Jaarstukken goedgekeurd en wel

HilverZon hecht aan transparantie. Deze jaarstukken zijn geaccordeerd door de leden op de Algemene Leden Vergadering.

Jaarrapportage en financiële stukken 2020

Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020

Jaarrapportage en financiële stukken 2019

Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019

Jaarrapportage en financiële stukken 2018

Jaarverslag 2018
Toelichting op de jaarrekening 2018
Jaarrekening 2018
Aangepaste begroting bij jaarplan 2019
Presentatie stand van zaken HilverZon – ALV mei 2019

Jaarrapportage en financiële stukken 2017

Jaarverslag 2017
Toelichting op de jaarrekening 2017
Jaarrekening 2017

Kom erbij!

Vang de zon!

Pak het voordeel!