Nieuwe mensen die we hard nodig hebben!

Vacature

VOORZITTER BESTUUR

Gezocht: een duurzaam gedreven voorzitter van HilverZon (6-8 uur per week)

De energie transitie is dagelijks in het nieuws! Van fundamentele geopolitieke discussies en regionale energiestrategieën tot aan de verduurzaming van onze woningen. De gemeente Hilversum wil voor 2040 energie neutraal zijn. Dat betekent dat de energie transitie ook achter onze eigen voordeur een belangrijker rol gaat spelen.

Heb jij een maatschappelijk hart, krijg je mensen in beweging en wens je jouw duurzame perspectief uit te dragen bij de zonnigste club van Hilversum? Dan komen wij graag met jou in contact voor de vacante positie van bestuursvoorzitter bij HilverZon.

Wat verwachten we van de nieuwe voorzitter?

Trefwoorden: teamleiderschap, besluitvaardigheid, flexibiliteit, strategisch inzicht, communicatiekracht.

• Je zorgt voor goed teamwerk binnen het bestuur en voor het goed functioneren ervan.
• Je bewaakt de bestuursactiviteiten op hoofdlijnen en onderhoudt geregeld contact met de raad van toezicht.
• Je denkt strategisch, maar begrijpt ook wat er bij de praktische uitvoering komt kijken.
• Je ontwikkelt met je bestuursgenoten een visie op de rol van HilverZon in de energietransitie van de gemeente Hilversum.
• Je begrijpt wat het werken met vrijwilligers met zich meebrengt en zorgt voor goede samenwerking onderling.
• Je bent het aanspreekpunt voor de bureaucoördinator en de coördinator van de energiecoaches, of je delegeert dit effectief binnen het bestuur.
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor externe partijen als de gemeente Hilversum (zowel de wethouder als het ambtelijk programmateam energietransitie) en andere belanghebbenden.
• Je vertegenwoordigt HilverZon in het bestuur van het regionale samenwerkingsverband Energie Verbonden. Een relevant persoonlijk netwerk in Hilversum is een voordeel maar geen noodzaak.
• Je bent actief betrokken bij de werving en inwerking van nieuwe bestuursleden.

Wat bieden wij?

• Een sleutelfunctie binnen een belangrijke organisatie met veel vrijheid, mogelijkheden en uitdagingen.
• Een positie waar je een echte bijdrage levert aan de energietransitie en verduurzaming.
• Een gemotiveerd team van bestuursgenoten, toezichthouders, vaste krachten en vrijwilligers met wie je in een collegiale sfeer samenwerkt.
• Een breed netwerk van mensen en organisaties in Hilversum waarmee HilverZon samenwerkt.
• Een vrijwilligers- en onkostenvergoeding voor gemaakte uren.

Het bestuur

Het huidige bestuur komt elke vier weken bijeen, en tussentijds houden de bestuursleden onderling en met het bureau naar behoefte contact. De tijdsinvestering voor de voorzitter ligt gemiddeld rond de 6-8 uur per week en kan grotendeels worden ingevuld op zelfgekozen momenten. Het bestuur stelt de strategie, de begroting en het beleid op, bewaakt de uitvoering ervan en zorgt voor afstemming met alle belanghebbenden, waaronder uiteraard de gemeente Hilversum. Het bestuur streeft naar een brede en diverse samenstelling vanuit het ledenbestand en/of inwoners van de gemeente Hilversum en omstreken.

Meer weten of reageren?

Ga naar www.hilverzon.nu en/of bel, mail voor meer informatie met:
Marnix Aarts, voorzitter a.i., 06 – 5375 9049, of marnix.aarts@hilverzon.nu
Steven van Vliet, Raad van Toezicht, 06 – 52 40 02 34, stevenvanvliet@kpnmail.nl
Enthousiast over deze functie? Stuur je reactie naar Marnix Aarts (marnix.aarts@hilverzon.nu)

Over HilverZon

HilverZon is ontstaan uit een bewonersinitiatief met als missie om als collectief zelf duurzame energie op te wekken. HilverZon heeft inmiddels ruim 500 leden en beheert voor de leden 10 collectieve zonnedaken met in totaal bijna 5.200 zonnepanelen. De vraag naar collectieve zonnedaken is groot hetgeen additionele groeikansen voor HilverZon biedt. Daarnaast biedt HilverZon bewoners in onze gemeente praktische hulp bij het zelf verduurzamen van hun woning.

Wat doen we?

Wij doen dit door het opzetten en beheren van collectieve zonnedaken, het geven van energieadviezen door onze energiecoaches, het maken van warmtescans van woningen en het houden collectieve inkoopacties voor zonnepanelen (op eigen dak) en isolatiematerialen. Daarnaast nemen we initiatieven en ondersteunen we plannen rond de ontwikkeling van lokale warmtenetten en andere methoden om Hilversum zo snel mogelijk energieneutraal te krijgen. Waterstof en batterij-opslag gaan op de lange duur een rol spelen; visievorming op nieuwe energiedragers is een essentieel onderdeel van onze energiecoöperatie.

Samen voor een duurzaam Hilversum

HilverZon is een coöperatieve vereniging waarin de leden de uiteindelijke zeggenschap hebben. De organisatie bestaat uit een bestuur, een beperkt aantal vaste krachten voor de dagelijkse gang van zaken, projectraden voor ieder collectief zonnedak en een flink aantal vrijwilligers, onder wie ruim 20 energiecoaches. Een raad van toezicht staat het bestuur met raad en daad bij.

Vacature

BESTUURSLID COMMUNICATIE

Ben jij een allround communicatie professional en vind jij het leuk om mooie duurzame initiatieven voor het voetlicht te brengen? Kent social media geen geheimen en heb je een hands-on mentaliteit?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Iemand die onze groeistrategie verder gestalte geeft en als communicatiedeskundige ons bestuur komt versterken voor gemiddeld 4-8 uur per week. Je maakt de doorvertaling van het strategisch beleid van HilverZon naar een communicatiebeleid. Je draagt het belang, de rol en de toegevoegde waarde van communicatie uit in de organisatie door actief verbinding te maken met de verschillende onderdelen van de coöperatie. Met de verantwoordelijkheid komt ook de vrijheid om ideeën en projecten zelf uit te voeren in lijn met het jaarplan en om nieuwe manieren van communiceren te ontwikkelen.

Wat ga je doen?

Als bestuurslid communicatie ga je je richten op interne en externe communicatie. Denk daarbij aan:
• Doelgroepen en hun behoeften in kaart brengen en bedenken hoe we in die verschillende behoeften kunnen voorzien;
• Zorgen dat verschillende doelgroepen de coöperatie kennen en weten wat die voor ze kan betekenen;
• Juiste communicatie verzorgen naar de verschillende doelgroepen;
• Daarnaast de interne communicatie: nieuwsbrief en andere uitingen; één en ander in een plan zetten samen met de communicatietafel.

Ben jij iemand die:

• Interesse heeft in duurzaamheid/ energietransitie;
• Denkt in mogelijkheden;
• Houdt van aanpakken en proactief is;
• Effectief kan samenwerken in een team van vrijwilligers;
• Een creatieve, wervende schrijfstijl heeft?

Dan maken wij graag kennis met jou!

Wij bieden je

• Een gezellig, ambitieus en enthousiast team;
• Een interessant netwerk met diverse stakeholders en experts in de actuele wereld van duurzaamheid en energietransitie;
• Ruimte voor het uitvoeren van nieuwe initiatieven en ideeën.

Meer weten of reageren?

Mail naar onze voorzitter a.i. Willem Hietkamp (willem.hietkamp@hilverzon.nu) en wij nemen snel contact met je op. Weet je het zeker? Reageren kan door een CV en motivatiebrief te sturen naar Willem Hietkamp, voorzitter a.i. bestuur HilverZon, willem.hietkamp@hilverzon.nu.

HilverZon
HilverZon is een coöperatie van en voor de inwoners van Hilversum. HilverZon streeft ernaar Hilversum energieneutraal te krijgen in 2030 en ondersteunt hiermee de gemeente Hilversum in het realiseren van haar duurzaamheidsdoelstellingen. Hiertoe hebben de gemeente en HilverZon een Greendeal gesloten. De focus voor HilverZon ligt in 2020 op het betrekken van de inwoners bij de verduurzaming van Hilversum, door ze aan te zetten verduurzamingsmaatregelen te nemen en het werven van collectieve daken, met name bij corporaties en VvE’s.
De energiecoöperatie staat onder leiding van het bestuur en kent een raad van toezicht.

Vacature

PENNINGMEESTER BESTUUR

Gezocht: een duurzaam gedreven penningmeester van HilverZon (4-6 uur per week)

De energie-transitie is dagelijks in het nieuws! Van fundamentele geopolitieke discussies en regionale energiestrategieën tot aan de verduurzaming van onze woningen. We weten allemaal dat het halen van de in Parijs afgesproken klimaatdoelen urgente actie vraagt. De gemeente Hilversum wil voor 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat de energietransitie ook achter onze eigen voordeur een belangrijke rol gaat spelen.

Heb jij een maatschappelijk hart, financiële kennis en ervaring en wens je jouw duurzame perspectief uit te dragen bij de zonnigste club van Hilversum? Dan komen wij graag met jou in contact voor de vacante positie van penningmeester bij HilverZon.

Wat verwachten we van de nieuwe penningmeester?

Trefwoorden: financieel baken, teamspeler, flexibiliteit, strategisch inzicht en oplossingsgericht.

• Je zorgt voor de jaarlijkse begroting en financiële verslaglegging, je ziet toe op een goed beheer van de binnenkomende en uitgaande geldstromen, en je verzorgt subsidieaanvragen en overige financieel getinte contacten met de gemeente Hilversum. Ook de eventuele fiscale, juridische en verzekeringszaken behoren tot jouw aandachtsgebied.
• Samen met jouw bestuursgenoten bestuur je de organisatie op hoofdlijnen. Zo ontwikkel je met je bestuursgenoten een visie op de rol van HilverZon in de energietransitie van de gemeente Hilversum, ben je betrokken bij de werving en het inwerken van nieuwe bestuursleden en houd je geregeld contact met (leden van) de raad van toezicht.
• Je ziet toe op één van de vier door coördinatoren geleide taakvelden van HilverZon: het ontwikkelen van nieuwe collectieve projectlocaties voor zonnepanelen.
• Je denkt strategisch, maar begrijpt ook wat er bij de praktische uitvoering komt kijken.
• Je stuurt een extern bedrijf aan bij het voeren van de administratie van HilverZon.
• Je begrijpt wat het werken met vrijwilligers met zich meebrengt en zorgt voor goede onderlinge samenwerking.
• Je bent als penningmeester betrokken bij het accorderen en de betaling van facturen.
• Je vertegenwoordigt HilverZon in financiële overleggen met externe partijen. Een relevant persoonlijk netwerk in Hilversum is een voordeel maar geen noodzaak.

Wat bieden wij?

• Een sleutelfunctie binnen een belangrijke organisatie met veel vrijheid, mogelijkheden en uitdagingen.
• Een positie waar je een echte bijdrage levert aan de energietransitie en verduurzaming.
• Een gemotiveerd team van bestuursgenoten, toezichthouders, vaste krachten en vrijwilligers met wie je in een collegiale sfeer samenwerkt.
• Een breed netwerk van mensen en organisaties in Hilversum waarmee HilverZon samenwerkt.

Het bestuur
Het huidige bestuur komt elke 2-4 weken bijeen, en tussentijds houden de bestuursleden onderling en met het bureau naar behoefte contact. De tijdsinvestering voor de penningmeester ligt gemiddeld rond de 4-6 uur per week en kan grotendeels worden ingevuld op zelfgekozen momenten. Het bestuur stelt de strategie, de begroting en het beleid op, bewaakt de uitvoering ervan en zorgt voor afstemming met alle belanghebbenden, waaronder uiteraard de gemeente Hilversum. Het bestuur streeft naar een brede en diverse samenstelling vanuit het ledenbestand en/of inwoners van de gemeente Hilversum en omstreken.

Meer weten of reageren?
Ga naar www.hilverzon.nu en/of bel, mail voor meer informatie met: Marnix Aarts, voorzitter a.i., 06 – 5375 9049, of marnix.aarts@hilverzon.nu
Steven van Vliet, Raad van Toezicht, 06 – 52 40 02 34, stevenvanvliet@kpnmail.nl Enthousiast over deze functie? Stuur je reactie naar Marnix Aarts (marnix.aarts@hilverzon.nu)

Over HilverZon
HilverZon is ontstaan uit een bewonersinitiatief met als missie om als collectief zelf duurzame energie op te wekken. HilverZon heeft inmiddels ruim 500 leden en beheert voor de leden 10 collectieve zonnedaken met in totaal bijna 5.200 zonnepanelen. De vraag naar collectieve zonnedaken is groot hetgeen additionele groeikansen voor HilverZon biedt. Daarnaast werkt HilverZon aan andere collectieve projecten gericht op verduurzaming van de energievoorziening in onze gemeente en biedt HilverZon bewoners praktische hulp bij het zelf verduurzamen van hun woning.

Wat doen we?
Wij doen dit door het opzetten en beheren van collectieve zonnedaken, het geven van energieadviezen door onze energiecoaches, het maken van warmtescans van woningen, het houden collectieve inkoopacties voor zonnepanelen (op eigen dak) en isolatiematerialen. Daarnaast nemen we initiatieven en ondersteunen we plannen rond de ontwikkeling van lokale warmtenetten en andere methoden om Hilversum zo snel mogelijk energieneutraal te krijgen. Waterstof en batterij-opslag gaan op de lange duur een rol spelen; visievorming op nieuwe energiedragers is een essentieel onderdeel van het werk van onze energiecoöperatie.

Samen voor een duurzaam Hilversum
HilverZon is een coöperatieve vereniging waarin de leden de uiteindelijke zeggenschap hebben. De organisatie bestaat uit een bestuur, een beperkt aantal vaste krachten voor de dagelijkse gang van zaken, projectraden voor ieder collectief zonnedak en een flink aantal vrijwilligers, onder wie ruim 20 energiecoaches. Een raad van toezicht staat het bestuur met raad en daad bij.

Vacature

BESTUURSLID BEHEER

Vacature Bestuurslid Beheer HilverZon m/v

HilverZon zoekt een enthousiast Bestuurslid Beheer
Sta jij achter de doelstelling om Hilversum voor 2040 energieneutraal te krijgen? Wil je daarvoor Hilversummers helpen met vergroenen en verduurzamen en meedenken en meebeslissen over hoe we in Hilversum de Regionale Energie Transitie vormgeven? Houd jij ervan om hier op praktisch, zakelijk en juridisch vlak mee bezig te zijn en ben je een teamspeler die in het coöperatief bestuur van de leukste en zonnigste club van Hilversum kan en wil opereren? Dan ben jij de ideale kandidaat die we zoeken!

Wat is HilverZon?
HilverZon is dé energiecoöperatie van Hilversum, ontstaan uit een bewonersinitiatief met als missie om zelf duurzame energie op te wekken. HilverZon heeft inmiddels bijna 500 leden, beheert voor de leden 10 collectieve zonnedaken met in totaal bijna 5.200 zonnepanelen en geeft met ongeveer 25 energiecoaches energiebesparingsadviezen op maat aan inwoners van Hilversum.

Wat doen we?
Wij doen dit door het opzetten en beheren van collectieve zonnedaken, het geven van energieadviezen door onze energiecoaches, het maken van warmtescans van woningen en het houden van collectieve inkoopacties voor zonnepanelen (op eigen dak) en isolatiematerialen.

Samen voor een duurzaam Hilversum
HilverZon is een coöperatie waar de leden de uiteindelijke zeggenschap hebben. De organisatie bestaat uit een bestuur, een beperkt aantal vaste krachten voor de dagelijkse gang van zaken, projectraden voor ieder collectief zonnedak en een flink aantal vrijwilligers, onder wie ruim 20 energiecoaches. Daarnaast heeft HilverZon een raad van toezicht die het bestuur met raad en daad bijstaat.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een bestuurslid nieuwe projecten, een bestuurslid beheer zonnedaken en een (beoogd) bestuurslid communicatie. Het bestuur komt elke drie weken bij elkaar. De tijdsinvestering voor het bestuurslid beheer is ongeveer 4-8 uur per week en kan grotendeels worden ingevuld op zelfgekozen momenten. Het bestuur stelt de strategie en het beleid op, bewaakt de uitvoering ervan en zorgt voor afstemming met onze stakeholders.

Wat verwachten we van het Bestuurslid Beheer?
• Je bent verantwoordelijk voor rond de 5000 zonnepanelen, niet alleen van de verschillende postcoderoosprojecten die HilverZon zelf gerealiseerd heeft, maar ook van VvE’s en derden;
• Je bent primair aanspreekpunt voor de partij aan wie het technische beheer is uitbesteed;
• Je neemt jaarlijks de verschillende projectraden (bestaande uit deelnemers aan een collectief dak) mee in de stand van zaken met betrekking tot hun project;
• Je bewaakt dat de beheertaken binnen budget plaatsvinden;
• Je houdt het overzicht van de stand van de verschillende projecten bij en bent aanspreekpunt bij storingen en/of calamiteiten;
• Je kunt strategisch denken, maar vindt het ook leuk om ‘hands on’ mee te helpen in de uitvoering.

Wat kunnen wij je bieden?
• Een bestuursfunctie met veel vrijheid, mogelijkheden en uitdagingen, met een bestuur waarin iedereen elkaar helpt en stimuleert;
• We doen het samen: ervaring is minder belangrijk dan motivatie en inspiratie;
• Een plek waar je ideeën over verduurzaming en energietransitie kunt vormgeven en uitvoeren;
• Een gemotiveerd team van vaste krachten en vrijwilligers om mee samen te werken;
• Een breed netwerk van mensen en organisaties in Hilversum waarmee je kunt samenwerken;
• Vergoeding van gemaakte kosten of een vrijwilligersvergoeding.

Meer weten over HilverZon en hoe wij ons presenteren?
Ga naar www.hilverzon.nu en/of mail voor meer informatie met voorzitter Marnix Aarts marnix.aarts@hilverzon.nu.
Weet je het al zeker? Stuur dan je sollicitatie met motivatie en cv naar: info@hilverzon.nu.

Vacature

ENERGIECOACH

Wil jij je steentje bijdragen aan een klimaatneutraal Hilversum? Wordt Energiecoach bij energiecoöperatie HilverZon!

De Energiecoach van HilverZon komt bij de mensen thuis en adviseert over de mogelijkheden om het eigen energieverbruik terug te brengen. Goed voor het milieu en voor de portemonnee.

Voordat je op pad wordt gestuurd, zorgt HilverZon ervoor dat je over de nodige kennis beschikt en met het digitale Hoomdossier kunt werken. Daartoe krijg je een aantal cursussen aangeboden.

Je werkt samen in een team dat wordt aangestuurd door coördinator Erik de Lange. Het aantal af te leggen bezoeken per maand is in overleg.

Geïnteresseerd of heb je nog vragen? Neem contact op met Erik de Lange, 06 – 52498159 of erik.de.lange@hilverzon.nu.

Kom erbij!

Vang de zon!

Pak het voordeel!