Nieuwe mensen

Die we hard nodig hebben!

Vacature

BESTUURSLID COMMUNICATIE

Ben jij een allround communicatieprofessional en vind jij het leuk om mooie duurzame initiatieven voor het voetlicht te brengen? Ook als vrijwilliger?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Iemand die onze groeistrategie verder mede gestalte geeft en als communicatiedeskundige ons bestuur komt versterken voor gemiddeld 4 uur per week. Je maakt de doorvertaling van het strategisch beleid van HilverZon naar een communicatiebeleid. Je draagt het belang, de rol en de toegevoegde waarde van communicatie uit in de organisatie door actief verbinding te maken met de communicatietafel. Met de verantwoordelijkheid komt ook de vrijheid om ideeën en projecten in lijn met het jaarplan op te zetten en om nieuwe manieren van communiceren te ontwikkelen.

Ben jij iemand die bovendien
• Interesse heeft in duurzaamheid/ energietransitie;
• Denkt in mogelijkheden;
• Houdt van aanpakken en proactief is?

Dan maken wij graag kennis met jou!

Reageren kan door een CV en motivatiebrief te sturen naar John Dietz, voorzitter bestuur HilverZon, John.dietz@hilverzon.nu

Wij bieden je
• Een gezellig, ambitieus en enthousiast team;
• Een interessant netwerk met diverse stakeholders en experts in de actuele wereld van duurzaamheid en energietransitie;
• Ruimte voor het opstarten van nieuwe initiatieven.

HilverZon is een coöperatie van en voor de inwoners van Hilversum. HilverZon streeft ernaar Hilversum energieneutraal te krijgen in 2040 en ondersteunt hiermee de gemeente Hilversum in het realiseren van haar duurzaamheidsdoelstellingen. Hiertoe hebben de gemeente en HilverZon een Greendeal gesloten. De focus voor HilverZon ligt in 2020 op het betrekken van de inwoners bij de verduurzaming van Hilversum, door ze aan te zetten verduurzamingsmaatregelen te nemen en door het realiseren van collectieve zonnedaken.
De energiecoöperatie staat onder leiding van een bestuur en kent een raad van toezicht.
Meer weten over HilverZon en hoe wij ons presenteren?
Ga naar www.hilverzon.nu en/of bel voor meer informatie met John Dietz, 06 55743657.

Vacature

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

HilverZon is de zonnigste club van Hilversum! Samen met inwoners, de gemeente en andere partners werken we aan een duurzaam Hilversum. Als we allemaal meedoen is Hilversum vóór 2040 energieneutraal!

Ben jij een echte voorzitter die overzicht heeft, luistert en verbindend werkt? En ben je daarnaast dé ideale sparringpartner voor het bestuur van een grote energiecoöperatie?

Dan is HilverZon op zoek naar jou!

Je volgt de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht op. In deze rol begeleid je samen met de drie andere leden van de raad de doorgroei van HilverZon van starter naar een gevestigde lokale energiecoöperatie. De RvT houdt als toezichthouder de strategie van HilverZon tegen het licht, is scherp op de realisatie van doelstellingen, beoordeelt risico’s van verschillende activiteiten en let op de (financiële) continuïteit van de coöperatie. Daarnaast geeft de RvT als kritische sparringpartner van het bestuur gevraagd en ongevraagd advies.

De zittingsperiode van leden van de RvT is vier jaar en de raad legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).
De voorzittersfunctie vraagt een tijdsbesteding van gemiddeld 4 – 6 uur per maand, verdeeld over 4 avonden per jaar overleg met RvT, 4 avonden per jaar overleg RvT met bestuur en 2 ALV's per jaar die voorgezeten worden door de RvT. De functie is onbezoldigd.

Onze ideale voorzitter
• heeft affiniteit met duurzaamheid/ energietransitie;
• denkt in mogelijkheden;
• weet formaliteiten waar nodig op een informele wijze over te brengen op vrijwilligers;
• woont in Hilversum of omstreken;
• en heeft bij voorkeur enige ervaring als toezichthouder en als voorzitter van vergaderingen.

Kennismaken?
Voor informatie of vragen over de vacature kun je contact opnemen met Arie Willem Rozendaal, lid van de RvT, M: 06 - 20438709.
Reageren op de vacature kan door een CV en motivatiebrief te sturen naar geertrui.wilkens@hilverzon.nu

Wij bieden
• Een gezellig, ambitieus en enthousiast team;
• Een interessant netwerk met diverse stakeholders en experts in de actuele wereld van duurzaamheid en energietransitie;
• Ruimte voor het door ontwikkelen van vaardigheden op het professionele vlak van toezichthouden en voorzitten.

HilverZon
HilverZon is een coöperatie van en voor Hilversummers. Samen streven wij ernaar Hilversum en omstreken energieneutraal te krijgen in 2040 en ondersteunen wij de gemeente Hilversum in het realiseren van haar duurzaamheidsdoelstellingen. Dit is vastgelegd in de Greendeal die de gemeente en HilverZon hebben gesloten.
De focus voor HilverZon ligt in 2020 op het betrekken van de inwoners bij de verduurzaming van Hilversum. Dit doen wij door hen aan te zetten verduurzamingsmaatregelen te nemen en door het werven van collectieve zonnedaken, vooral bij corporaties en VvE’s.

Meer weten over HilverZon en hoe wij ons presenteren?
Ga naar www.hilverzon.nu en/of bel voor meer informatie met John Dietz, 06 55743657.

Vacature

LEDEN WERKGROEP NIEUWE ENERGIE

Wie draagt Hilversum een warm hart toe en vindt een gezonde en energie neutrale leefomgeving van Hilversum e.o. belangrijk? Meld je aan als vrijwilliger voor de HilverZon werkgroep Nieuwe Energie.
De overheid is zich aan het voorbereiden op een visie met betrekking tot de rol van waterstof in de transitie naar 100% duurzame energie. Ook op lokaal niveau gaat dit een rol spelen. Daarnaast wordt er gekeken naar de rol van warmtenetten voor het realiseren van gasloze wijken.
HilverZon wil de inwoners van Hilversum in de gelegenheid stellen om over de rol van warmtenetten en gasloze wijken mee te denken en heeft daartoe een HilverZon werkgroep Nieuwe Energie opgericht. Wie wil hier een bijdrage aan leveren?

Bij HilverZon kom je terecht in een dynamische omgeving van enthousiaste vrijwilligers die als gemeenschappelijk doel hebben Hilversummers te helpen de energietransitie goed door te komen. Je wordt in de werkgroep ondersteund door een bestuurslid van HilverZon.
Voor aanmelden of nadere informatie graag reageren naar Gert van der Windt, bestuurslid projecten HilverZon, Gert.vander.windt@hilverzon.nu

Vacature

VRIJWILLIGER

Gezocht: enthousiaste vrijwilligers

– Af en toe een handje helpen in een promotiekraam/promotieteam:
Vanaf 2017 werven we deelnemers voor de meer dan 3000 zonnepanelen op de collectieve daken die we ter beschikking hebben gekregen. Je wordt vooraf uiteraard getraind zodat je weet, welk verhaal je erbij kunt vertellen.
– meehelpen bij het organiseren van een activiteit, of het initiëren van een actie
– het opzetten van een nieuwe kracht-groep in een Hilversumse wijk
– een bijdrage leveren aan het draaiende houden van onze organisatie (administratief, ondersteunend, bestuurlijk)
Geschatte tijdsinvestering: 2 uur per week.

Kenmerkend voor Hilverzon
Van iedereen die bij ons aan de slag gaat, verwachten wij dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Daarbij solliciteer je bij een energiecoöperatie, een soort vereniging. Hierbij passen ideëel gedreven mensen. We werken met elkaar samen, daarom zijn we op zoek naar mensen die binnen een team met elkaar de projecten van de grond krijgen en samen kijken naar meer mogelijkheden voor verduurzaming.

Vergoeding voor je inzet
Voor vrijwilligers is een passende onkostenvergoeding beschikbaar.

Reacties op deze functie
HilverZon nodigt alle Hilversummers uit om mee te doen. We zien jouw reactie met CV graag tegemoet. Mail dit naar info@hilverzon.nu, vermeld: sollicitatie + functienaam. Je kunt je reactie richten aan Geertrui Wilkens, bureaucoördinator.

Vacature

LEDEN WERKGROEP ENERGIETRANSITIE HILVERSUM

Wie draagt Hilversum een warm hart toe en vindt een gezonde en energie neutrale leefomgeving van Hilversum e.o. belangrijk?

Meld je aan als vrijwilliger voor de HilverZon werkgroep Energietransitie!

In de conceptnota Regionale Energie Strategie Noord Holland Zuid (RES-NHZ) zijn er in de Gooi en Vechtstreek 10 zoekgebieden aangewezen voor het plaatsen van windturbines of zonnepanelen. Na de zomer wordt de invulling van deze zoekgebieden nader uitgezocht.

HilverZon zet zich in voor het betrekken van de inwoners van Hilversum bij de energietransitie en staat achter de doelstelling dat 50% van de lokale duurzame energieopwekking in lokaal eigendom komt.

In de HilverZon werkgroep Energietransitie Hilversum worden inwoners van Hilversum in de gelegenheid gesteld om hierover mee te denken. Binnen de werkgroep zal de invulling van de zoekgebieden die in de RES zijn benoemd nader worden uitgezocht. Ook zal er worden nagedacht over de rol en inbreng van de energiecoöperatie binnen de RES en de reactie van HilverZon op de conceptnota van de RES.

Bij HilverZon kom je terecht in een dynamische omgeving van enthousiaste vrijwilligers die als gemeenschappelijk doel hebben Hilversummers te helpen de energietransitie goed door te komen. Je wordt in de werkgroep ondersteund door een bestuurslid van HilverZon.

Voor aanmelden of nadere informatie graag reageren naar John Dietz, voorzitter bestuur HilverZon, John.dietz@hilverzon.nu

Samen maken we Hilversum duurzaam!
Met bewoners, bedrijven, partners, de gemeente en andere organisaties.