen in zee met gecertificeerde leveranciers. Met deze leveranciers spreken wij contractueel af dat zij verantwoordelijk zijn voor deugdelijke installatie van de systemen. Waar mogelijk vragen wij hen om ook het onderhoud op zich te nemen. Dit hangt grotendeels af van de kosten die zij daarvoor zullen rekenen. HilverZon vraagt hen om dit in de offerte direct mee te nemen.

Kan iederen meedoen, zowel particulieren als ondernemers?

Particulier
Alle particulieren in de wijk, zowel huurders als woningeigenaren, kunnen meedoen. Voorwaarde is wel dat je als deelnemer een eigen energierekening hebt. Je kunt maximaal meedoen voor je eigen energieverbruik met een maximum van 10.000 kWh per jaar (een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3.400 kWh). Kleine woongroepen kunnen ook meedoen, maar dan moet de energieafrekening wel op je eigen adres geregistreerd staan.

Ondernemer
Ook als ondernemer kun je meedoen. Dan geldt eveneens het maximum van 10.000 kWh per jaar om voor energiebelasting-teruggave in aanmerking te komen. Je krijgt het hoogste tarief energiebelasting terug. Houd er rekening mee dat het rendement voor ondernemers iets lager is dan het rendement voor particulieren.

Kan ik als huurder ook meedoen aan een zonnedak?

Ja, als je in een huurwoning woont, kun je ook meedoen. Voorwaarde hierbij is dat je als huurder een eigen energierekening voor elektriciteit hebt (dus op je eigen naam). Het energiebedrijf levert dan namelijk energie aan jou als huurder en kan de betaalde energiebelasting aan jou persoonlijk terugbetalen.

Heb je een huurcontract waar je de energiekosten aan je verhuurder betaalt via de servicekosten? Dan kun je helaas niet meedoen aan een collectief zonnedak. Je kunt in dat geval wel aan je verhuurder vragen of deze al groene energie afneemt of overstapt op bijvoorbeeld om | nieuwe energie. Op die manier kun je toch aan duurzaamheid bijdragen.

Wanneer kan ik als huurder niet meedoen?

Als je energie wordt verrekend in de huurprijs of via een servicecontract, kun je helaas niet deelnemen. De verhuurder heeft waarschijnlijk een grootverbruikersaansluiting. Je kunt wel navragen of dit groene stroom is. En zoniet, of je verhuurder overstapt op bijvoorbeeld om | nieuwe energie. Op die manier kun je toch aan duurzaamheid bijdragen.

Met wie doe ik zaken als het om een zonnedak gaat?

Met HilverZon, de energiecoöperatie voor en door Hilversummers gevestigd in Hilversum. De zonnedaken worden namelijk georganiseerd en geëxploiteerd door HilverZon. Wij werken daarbij samen met vele partners zoals de gemeente Hilversum, HOOM en om | nieuwe energie.

Moet het zonnedak bij mij in de buurt zijn om mee te doen?

Ja, je moet in een postcodegebied wonen dat grenst aan het postcodegebied waarin de installatie staat. Dat is een voorwaarde van de Regeling Verlaagd Tarief dat voor deelname onze zonnedaken geldt. Dat gebied kan overigens nog best groot zijn!

De regeling wordt daarom ook wel de postcoderoos-regeling genoemd. Tussen jouw postcode en die van de plek van de installatie zit nooit meer dan één postcodegebied (een postcodegebied is het gebied met dezelfde 4 cijfers in de postcode).

Er zijn nu (eind 2018) zes zonnedaken van HilverZon en het is de ambitie om dit aantal nog flink te laten groeien. Immers, elk huishouden heeft een aantal panelen nodig voor stroomopwekking en die hebben weer ruimte en zonlicht nodig.

Waar liggen de zonnedaken van HilverZon?

De daken en locaties vol zonnepanelen van HilverZon:

Bethlehemkerk (99 panelen, gerealiseerd februari 2016, uitverkocht)

Rotor Mediagebouw, Arendstraat (273 panelen, opgeleverd april 2017, uitverkocht)

Sporthal Dudok Arena (fase 1 & 2, samen 1.300 panelen, gerealiseerd resp. april en juni 2018, uitverkocht)

Sporthal Kerkelanden (420 panelen, gerealiseerd oktober 2017, uitverkocht)

De MeentKrachtCentrale, bestaande uit Sporthal de Meent (met gymzaal) en Wijkgebouw De Kruisdam, Hilversumse Meent (310 panelen, gerealiseerd juli 2017, uitverkocht)

Zonneweide Anna’s Hoeve (fase 1 & 2, samen 2.160 panelen, gerealiseerd resp. in april en december 2018, deelnemen nog mogelijk)

Klik door voor meer informatie over onze projecten en de resultaten.

(bijgewerkt: december 2018)

Zonnedaken – Financieel & juridisch

Hoe bespaar ik kosten met mijn deelname? Welk voordelen levert het mij op?

Je deelname levert flink wat op: 15 jaar lang een jaarlijks terugkerend financieel voordeel van ongeveer 10% van je investering. Plus een belangrijke CO2-reductie van jouw huishouden doordat het gebruik van duurzame energie in Hilversum toeneemt.

Met deelname aan een project van HilverZon wordt ook de organisatie van zonnepanelen volledig voor jou verzorgd; jij legt eenmalig in en ontvangt jaarlijks je financiële voordeel.

Na die 15 jaar zijn de panelen natuurlijk nog steeds geld waard. Te zijner tijd zal in overleg met de deelnemers besloten worden of het project langer doorloopt of dat de panelen bijvoorbeeld verkocht worden. Het is nu onmogelijk te voorzien wat te zijner tijd de beste oplossing is. Vast staat dat de opbrengst van de panelen na aftrek van de kosten ten goede komt aan de eigenaren van de participaties (ofwel, aan de deelnemers).

HilverZon adverteert met 'binnen 10 jaar terugverdiend’ en '6% rendement'. Hoe zit dat?

Stel dat je meedoet met 10 zonnepanelen (participaties). Dan investeer je eenmalig € 3.250,-.
Per particpatie ontvang je jaarlijks gemiddeld € 35,- aan opbrengst, dus in totaal 10 x € 35 = € 350,- per jaar*.
Je verdient je investering binnen 10 jaar terug, want 10 x € 350 = € 3.500,- en dat is meer dan je investering.
Mooi: na die 10 jaar heb je je investering eruit en krijg je er nog jarenlang voordelig stroom van!

Je zou zeggen: binnen 10 jaar terugverdiend is ruim 10% rendement per jaar. Maar dat zou niet helemaal eerlijk zijn.
Je krijgt de opbrengst in kleine beetjes terug en had met je inleg ook ergens anders in kunnen investeren.
Daarom passen we de ‘Internal Revenue’ rekenmethode toe met een speciale Excel-formule** die daar allemaal rekening mee houdt. Met die eerlijke rekenmethode kom je uit op een rendement van 6% (zelfs nog iets meer).
Wij verwachten een hoger rendement dan dit, maar kunnen geen garantie geven (iets minder kan dus ook).

Met bereken je voordeel weet je binnen 1 minuut wat deelname jou oplevert.
Meer informatie en heldere rekenvoorbeelden vind je in het rekenmodel zonnepanelen.

*Hier zijn de kosten van HilverZon al afgetrokken, opbrengst afhankelijk van vele factoren.
**Voor de liefhebber, dat is de zogeheten ‘IR()’ of ‘IRR()’ formule.

Hoe ziet het jaarlijks terugkerend financieel voordeel eruit?

Op de site staat een calculator die het financiële voordeel bij benadering voor je uitrekent.

De opbrengsten bestaan voornamelijk uit een teruggave van de energie-belasting en de waarde van de opgewekte stroom.

De belastingkorting krijg je over de stroom die is opgewekt door jouw deel van de installatie. Stel je hebt 4 participaties/panelen, en die leveren samen 1.000 kWh op. Dan is je energiebelasting-korting € 126,54 (dat voordeel zal in 2019 iets minder zijn). Daarnaast wordt de stroom verkocht aan een energieleverancier. Uit deze stroomopbrengst wordt het beheer en de administratie van het project  betaald. Het bedrag dat vervolgens overblijft wordt in overleg met de deelnemers uitgekeerd aan de deelnemers. In de Projectraad en in Algemene Leden Vergadering wordt hierover verantwoording afgelegd en kunnen leden invloed uitoefenen op de genomen beslissingen.

Rekenvoorbeeld voor iemand die voor 4 participaties/panelen deelneemt:

Investering: 4 maal € 325 = € 1.300 (vrijgesteld van BTW)

Verwachte opbrengst in kWh: 1.000 kWh per jaar (bij 250 kWh opbrengst per paneel per jaar)

De netto opbrengst gedurende de 15 jaar waarin je de teruggave van de energie-belasting krijgt, bedraagt dan: € 150,54 per jaar (bij opbrengst van 250kWh per paneel per jaar)

Deze netto opbrengst bestaat uit:

  1. a) verkoop opgewekte energie: 1.000 kWh maal € 0, 038 = € 38,00 (huidige kWh-prijs) (*)
  2. b) teruggave energiebelasting: 1.000 kWh maal € 0,10458 + btw = € 126,54 (**)
  3. c) overige inkomsten: € 30,– > bij overstap naar om | nieuwe energie (***)

In mindering gebrachte kosten per jaar: € 44,00, opgebouwd uit:

  1. a) beheerskosten panelen: € 32,00 (€ 8,- per paneel p.j.; verzekering/onderhoud/organisatie/administratie)
  2. b) lidmaatschapskosten coöperatie: € 12,00 per jaar

(*) De stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt door ons verkocht aan een energieleverancier. De inkomsten komen bij de deelnemers terug.

(**) het tarief voor de energiebelasting wordt jaarlijkse vastgesteld door de overheid.

(***) een vergoeding van € 30 per jaar als u overstapt op duurzame stroom en gas van om | nieuwe energie. Overstappen is natuurlijk een persoonlijke keuze. Lees waarom overstappen een goed besluit is.

Wat zijn de kosten van deelname aan een zonnedak?

Dat hangt er natuurlijk vanaf hoeveel panelen je koopt. Of liever gezegd: participaties. Want als je deelneemt aan een zonnedak of een zonneweide, dan koop je geen zonnepanelen maar participaties (deelnemingen). Elke particpatie vertegenwoordigd ongeveer de grootte van één zonnepaneel in een specifiek project. Deze participaties kosten maximaal € 325,- per stuk en daarvoor krijg je jouw deel van de opbrengst van het project. Dat zal gemiddeld ongeveer 250 kWh per jaar per participatie zijn.

De opbrengst is per jaar en per project verschillend en hangt onder andere af van het aantal uren dat de zon schijnt in een jaar. In het overvloedige zonnejaar 2018 was de opbrengst daardoor extra hoog.

Zijn er financiële risico's verbonden aan mijn deelname?

De financiële risico’s van je deelname zijn beperkt. De coöperatie is een U.A., wat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Energie-coöperatie HilverZon is juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor is HilverZon verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerde situaties, denk aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. In dit geval zijn de leden de inlegkosten voor de participaties/panelen kwijt. Hierbij gaat het om de volledige waarde van de participaties.

De overige financiële risico’s zijn in grote lijnen hetzelfde als voor mensen met eigen zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan het dalen van de energietarieven: de coöperatie krijgt dan minder voor de geproduceerde stroom. De coöperatie zal natuurlijk inspelen op wijzigingen op de energiemarkt om de opbrengst van de projecten te verhogen. In de informatiebrochure staan zoveel mogelijk risico’s, maar de kans dat een van deze risico’s optreedt is beperkt. Neem contact op met het secretariaat als je de informatiebrochure wilt hebben.

Opmerking: om de risico’s voor de deelnemers te beperken kent HilverZon naast een bestuur en teamleden ook een Raad van Toezicht (RvT). Belangrijke beslissingen van het bestuur worden eerst aan de RvT voorgelegd en de RvT-leden hebben vergaande bevoegdheden om zonodig in te grijpen

Op mijn energierekening staat al een energiebelastingkorting. Hoe zit dat?

Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’). Dit staat los van de energiebelastingkorting die je ontvangt met deelname aan een zonnedak. Bij deelname ontvang je dus beide kortingen. De Belastingdienst meldde op 13-1-2017 daarover het volgende: ‘Wij zien een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Daarom verminderen wij de energiebelasting met een bedrag per jaar per elektriciteitsaansluiting. De vermindering geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie (zoals een huis of kantoor).’ In 2018 is het bedrag van de heffingskorting € 373,33 inclusief BTW. In 2019 zal deze korting dalen.

Word ik bij deelname ook eigenaar van de zonnepanelen/installatie?

De coöperatie HilverZon is en blijft eigenaar van de zonnepanelen. Als deelnemer/lid ben je op jouw beurt wel mede-eigenaar van de coöperatie en deelnemer aan de installatie op een dak (zie ook ‘waaraan neem ik aan deel als ik investeer in een zonnedak?’ hierboven). Je bent als deelnemer wel eigenaar van de participaties die je koopt. Die participaties geven recht op de opbrengst van je deelname, maar maken je dus geen eigenaar van de zonnepanelen.

Met je inleg voor deelname wordt de zonnedak-stroominstallatie gefinancierd. HilverZon zorgt ook voor alle organisatorische bijkomstigheden zoals het afsluiten van een verzekering voor de installatie en de (onderhouds)contracten, maar ook zaken als de boekhouding worden verzorgd. Door dit voor meerdere projecten te doen, houden we de kosten laag en ontzorgen tegelijkertijd jou als deelnemer.

Heb ik er administratieve rompslomp van, bijvoorbeeld bij mijn belastingaangifte?

HilverZon verzorgt het grootste deel van de nodige administratieve taken, zoals vermeld bij de vraag ‘Ben ik dan ook eigenaar van de zonnepanelen/installatie?’. De participaties die je hebt in de coöperatie gelden als deel van je eigen vermogen. Dat wil zeggen dat je deze op moet voeren in de belastingaangifte als vermogen in Box 3. Je betaalt alleen belasting als het totale eigen vermogen boven de vermogensrendementsheffing uitkomt (ongeveer € 30.000 per persoon). Benader voor specifieke vragen de Belastingdienst: bel de Belastingtelefoon (0800-0543) of ga naar de website van de Belastingdienst.

Zonnedaken – Aanmelden & meedoen

Hoe schrijf ik me in voor een collectief zonnedak?

Alle zonnedaken van HilverZon staan op onze website. Via de website kun je je inschrijven of informatie aanvragen. Vanaf dat moment houdt HilverZon je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de ontwikkeling van het dak waar jij aan kunt deelnemen en informatiebijeenkomsten die eventueel georganiseerd worden. Ook weet je vooraf wat het verwachte rendement voor het project is. Pas als je het contract over deelname (de deelnemersovereenkomst) ondertekent, is het definitief.

Als er onduidelijkheden zijn, kun je altijd contact opnemen via info@hilverzon.nu of (06) 19 21 22 88.

Hoe gaat het verder met mijn inschrijving? Is er een stappenplan?

Dat gaat heel overzichtelijk in de volgende stappen:

1. Meld je vrijblijvend aan met het inschrijfformulier
2. HilverZon neemt contact met je op om je aanmelding door te nemen
3. Je beslist of je daadwerkelijk meedoet
Als je daadwerkelijk mee gaat doen:
4. Je krijgt een overeenkomst toegestuurd
5. Je stuurt de overeenkomst ondertekend terug en betaalt je deelnamebedrag
6. Je bent deelnemer en je besparingen beginnen!

Hoeveel participaties in een zonnedak zal ik kopen?

Als particulier
Wil je meedoen als particulier? Dan raadt HilverZon je aan om mee te doen voor maximaal je eigen verbruik. Stel, je hebt een jaarlijkse energierekening voor ongeveer 2.400 kWh, dan zou je 9 participaties (panelen) kunnen aanschaffen. Zo compenseer je vrijwel het totale eigen elektriciteitsverbruik. Deelnemen tot 90% van je eigen verbruik is eigenlijk het handigst. Als je dan zelf nog energie bespaart of wanneer het een zonnig jaar is, dan wek je niet meer op dan je eigen gebruik en profiteer je optimaal van de regeling. Ga je later meer stroom gaat verbruiken omdat je bijvoorbeeld een elektrische auto koopt? Dan kun je participaties overnemen van verhuizende deelnemers of extra particpaties kopen bij een ander project.

Als ondernemer
Het grootste voordeel voor ondernemers is dat de energiebelasting verrekend wordt met het hoogste schijf van de door jou betaalde energiebelasting. In 2018 bedraagt de energiebelasting 10,458 cent per kWh. Inclusief BTW is het voordeel 12,65 cent per kWh. Het rendement voor ondernemers zal iets lager zijn dan voor particulieren omdat de BTW op de energiebelasting al aftrekbaar is via de BTW-aangifte. Omdat ondernemers soms een hoog verbruik hebben, is het ook belangrijk de bovengrens (10.000 kWh per jaar) in de gaten te houden. Hierboven wordt geen korting op de energiebelasting meer gegeven door de Belastingdienst. Meer dan 10.000 kWh opwekken met participaties levert dus geen extra voordeel op.

Misschien wil je er nog wel meer over weten. Kijk dan in het kennisdossier van Hier Opgewekt.

Wanneer is mijn deelname definitief en doe ik de investering?

HilverZon werft deelnemers voor de projecten in Hilversum. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, wordt geïnventariseerd hoeveel panelen iedere deelnemer precies wil afnemen. HilverZon betrekt de deelnemers waar mogelijk bij de besluiten, bijvoorbeeld bij het aanbestedingsproces. Voor de gemeentedaken hebben we de aanbestedingen samengevoegd en heeft SolarPartners uit Bussum de aanbesteding gewonnen. Voor de Zonneweide Anna’s Hoeve heeft de gemeente Hilversum de aanbesteding uitgevoerd. In alle gevallen wordt naast de prijs ook op de kwaliteit van de panelen en de installateur gelet.

Wanneer duidelijk is wie de aanbesteding gewonnen heeft wordt aan alle deelnemers gevraagd het contract te tekenen en de investering te doen. Op dat moment is je deelname definitief. Ongeveer drie maanden later zullen dan de zonnepanelen zijn aangelegd en begint de besparing.

Soms zijn er nog panelen beschikbaar in een al gerealiseerd zonneproject. Dan kun je meteen instappen en hoef je dus niet te wachten tot er voldoende aanmeldingen zijn voor het project.

Hoelang loopt mijn deelname?

De looptijd van de overeenkomst is 25 jaar, en in principe doe je voor minimaal 15 jaar mee, want zolang is de belastingkorting via de overheidsregeling door de overheid gegarandeerd. Dat klinkt lang, maar als je zelf zonnepanelen zou nemen, zou je ook een investering doen voor een product dat zo’n 25 jaar meegaat.

Wanneer je wilt of moet stoppen, bijvoorbeeld omdat je verhuist, kun je je participaties doorverkopen aan iemand die in hetzelfde deelnamegebied woont, bijvoorbeeld de nieuwe bewoners van de woning. De landelijke regeling waarvan HilverZon gebruikmaakt, stelt als voorwaarde dat je in het postcodegebied moet blijven wonen (zie ‘postcoderoos’ voor meer informatie). Wil je daar meer over weten? Vraag dan de informatiebrochure aan bij het secretariaat.

Wij zien het tussentijds uitstappen overigens niet als een probleem. Door de energietransitie zal de behoefte aan elektriciteit de komende jaren steeds verder stijgen, waardoor participaties naar verwachting goed verhandelbaar zijn.

Zonnedaken – Overigen

Wat gebeurt er met het zonnedak na de looptijd van het project?

De zonnestroominstallatie zal aan het einde van het project worden verkocht. De deelnemers en de coöperatie bepalen samen wanneer dit is en hoe dit gebeurt. De looptijd is minimaal 15 jaar, maar we kunnen samen ook besluiten de panelen 25 jaar te laten liggen. Bij de ontmanteling dienen eerst de kosten van verwijdering van de installatie uit deze opbrengst betaald te worden. Als er dan nog geld over is dan bepalen de deelnemers aan het project samen wat er met de opbrengst gedaan wordt.

Als het systeem wordt verkocht, bijvoorbeeld aan de dakeigenaar, dan neemt HilverZon aan dat de deelnemers besluiten om deze opbrengst naar rato onderling te verdelen.

Wat gebeurt er met mijn deelname als ik verhuis?

Als je verhuist binnen de postcoderoos verandert er niets. Je blijft gewoon meedoen aan het postcoderoos-project.
Wanneer je binnen Hilversum verhuist buiten de postcoderoos, zorgen we dat je over kunt stappen naar een ander zonnedak. Enig administratief gedoe, maar daar helpen we bij.
Als je naar buiten Hilversum verhuist, kun je niet langer deelnemen (dat is wettelijk zo geregeld). HilverZon zal je participaties/panelen dan waarderen in de vorm van een adviesprijs. De formule voor de berekening van deze adviesprijs is: <aanschafprijs minus 6% voor ieder gerealiseerd productiejaar>. Verhuis je na 5 jaar, dan is onze adviesprijs voor de overdracht nog 70% van het oorspronkelijke investeringsbedrag. Na 15 jaar is de restwaarde nog 10%, dit zal op basis van voortschrijdend inzicht nog kunnen stijgen of dalen.

1. aan de verkoper vragen we of deze de panelen wil proberen te verkopen aan de nieuwe bewoner van je woning, of zelf iemand anders zoeken in je wijk die de participaties van je overneemt
2. als dat niet lukt gaan we de panelen aanbieden aan de andere deelnemers aan het project
3. als dat geen koper oplevert kijken we of er in ons totale netwerk nog een belangstellende te vinden is (we gaan er eigenlijk vanuit dat er in de toekomst continu belangstelling zal zijn)
4. als er dan nog altijd geen koper is en de financiën van de coöperatie het toestaan, treedt artikel 8.6 van de statuten in werking en nemen we de panelen tijdelijk zelf over en zoeken we verder naar een nieuwe belangstellende
5. als de coöperatie geen financiële middelen heeft dan zit je er als deelnemer nog enige tijd zelf aan vast, totdat er alsnog een koper gevonden is.

De statuten staan op onze site en zijn ook op te vragen via info@hilverzon.nu.

Kan ik mijn deelname nalaten aan nabestaanden?

Ja, de participaties zijn uw bezit en behoren tot uw nalatenschap. Let er wel op dat nabestaanden die het van u erven in zelfde postcodegebied als u wonen. Als dat niet zo is dan helpen we de participaties te verkopen aan iemand anders (dat is verplicht in Postcoderoos-regeling, z.o. vraag hiervoor).

Word ik energieleverancier als ik meedoe aan een zonnedak?

Nee, je wordt geen energieleverancier. De coöperatie (HilverZon) ook niet. De stroom wordt geleverd aan het net en wordt door HilverZon verkocht aan energieleverancier om | nieuwe energie (ook een coöperatie).

Bij voorkeur neem jij de stroom dan weer af van diezelfde energieleverancier. Jij krijgt dan voordelig 100% duurzame lokale stroom. De opbrengst van jouw deelname wordt in 2 delen aan je uitgekeerd. De energiebelasting krijg je elk jaar terug via de jaarafrekening . Energieleverancier om | nieuwe energie is daar helemaal op ingesteld. De overige opbrengsten keren wij eens per jaar uit na aftrek van onze kosten.

Word ik klant van HilverZon als ik meedoe aan een zonnedak?

Dat hangt er vanaf. Als je alleen meedoet aan een zonnedak word je automatisch lid (verplicht in de Postcoderoos-regeling). Als lid ben je mede-eigenaar van HilverZon. Als je via ons ook nog overstapt op om | nieuwe energie word je behalve lid, ook klant van HilverZon.

Goed om te te weten: om | nieuwe energie is een samenwerkingsverband van 35 lokale energie-cooperaties en werkt net als HilverZon coöperatief. om | nieuwe energie heeft dus geen aandeelhouders en geen grote overhead zoals veel andere energie-maatschappijen. Als er winst gemaakt wordt, komt dit ten goede aan de deelnemende coöperaties zoals HilverZon. Wij zullen op onze beurt aan onze leden vragen hoe we deze opbrengsten gaan besteden.

Wat zijn projectraden?

Per zonnedak wordt er een projectraad ingesteld, gevormd door de deelnemers aan het zonnedakproject. Het stemrecht van projectraadleden hangt af van het aantal participaties in het project. Het bestuur van HilverZon draagt zorg voor de ontwikkeling en financiële afhandeling van het project. De projectraad kan, indien gewenst, het bestuur van HilverZon aanwijzingen hierover geven. Zie voor detail art 23 van de statuten. Deze staan op de site en zijn tevens op te vragen.

Als je investeert in een zonnedak word je automatisch lid van een projectraad en heb jij zeggenschap over deze besluiten. Dit wordt allemaal voor je voorbereid door het secretariaat van HilverZon.

Liggen de panelen op de zonnedaken echt uit het zicht?

De zonnedaken van HilverZon liggen op grote gebouwen (vaak sporthallen van de gemeente) die bijna allemaal hoger zijn dan de woningen eromheen. Daardoor zien omwonenden de zonnepanelen niet, maar kunnen ze wel gebruik maken van het voordeel op financieel en milieugebied. Zonneweide Anna’s Hoeve wijkt wat af. De zonnepanelen zijn daar wel zichtbaar, maar door de ligging aan de rand van Hilversum meestal alleen uit de verte.

Schitteren die zonnepanelen niet?

Zonnepanelen zijn voorzien van een anti-reflectielaag die het zonlicht absorbeert. Verder is de schittering afhankelijk van de invalshoek van de zon en die verandert (natuurlijk) in de loop van de dag. Dus als er al hinderlijke schittering wordt ervaren, dan is dat niet constant. Verder is eventuele hinder afhankelijk van de kijkhoek.

Overstappen naar om | nieuwe energie

Wat of wie is 'om | nieuwe energie'?

Dat is de energiemaatschappij van HilverZon, heette voorheen De Duurzame Energie Unie en is vergelijkbaar met Essent, Greenchoice, en NUON. om | nieuwe energie is door de Consumentenbond en Greenpeace de afgelopen vier jaar uitgeroepen tot de meest groene energieleverancier. Meer hierover lees je elders op deze website.

Net als HilverZon is om | nieuwe energie een coöperatie. HilverZon is er lid van en daardoor mede-eigenaar. Indirect zijn de leden van HilverZon dus mede-eigenaar.

Naast het leveren van elektriciteit en gas tegen gunstige tarieven, legt om | nieuwe energie zich toe op het administratief verwerken en verrekenen van het belastingvoordeel dat HilverZon verkrijgt via de postcoderoosprojecten. De verrekening vindt jaarlijks plaats, na afloop van ieder productiejaar.

Als je niet overstapt, moet de verrekening gebeuren door je eigen energieleverancier. HilverZon stuurt een bericht naar je energieleverancier waarin staat op hoeveel energie-belasting-teruggave je recht hebt. Hierover informeren wij jou natuurlijk ook.. Een energieleverancier hoeft niet mee te werken aan de teruggave, maar de meeste energieleveranciers doen dat wel.

Direct contact met HilverZon | Om?
Bel onze klantenservice op 035 7601 560 of mail naar hilverzon@samenom.nl

Wat zijn de voordelen van om | nieuwe energie? Waarom zou ik overstappen?

Groot voordeel is dat om | nieuwe energie voor de 4e keer op rij tot groenste energieleverancier is uitgeroepen en tegelijkertijd niet duurder is dan andere energieleveranciers. Met je overstap kies je dus in 1x voor duurzaam en nog voordelig ook.

Als je meedoet aan onze zonnedaken, is overstappen naar om | nieuwe energie niet verplicht. Wél handig, want ze zijn 100% ingesteld op verrekenen van je opbrengst uit je deelname. Als je nog bij een andere energieleverancier zit, kun je dat contract beter ‘uitdienen’. Anders betaal je vaak een overstapboete. Wel handig om te checken of je huidige energieleverancier meewerkt aan het terugbetalen van de energiebelasting.

Vragen hierover? Neem dan via administratie@hilverzon.nu contact op met onze boekhouder Math.

Voordeel voor HilverZon (en jou!): we krijgen voor iedere deelnemer die overstapt naar om | nieuwe energie jaarlijks een bedrag, waarvan wij € 30 per jaar toevoegen aan het resultaat van jouw zonnepanelen.

Bovendien zijn wijzelf om | nieuwe energie omdat we mede-eigenaar zijn. Het is een energiecoöperatie en heeft geen aandeelhouders, geen externe belanghebbenden, geen onnodige overheadkosten. Samen met circa 40 lokale energie-coöperaties zijn we eigenaar van deze energiecoöperatie. En als er in de toekomst winst gemaakt wordt, dan is die winst ook voor HilverZon. Wij zullen de ALV dan vragen wat er met dat geld moet gebeuren.

Nog een voordeel is dat we zo onze eigen energieprijzen kunnen bepalen. om | nieuwe energie wordt een soort zelfstandige energiemarkt tussen coöperatief samenwerkende burgers. Hoe dit er precies uit gaat zien zal in de toekomst blijken, maar dit gaat voordelen hebben, vooral als we groeien.

Moet ik overstappen naar om | nieuwe energie als ik meedoe aan een zonnedak?

Dat is niet verplicht, maar wel héél handig en vaak ook voordelig. Overstappen is namelijk zowel administratief als financieel aantrekkelijk.

Als deelnemer aan het project wordt er namens jou stroom opgewekt en aan het net geleverd. Als je overstapt naar om | nieuwe energie, neem je die zonnestroom min of meer zelf af en ontvangt HilverZon hiervoor een vergoeding van de energieleverancier.

HilverZon geeft deze vergoeding grotendeels door aan de deelnemers, namelijk € 2,50 per maand (= € 30,- per jaar) wanneer je zowel gas als elektriciteit af gaat nemen bij om | nieuwe energie.

Overstappen is ook administratief aan te raden omdat je de energiebelasting alleen terug kunt krijgen van je eigen energieleverancier. Als je niet overstapt, krijg je van ons bij de jaarafrekening een brief waarin staat op hoeveel aftrek van energie-belasting je recht hebt. Deze brief moet naar je eigen energieleverancier. Niet alle energiemaatschappijen werken hieraan mee, maar om | nieuwe energie in ieder geval wel. Check of jouw energieleverancier eraan meewerkt.

Overigens; als je aan meerdere daken deel zou nemen (dat mag), dan ontvang je ieder jaar slechts eenmaal de € 30,- aan overige inkomsten.

Ik wil via HilverZon overstappen op 100% duurzame energie van om. Maar het contract met mijn huidige leverancier loopt nog lang door. Wat moet ik doen?

Wanneer je vóór de datum van de afloop van je contract overstapt, kun je te maken krijgen met een boete. HilverZon kan je daarvoor niet compenseren (om | nieuwe energie ook niet). Je kunt dan kiezen uit drie mogelijkheden:

– overstappen en de boete accepteren (vooral interessant als de tarieven van om | nieuwe energie lager zijn)

– niet overstappen en accepteren dat je de jaarlijkse bonus van € 30 niet krijgt

– niet meedoen aan het project en wachten met deelnemen tot een volgend collectief zonnestroomproject

Energiecoach aan huis

Zo’n Energiecoach bij me thuis, wat moet ik me daarbij voorstellen?

Een energiecoach neemt met jou je hele huis door. Wat is er al gebeurd? Welke plannen heb je zelf? Heb je al andere adviezen gekregen? Indien nodig wordt ter plekke naar de situatie gekeken zodat vastgesteld wordt wat de kwaliteit van de al aanwezige isolatie is. De energiecoach geeft tijdens het gesprek tips over energiebesparing en maakt na afloop een overzichtelijk rapport over de geadviseerde mogelijkheden. In het rapport staat wat het beste eerst opgepakt kan worden en waar je beter mee kunt wachten. Bij dit advies kunnen wij desgewenst een aantal leveranciers noemen en specialisten die je kunnen helpen bij de uitvoering. Wij kunnen later ook helpen bij het beoordelen van de ontvangen offertes.

De energiecoach heeft een gedegen training gehad en krijgt begeleiding van HilverZon en HOOM. Energiecoaches bespreken onderling ook de adviezen die ze uitgebracht hebben om zo van elkaar te leren en tot goede adviezen te komen.

Goed om te weten: De Energiecoach is goed getraind, maar geen erkend (EPA-W) energie-adviseur en HilverZon is ook geen leverancier van isolatiemateriaal!

Jullie zeggen dat de Energiecoach gratis en onafhankelijk is. Is dat echt zo?

Ja, wij ontvangen op geen enkele manier een vergoeding van leveranciers. Als wij namen noemen van leveranciers, dan is dat omdat wij weten dat ze goed werk leveren. HilverZon’s enige belang is dat jij duurzaamheidswinst boekt, met alle voordelen voor jou (meer comfort en meestal ook flinke besparingen). En echt, de Energiecoach is 100% gratis! Je krijgt dus nooit een rekening van ons, ook niet achteraf.

Ben ik verplicht om het advies van de Energiecoach op te volgen?

Nee, het is een energie-advies en bedoeld om duidelijkheid te geven over wat er het beste kan gebeuren aan en in je huis. Rekening houdend met jouw mogelijkheden. Je bepaalt helemaal zelf wat je met het advies doet.

Hoe maak ik een afspraak met de Energiecoach?

Bij voorkeur via het contactformulier op de website. Vul het in en we nemen contact met je op voor een afspraak. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@hilverzon.nu of bellen met het secretariaat (06) 19 21 22 88.

HilverZon

Wat is Hilverzon?

HilverZon is een ledencoöperatie van en voor alle Hilversummers. De leden zijn samen eigenaar van de coöperatie. HilverZon streeft er samen met de gemeente naar om Hilversum volledig energieneutraal te maken. Zo snel mogelijk energieneutraal worden vergt een combinatie van aanpakken, vooral:

– samen zonnepanelen inkopen en deze op grote daken (sporthallen, grote bedrijven, kerken, scholen, etc) neerleggen om deze collectief te exploiteren

– samen initiatieven ontplooien voor het besparen van energie

– In de toekomst warmtenetten aanleggen en andere oplossingen creëren waarmee me hele buurten gasvrij maken

– andere duurzame initiatieven ondersteunen

– de belangen van de leden behartigen

Wanneer en waarom is HilverZon opgericht?

HilverZon is een bewoners-initiatief uit 2015, opgericht om de verduurzaming van Hilversum te versnellen, en onze gemeente zo mogelijk in 2030 energieneutraal te hebben.

Dit kwam niet uit de lucht vallen. Er waren al eerdere pogingen om de verduurzaming van Hilversum te versnellen. Ook werden er al sinds 2014 energiebespaaravonden georganiseerd vanuit bewoners-initiatief Hilversum Verbonden, samen met HOOM en de gemeente Hilversum. In 2015 werd dit verder uitgebouwd en werd besloten tot de oprichting van een energiecoöperatie met als hoofddoel: de verduurzaming van Hilversum versnellen.

Dit sloot aan bij de doelstellingen van de Gemeente Hilversum: de gemeente wil in 2050 CO2-neutraal zijn en heeft een ambitieus duurzaamheidsbeleid. Dat betekent een fikse afname in CO2 in de lucht, waarmee het milieu is gediend en daarmee dus iedereen.

Deze doelstelling is vertaald naar een zogenaamde Green Deal tussen HilverZon en de gemeente. De gemeente ondersteunt HilverZon met een jaarlijkse subsidie en door gratis gemeentelijke daken beschikbaar te stellen waar particulieren en bedrijven zonnestroom kunnen opwekken. De gemeente zoekt meer partners om Green Deals mee te sluiten zodat zoveel mogelijk mensen en organisaties bij dit streven betrokken raken.

Moet ik lid worden van HilverZon, bijvoorbeeld als ik meedoe aan een zonnedak? En wat kost dat?

Ja, bij deelname aan een zonnedak van HilverZon is het lidmaatschap van de energiecoöperatie verplicht. Dat komt voort uit de overheidsregeling waarmee HilverZon te maken heeft. Het lidmaatschap kost € 24,00 per jaar en wordt jaarlijks verrekend met de opbrengst van je deelname.

Zonder lid te zijn kun je wel van andere HilverZon-voordelen gebruikmaken, zoals de Energiecoach en informatieavonden. Ook als je overstapt op om | nieuwe energie, hoef je geen lid te zijn of te worden.

Heeft HilverZon ook Algemene Voorwaarden?

HilverZon heeft geen Algemene Voorwaarden. We hebben wel een overeenkomst die we met deelnemers aan zonnedaken sluiten. Ook is er een uitgebreide informatiebrochure die je bij het secretariaat kunt aanvragen.

Wat als ik nog meer vragen heb?

Gelukkig kun je op nog veel meer plaatsen antwoord op je vraag vinden:

– op andere plekken op deze site
– in de kennisdossiers van Hier Opgewekt
– op de websites van onze partners

Natuurlijk kun je je vragen ook aan ons team stellen. Dat kan door:
– een mail te sturen naar info@hilverzon.nu
– te bellen met (06) 19 21 22 88

HilverZon
Lage Naarderweg 71A
1217 GN Hilversum

Samen maken we Hilversum duurzaam!
Met bewoners, bedrijven, partners, de gemeente en andere organisaties.