Teamleden; ontdek wie zich inzet voor HilverZon

Leon Kramer

Directeur

Ik ben woonachtig in Naarden sinds 2016 en heb drie kinderen van 18 tot 29 jaar. Ze begrijpen allemaal dat het klimaat aan het veranderen is en dat er actie ondernomen moet worden. Samen met mijn gezin voelen we de noodzaak om gezamenlijk te werken aan een betere en schonere toekomst. Deze overtuiging drijft mij ertoe mij actief in te zetten, en ik ben vastbesloten om me hiervoor blijvend in te zetten.
Met meer dan 30 jaar ervaring in het bedrijfsleven koester ik de wens om mijn opgedane kennis en ervaring in te zetten voor het welzijn van de samenleving. De doelen van HilverZon spreken mij daarbij bijzonder aan. Mijn betrokkenheid bij duurzaamheid strekt zich uit tot mijn eigen woning, waar ik actief heb bijgedragen aan het verduurzamen. Als energiecoach adviseer ik nu ook andere huishoudens in dit proces.
Mijn passie voor alles rondom de energietransitie heeft geleid tot mijn rol als adviseur bij AdvancEnergy. In samenwerking met de Raad van Toezicht, het bestuur en de toegewijde vrijwilligers van HilverZon, ben ik ervan overtuigd dat de organisatie zich positief zal ontwikkelen. Met goedkeuring van de leden van HilverZon zal ik de functie vice-voorzitter invullen om na verloop van tijd de voorzittersrol over te nemen. Ik kijk uit naar de ontmoeting met jullie en naar de gezamenlijke inspanningen om onze doelen te verwezenlijken.

Geertrui Wilkens

BUREAUCOÖRDINATOR

Koosje de Beer

COMMUNICATIEADVISEUR

De pay-off van mijn onderneming BEER & Goed Teksten is: ‘Wanneer elk woord telt!’ De spanningsboog van de lezer is kort. Goede communicatie is daarom helder, bondig en leest lekker weg. Ook voor de teksten die ik schrijf voor HilverZon is dat altijd de achterliggende gedachte.

Bart Landman

COMMUNICATIEADVISEUR

Ik raakte met mijn bedrijf HSTotaal Communicatie & Design een jaar of vier geleden betrokken bij HilverZon. De communicatie van HilverZon was in die tijd vrij technisch en samen hebben wij de omslag gemaakt naar een insteek, waarin mensen centraal staan. Verduurzamen is leuker als je het samen doet als club. De website, banners en alle andere communicatiemiddelen hebben we opgefrist en aanstekelijker gemaakt met slogans als 'Doe mee!', 'Pak 't Voordeel' en 'Bespaar!' Het verhaal over duurzaamheid en energietransitie wil ik graag vertellen, maar dan wel op een aansprekende manier, zodat iedereen zich thuis voelt bij de zonnigste club van Hilversum. HSTotaal is nu verhuisd naar Hilversum, waardoor ik minder tijd aan reizen kwijt ben. Voor mij bood dat de kans om nu zelf een stap naar voren te zetten en op vrijwillige basis HilverZon te blijven adviseren over de huisstijl en vormgeving. Dit alles om de urgentie van dat belangrijke duurzame verhaal voor het voetlicht te blijven brengen.

Denise van der Schaft

COÖRDINATOR ENERGIECOACHES

Gijs van der Laar

COÖRDINATOR OPWEK

Chiel van Eendenburg

PROJECTLEIDER INKOOPACTIE

Vanuit marketing/communicatie perspectief zie ik dat schone energie ‘leeft’, aanzet tot innovatie en creativiteit, en bovenal garant staat voor een fijne leefomgeving. In dit speelveld wil ik als lid van de RvT vooral óók de ‘fun’ benadrukken, want het geeft energie om met elkaar vernieuwend bezig te zijn. Met mijn achtergrond o.a. als marketeer in het bedrijfsleven en in het hoger onderwijs draag ik hier graag aan bij.

Liselotte van der Burgt

COÖRDINATOR WIJKTRANSITIE

Max Pohle

ONDERHOUD PROJECTEN

Aernoud Olde

EXTERNE BETREKKINGEN

Wim Schaap

PROJECTLEIDER

Vanuit marketing/communicatie perspectief zie ik dat schone energie ‘leeft’, aanzet tot innovatie en creativiteit, en bovenal garant staat voor een fijne leefomgeving. In dit speelveld wil ik als lid van de RvT vooral óók de ‘fun’ benadrukken, want het geeft energie om met elkaar vernieuwend bezig te zijn. Met mijn achtergrond o.a. als marketeer in het bedrijfsleven en in het hoger onderwijs draag ik hier graag aan bij.

Luc Pieters

Buurtbegeleider

Ik woon sinds 2017 in Hilversum, vlak bij het Loosdrechtse Bos en de Hoornboegse Hei. Ik loop dan ook dagelijks met mijn hond Lisa de natuur in. En realiseer me hoe belangrijk het is dat we goed voor onze omgeving zorgen. Als vader van 4 kinderen en opa van 2 kleinkinderen voel ik sterke verantwoordelijkheid om ook voor hen bij te dragen aan een mooie en gezonde leefomgeving.
Ik heb een eigen adviespraktijk in projectmanagement. Ik adviseer voornamelijk publieke organisaties. Organisaties die werken op het snijvlak tussen burgers en overheid. Net als HilverZon hebben zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om in het belang van hun afnemers te handelen. Ik vind dat een boeiend spanningsveld en daarom zet ik mij ook graag in voor een energiecoöperatie die is opgericht voor en door inwoners.
HilverZon heeft een mooie portefeuille aan zonneprojecten in beheer. Ook als het gaat om het meenemen van bewoners in de energietransitie leveren we met de actieve Energiecoaches prima werk. We moeten het goede wat wij hebben zeker borgen. Tegelijkertijd moeten wij met een frisse blik naar de toekomst kijken en samen met onze partners stappen vooruit blijven zetten.
Daar zet ik me graag voor in.

Sabine Leijgraaf

PROJECTLEIDER VERDUURZAMING

Procesdenken, letten op het geheel en me toch druk maken om de details, zijn eigenschappen die mij kenmerken. Hilverzon is de eerste club waar ik een rol vervul als raad van toezichtlid. Met mijn frisse en kritische blik wil ik de leden van het bestuur uitdagen om hun eigen gedachten en handelen te toetsen, door met ons in gesprek te gaan. Op deze manier wil ik bijdragen aan het maken van de beste keuzes binnen de mogelijkheden van Hilverzon.

Kom erbij!

Vang de zon!

Pak het voordeel!