Nieuwe mensen die we hard nodig hebben!

Vacature

BESTUURSVOORZITTER HILVERZON

HilverZon zoekt een enthousiaste nieuwe voorzitter

Sta jij achter de doelstelling om Hilversum voor 2040 energieneutraal te krijgen? Wil je daarvoor Hilversummers helpen met vergoenen en verduurzamen? En zou jij kunnen meedenken en meebeslissen over hoe we in Hilversum de Regionale Energie Transitie vorm geven? Ben jij van de grote lijnen en het perspectief? En ben je bereid dat ook uit te dragen bij de leukste en zonnigste club van Hilversum? Dan ben jij de ideale kandidaat die we zoeken!

Wat is HilverZon?
HilverZon is dé energiecoöperatie van Hilversum, ontstaan uit een bewonersinitiatief met als missie om zelf duurzame energie op te wekken. HilverZon heeft inmiddels bijna 500 leden en beheert voor de leden 10 collectieve zonnedaken met in totaal bijna 5.200 zonnepanelen.

Wat doen we?
Wij doen dit door het opzetten en beheren van collectieve zonnedaken, het geven van energieadviezen door onze energiecoaches, het maken van warmtescans van woningen en het houden collectieve inkoopacties voor zonnepanelen (op eigen dak) en isolatiematerialen.

Samen voor een duurzaam Hilversum
HilverZon is een coöperatie waar de leden de uiteindelijke zeggenschap hebben. De organisatie bestaat uit een bestuur, een beperkt aantal vaste krachten voor de dagelijkse gang van zaken, projectraden voor ieder collectief zonnedak en een flink aantal vrijwilligers, onder wie ruim 20 energiecoaches. Daarnaast heeft HilverZon een raad van toezicht die het bestuur met raad en daad bijstaat.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een bestuurslid nieuwe projecten, een bestuurslid beheer zonnedaken en een (beoogd) bestuurslid communicatie. Het bestuur komt elke twee weken bij elkaar. De intentie is dit te verminderen naar elke drie à vier weken. De tijdsinvestering voor de voorzitter is ongeveer 8 uur per week en kan grotendeels worden ingevuld op zelfgekozen momenten. Het bestuur stelt de strategie en het beleid op, bewaakt de uitvoering ervan en zorgt voor afstemming met onze stakeholders.

Wat verwachten we van de nieuwe voorzitter?
• Je kunt strategisch denken, maar vindt het ook leuk om ‘hands on’ mee te helpen in de uitvoering;
• Je bent goed in het bewaken van de hoofdlijnen en bent aanspreekpunt voor de bureaucoördinator en de coördinator van de energiecoaches;
• Samen met het bestuur en de vaste krachten zet je de lijnen uit en helpt als dat nodig is bij projecten en activiteiten;
• Je zit de bestuursvergaderingen voor;
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht;
• Je hebt bij voorkeur een relevant netwerk in Hilversum;
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de gemeente, onze belangrijkste stakeholder en financier, zowel bestuurlijk (wethouder) als ambtelijk (programmateam energietransitie);
• Je hebt affiniteit met het werken met vrijwilligers;
• Je vertegenwoordigt HilverZon in het bestuur van Energie Verbonden;
• Je hebt de eindverantwoordelijkheid voor het jaarlijkse beleidsplan, de subsidieaanvragen en de verantwoordingen.

Wat kunnen wij je bieden?
• Een bestuursfunctie met veel vrijheid, mogelijkheden en uitdagingen, met een bestuur waarin iedereen elkaar helpt en stimuleert;
• We doen het samen: ervaring is minder belangrijk dan motivatie en inspiratie;
• Een plek waar je ideeën over verduurzaming en energietransitie kunt vormgeven en uitvoeren;
• Een gemotiveerd team van vaste krachten en vrijwilligers om mee samen te werken;
• Een breed netwerk van mensen en organisaties in Hilversum waarmee je kunt samenwerken;
• Vergoeding van gemaakte kosten of een vrijwilligersvergoeding.

Meer weten over HilverZon en hoe wij ons presenteren?
Ga naar www.hilverzon.nu en/of bel, mail voor meer informatie met John Dietz, 06 55743657/john.dietz@hilverzon.nu
Weet je het al zeker? Stuur dan je sollicitatie met motivatie en cv naar: info@hilverzon.nu.

Vacature

LEDEN WERKGROEP ENERGIETRANSITIE HILVERSUM

Wie draagt Hilversum een warm hart toe en vindt een gezonde en energieneutrale leefomgeving belangrijk?

Meld je aan als vrijwilliger voor de HilverZon werkgroep Energietransitie!

In de conceptnota Regionale Energie Strategie Noord Holland Zuid (RES-NHZ) zijn er in de Gooi en Vechtstreek 10 zoekgebieden aangewezen voor het plaatsen van windturbines of zonnepanelen. Na de zomer wordt de invulling van deze zoekgebieden nader uitgezocht.

HilverZon zet zich in voor het betrekken van de inwoners van Hilversum bij de energietransitie en staat achter de doelstelling dat 50% van de lokale duurzame energieopwekking in lokaal eigendom komt.

In de HilverZon werkgroep Energietransitie Hilversum worden inwoners van Hilversum in de gelegenheid gesteld om hierover mee te denken. Binnen de werkgroep zal de invulling van de zoekgebieden die in de RES zijn benoemd nader worden uitgezocht. Ook zal er worden nagedacht over de rol en inbreng van de energiecoöperatie binnen de RES en de reactie van HilverZon op de conceptnota van de RES.

Bij HilverZon kom je terecht in een dynamische omgeving van enthousiaste vrijwilligers die als gemeenschappelijk doel hebben Hilversummers te helpen de energietransitie goed door te komen. Je wordt in de werkgroep ondersteund door een bestuurslid van HilverZon.

Voor aanmelden of nadere informatie graag reageren naar John Dietz, voorzitter bestuur HilverZon, John.dietz@hilverzon.nu

Vacature

LEDEN WERKGROEP NIEUWE ENERGIE

Wie draagt Hilversum een warm hart toe en vindt een gezonde en energie neutrale leefomgeving van Hilversum e.o. belangrijk? Meld je aan als vrijwilliger voor de HilverZon werkgroep Nieuwe Energie.
De overheid is zich aan het voorbereiden op een visie met betrekking tot de rol van waterstof in de transitie naar 100% duurzame energie. Ook op lokaal niveau gaat dit een rol spelen. Daarnaast wordt er gekeken naar de rol van warmtenetten voor het realiseren van gasloze wijken.
HilverZon wil de inwoners van Hilversum in de gelegenheid stellen om over de rol van warmtenetten en gasloze wijken mee te denken en heeft daartoe een HilverZon werkgroep Nieuwe Energie opgericht. Wie wil hier een bijdrage aan leveren?

Bij HilverZon kom je terecht in een dynamische omgeving van enthousiaste vrijwilligers die als gemeenschappelijk doel hebben Hilversummers te helpen de energietransitie goed door te komen. Je wordt in de werkgroep ondersteund door een bestuurslid van HilverZon.
Voor aanmelden of nadere informatie graag reageren naar Gert van der Windt, bestuurslid projecten HilverZon, Gert.vander.windt@hilverzon.nu

Kom erbij!

Vang de zon!

Pak het voordeel!