Jaarstukken

Goedgekeurd en wel

HilverZon hecht aan transparantie, ook als het om financiën gaat. De periodieke Algemene Leden Vergadering controleert de jaarstukken. Pas als de leden akkoord zijn, zijn ze officieel en publiceren we ze.

Jaarrapportage en financiële stukken 2018

Op 22 mei 2019 vond in het Aloysiuscollege de ALV van HilverZon plaats. Naast enkele personele wijzigingen en een lezing van Jan Ros, medewerker van het PBL stonden op de agenda de jaarstukken over 2019, inclusief de jaarrekening. Deze zijn ongewijzigd goedgekeurd.
Hierbij de links naar de belangrijkste stukken:

Jaarverslag 2018
Toelichting op de jaarrekening 2018
Jaarrekening 2018
Aangepaste begroting bij jaarplan 2019
Presentatie stand van zaken HilverZon – ALV mei 2019

 

Jaarrapportage en financiële stukken 2017

Op 16 mei 2018 vond in het Aloysiuscollege de ALV van HilverZon plaats. Naast enkele personele wijzigingen stonden op de agenda de jaarstukken over 2017, inclusief de jaarrekening. Deze zijn ongewijzigd goedgekeurd.
Hierbij de links naar de belangrijkste stukken:

Jaarverslag 2017
Toelichting op de jaarrekening 2017
Jaarrekening 2017

Samen maken we Hilversum duurzaam!
Met bewoners, bedrijven, partners, de gemeente en andere organisaties.