Nieuwe mensen die we hard nodig hebben!

Vacature

VOORZITTER BESTUUR

HilverZon zoekt een nieuwe bestuursvoorzitter

Sta jij achter de doelstelling om Hilversum voor 2040 energieneutraal te krijgen? Wil je daarvoor Hilversummers helpen met het verduurzamen van hun huis en activiteiten? En zou jij kunnen meedenken en meebeslissen over hoe we in Hilversum de regionale energietransitie vorm geven? Ben jij van de grote lijnen en het perspectief, en bereid dat perspectief ook uit te dragen bij de leukste en zonnigste club van Hilversum? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken!

Wat is HilverZon?

HilverZon is dé energiecoöperatie van Hilversum, ontstaan uit een bewonersinitiatief met als missie om zelf duurzame energie op te wekken. HilverZon heeft inmiddels ruim 500 leden en beheert voor de leden 10 collectieve zonnedaken met in totaal bijna 5.200 zonnepanelen. De vraag naar collectieve zonnedaken is groot hetgeen additionele groeikansen voor HilverZon biedt.

Wat doen we?

Wij doen dit door het opzetten en beheren van collectieve zonnedaken, het geven van energieadviezen door onze energiecoaches, het maken van warmtescans van woningen en het houden collectieve inkoopacties voor zonnepanelen (op eigen dak) en isolatiematerialen. Daarnaast nemen we initiatieven en ondersteunen we plannen rond de ontwikkeling van lokale warmtenetten en andere methoden om Hilversum zo snel mogelijk energieneutraal te krijgen.

Samen voor een duurzaam Hilversum

HilverZon is een coöperatieve vereniging waarin de leden de uiteindelijke zeggenschap hebben. De organisatie bestaat uit een bestuur, een beperkt aantal vaste krachten voor de dagelijkse gang van zaken, projectraden voor ieder collectief zonnedak en een flink aantal vrijwilligers, onder wie ruim 20 energiecoaches. Een raad van toezicht staat het bestuur met raad en daad bij.

Het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit 6 posities: een voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid nieuwe projecten, bestuurslid beheer zonnedaken en bestuurslid communicatie. Het bestuur komt elke vier weken bijeen, en tussen de vergaderingen houden zij onderling en met het bureau naar behoefte contact. De tijdsinvestering voor de voorzitter varieert van 8 tot maximaal 16 uur per week en kan grotendeels worden ingevuld op zelfgekozen momenten. Het bestuur stelt de strategie en het beleid op, bewaakt de uitvoering ervan en zorgt voor afstemming met alle belanghebbenden. Het bestuur streeft naar een brede en diverse samenstelling vanuit het ledenbestand en/of inwoners van de gemeente Hilversum en omstreken.

Wat verwachten we van de nieuwe voorzitter?

Trefwoorden: teamleiderschap, besluitvaardigheid, flexibiliteit, strategisch inzicht, communicatiekracht.
• Je zorgt voor goed teamwerk binnen het bestuur waaraan je leiding geeft, en draagt verantwoordelijkheid voor het goed functioneren ervan.
• Je bewaakt de bestuursactiviteiten op hoofdlijnen en onderhoudt geregeld contact met de raad van toezicht.
• Je denkt strategisch, maar begrijpt ook wat er bij de praktische uitvoering komt kijken.
• Je begrijpt wat het werken met vrijwilligers met zich meebrengt en werkt goed met ze samen.
• Je bent het aanspreekpunt voor de bureaucoördinator en de coördinator van de energiecoaches, of je delegeert die taken effectief binnen het bestuur.
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de gemeente, belangrijke belanghebbenden en financiers, zowel bestuurlijk (wethouder) als ambtelijk (programmateam energietransitie).
• Je vertegenwoordigt HilverZon in het bestuur van Energie Verbonden. Beschikken over een relevant persoonlijk netwerk in Hilversum is een pré, geen noodzaak.
• Je bent actief betrokken bij de werving en inwerking van nieuwe bestuursleden.
Wat bieden wij?
• Een sleutelfunctie binnen een belangrijke organisatie met veel vrijheid, mogelijkheden en uitdagingen.
• Een positie waar je een echte bijdrage levert aan de energie transitie en verduurzaming.
• Een gemotiveerd team van vaste krachten en vrijwilligers om mee samen te werken.
• Een breed netwerk van mensen en organisaties in Hilversum waarmee HilverZon samenwerkt.
Meer weten over HilverZon en hoe wij ons presenteren?

Ga naar www.hilverzon.nu en/of bel, mail voor meer informatie met:
Willem Hietkamp, voorzitter Bestuur a.i. , 06 – 30 34 84 04, willem.hietkamp@hilverzon.nu, of
Steven van Vliet, Raad van Toezicht, 06 – 52 40 02 34, stevenvanvliet@kpnmail.nl

Vacature

BESTUURSLID COMMUNICATIE

Ben jij een allround communicatie professional en vind jij het leuk om mooie duurzame initiatieven voor het voetlicht te brengen? Kent social media geen geheimen en heb je een hands-on mentaliteit?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Iemand die onze groeistrategie verder gestalte geeft en als communicatiedeskundige ons bestuur komt versterken voor gemiddeld 4-8 uur per week. Je maakt de doorvertaling van het strategisch beleid van HilverZon naar een communicatiebeleid. Je draagt het belang, de rol en de toegevoegde waarde van communicatie uit in de organisatie door actief verbinding te maken met de verschillende onderdelen van de coöperatie. Met de verantwoordelijkheid komt ook de vrijheid om ideeën en projecten zelf uit te voeren in lijn met het jaarplan en om nieuwe manieren van communiceren te ontwikkelen.

Wat ga je doen?

Als bestuurslid communicatie ga je je richten op interne en externe communicatie. Denk daarbij aan:
• Doelgroepen en hun behoeften in kaart brengen en bedenken hoe we in die verschillende behoeften kunnen voorzien;
• Zorgen dat verschillende doelgroepen de coöperatie kennen en weten wat die voor ze kan betekenen;
• Juiste communicatie verzorgen naar de verschillende doelgroepen;
• Daarnaast de interne communicatie: nieuwsbrief en andere uitingen; één en ander in een plan zetten samen met de communicatietafel.

Ben jij iemand die:

• Interesse heeft in duurzaamheid/ energietransitie;
• Denkt in mogelijkheden;
• Houdt van aanpakken en proactief is;
• Effectief kan samenwerken in een team van vrijwilligers;
• Een creatieve, wervende schrijfstijl heeft?

Dan maken wij graag kennis met jou!

Wij bieden je

• Een gezellig, ambitieus en enthousiast team;
• Een interessant netwerk met diverse stakeholders en experts in de actuele wereld van duurzaamheid en energietransitie;
• Ruimte voor het uitvoeren van nieuwe initiatieven en ideeën.

Meer weten of reageren?

Mail naar onze voorzitter a.i. Willem Hietkamp (willem.hietkamp@hilverzon.nu) en wij nemen snel contact met je op. Weet je het zeker? Reageren kan door een CV en motivatiebrief te sturen naar Willem Hietkamp, voorzitter a.i. bestuur HilverZon, willem.hietkamp@hilverzon.nu.

HilverZon
HilverZon is een coöperatie van en voor de inwoners van Hilversum. HilverZon streeft ernaar Hilversum energieneutraal te krijgen in 2030 en ondersteunt hiermee de gemeente Hilversum in het realiseren van haar duurzaamheidsdoelstellingen. Hiertoe hebben de gemeente en HilverZon een Greendeal gesloten. De focus voor HilverZon ligt in 2020 op het betrekken van de inwoners bij de verduurzaming van Hilversum, door ze aan te zetten verduurzamingsmaatregelen te nemen en het werven van collectieve daken, met name bij corporaties en VvE’s.
De energiecoöperatie staat onder leiding van het bestuur en kent een raad van toezicht.

Vacature

BESTUURSLID PROJECTEN

Ben jij een allround projecten professional en vind jij het leuk om mooie duurzame initiatieven te ontwikkelen en te realiseren? Kan je met een helicopterview de projectenportefeuille van HilverZon aansturen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Iemand die onze groeistrategie verder gestalte geeft en als deskundige projecten ons bestuur komt versterken voor gemiddeld 4-8 uur per week. Je maakt de doorvertaling van het strategisch beleid van HilverZon naar een projectenportefeuille. Je stuurt projectcoördinatoren aan en onderhoudt contacten met belangrijke stakeholders zoals de gemeente, bedrijven, instellingen en woningcorporaties.

Wat ga je doen?

- Als bestuurslid projecten ben je verantwoordelijk voor de projecten van HilverZon en stuur je de projectcoördinatoren op hoofdlijnen aan. De projectcoördinatoren opwek, warmte, besparing sturen op hun beurt de projectleiders in die domeinen aan.
- Je houdt overzicht over de lopende projecten.
- Je bent een klankbord voor de projectcoördinatoren en stuurt bij waar nodig.
- Je bent gesprekspartner van de gemeente daar waar de gemeente een rol speelt.
- Je onderhoudt contacten met collega’s van energiecoöperaties in de regio.
- Je rapporteert in het bestuur en aan de Raad van Toezicht.

Ben jij iemand die:
· Interesse heeft in duurzaamheid/ energietransitie;
· Denkt in mogelijkheden;
· Houdt van aanpakken en proactief is;
· Effectief kan samenwerken in een team van professionals?

Dan maken wij graag kennis met jou!

Wij bieden je

· Een gezellig, ambitieus en enthousiast team;
· Een interessant netwerk met diverse stakeholders en experts in de actuele wereld van duurzaamheid en energietransitie;
· Ruimte voor het uitvoeren van nieuwe initiatieven en ideeën.

Meer weten of reageren?

Mail naar Gert van der Windt (gert.vander.windt@hilverzon.nu) en wij nemen snel contact met je op. Weet je het zeker? Reageren kan door een CV en motivatiebrief te sturen naar Willem Hietkamp, voorzitter a.i. bestuur HilverZon, willem.hietkamp@hilverzon.nu

HilverZon

HilverZon is een coöperatie van en voor de inwoners van Hilversum. HilverZon streeft ernaar Hilversum energieneutraal te krijgen in 2030 en ondersteunt hiermee de gemeente Hilversum in het realiseren van haar duurzaamheidsdoelstellingen. Hiertoe hebben de gemeente en HilverZon een Greendeal gesloten. De focus voor HilverZon ligt in 2022 op het betrekken van de inwoners bij de verduurzaming van Hilversum, door ze aan te zetten verduurzamingsmaatregelen te nemen en het werven van collectieve daken, met name bij corporaties en VvE’s.
De energiecoöperatie staat onder leiding van het bestuur en kent een raad van toezicht.

Vacature

ENERGIECOACH

Wil jij je steentje bijdragen aan een klimaatneutraal Hilversum? Wordt Energiecoach bij energiecoöperatie HilverZon!

De Energiecoach van HilverZon komt bij de mensen thuis en adviseert over de mogelijkheden om het eigen energieverbruik terug te brengen. Goed voor het milieu en voor de portemonnee.

Voordat je op pad wordt gestuurd, zorgt HilverZon ervoor dat je over de nodige kennis beschikt en met het digitale Hoomdossier kunt werken. Daartoe krijg je een aantal cursussen aangeboden.

Je werkt samen in een team dat wordt aangestuurd door coördinator Erik de Lange. Het aantal af te leggen bezoeken per maand is in overleg.

Geïnteresseerd of heb je nog vragen? Neem contact op met Erik de Lange, 06 – 52498159 of erik.de.lange@hilverzon.nu.

Vacature

BOEKHOUDER

HilverZon zoekt een enthousiaste boekhouder

Ben jij een allround financiële professional en vind jij het belangrijk dat Hilversummers kiezen voor zonnepanelen om zo te vergroenen en te verduurzamen? Wil jij je steentje bijdragen aan de administratie daarvan? Dan ben jij misschien wel de boekhouder die wij zoeken!

Wat is HilverZon?

HilverZon is dé energiecoöperatie van Hilversum, ontstaan uit een bewonersinitiatief om zelf duurzame energie op te wekken. HilverZon heeft inmiddels ruim 500 leden en beheert voor de leden 10 collectieve zonnedaken met in totaal bijna 5.200 zonnepanelen. Op dit moment hebben wij een vacature voor een enthousiaste boekhouder.

Wat ga je doen als onze boekhouder?

A) Boekhouding
• facturatie (nieuwe leden, vrijwilligers)
• inboeken en controle van inkomende facturen
• declaraties, aanmaken uitgaande facturen (verkoop stroom projecten, kick back fee, deelname energiebesparingsacties, memo boekingen)
• import bank, afletteren, vorderingen checken, aanmanen debiteuren
• belastingaangiften (Vpb, btw).
B) Bezwaarschriften waterschapsbelasting opstellen /afhandelen
C) Verzekeringen: (schade)correspondentie / updaten verzekeringen
D) Projectadministratie zonnedaken
• opstellen projectafrekening t.b.v. uitbetaling aan participanten (opbrengst verkoop stroom, beheerkosten, achterstallige contributie, eigen risico)
• uitbetaling projectafrekening via bankinvoer, import bankbestanden, memoboekingen
• bemiddeling verkoop participaties bestaande projecten
• prijsbepaling, correspondentie met verkoper, potentiële kopers benaderen, registratie in CRM Econobis. Facturatie verkoper en kopers, betalingen checken, uitbetaling aan verkoper afhandelen
F) Administratie VvE’s
• aanvragen PCR aanwijzing belastingdienst
• afhandelen vragen m.b.t. overeenkomsten VvE-eigenaren
• facturatie beheer- en ontwikkelingskosten

Wat vragen wij van onze boekhouder?

Ervaring met Exact is noodzakelijk, affiniteit met de Postcoderoos-regeling en andere regelingen t.a.v. zonnedaken is een pre.

Wat kunnen wij je bieden?

• Een leuke baan in een gemotiveerd team. Indicatie tijdsbesteding op jaarbasis is ruim 400 uur. HilverZon vergoedt 37,50 per uur.
Lijkt je dit wat? Wil je nog wat meer weten, neem dan contact op met Leon Benders, 06 – 46945899 of leon.benders@hilverzon.nu.
Weet je het al zeker? Stuur je sollicitatie met motivatie en cv naar: info@hilverzon.nu

Over HilverZon: Wat doen we?

HilverZon heeft een breed aanbod, waaronder het opzetten en beheren van collectieve zonnedaken, het geven van energieadviezen door onze energiecoaches, het maken van warmtescans van woningen en het houden van collectieve inkoopacties voor zonnepanelen (op eigen dak) en isolatiematerialen. Daarnaast zijn we partner van de gemeente en het regionale Energie Diensten bedrijf bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten in het kader van de energie- en warmtetransitie.

Hoe doen we dit?

HilverZon is een coöperatie waar de leden de uiteindelijke zeggenschap hebben. Daartoe hebben we een bestuur, een beperkt aantal zzp-ers voor de dagelijkse gang van zaken, voor ieder collectief zonnedak een projectraad en een flink aantal vrijwilligers, waaronder ruim 20 energiecoaches.
Daarnaast heeft HilverZon een Raad van Toezicht die het bestuur met raad en daad bijstaat.

Bestuur en team HilverZon

Het team bestaande uit projectleiders, vrijwilligers, boekhouder, controller en een bureau coördinator voeren de dagelijks werkzaamheden uit. De boekhouder stemt waar nodig de werkzaamheden af met de bureau coördinator en voert structureel overleg met de penningmeester van het bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en vier bestuursleden met de portefeuilles beheer, marketing/communicatie, projecten en externe betrekkingen.

Vacature

CONTROLLER

HilverZon zoekt een controller

Ben jij een allround financiële professional en vind jij het belangrijk dat Hilversummers kiezen voor zonnepanelen om zo te vergroenen en te verduurzamen? Wil jij je steentje bijdragen aan de administratie daarvan? Dan ben jij misschien wel de controller die wij zoeken!

Wat is HilverZon?

HilverZon is dé energiecoöperatie van Hilversum, ontstaan uit een bewonersinitiatief om zelf duurzame energie op te wekken. HilverZon heeft inmiddels ruim 500 leden en beheert voor de leden 10 collectieve zonnedaken met in totaal bijna 5.200 zonnepanelen. Op dit moment hebben wij een vacature voor een enthousiaste controller.

Wat ga je doen als onze controller?

A) Opstellen rapportage over de kwartaalresultaten
B) Opstellen jaarrekening in samenspraak met de accountant
C) Kwartaal controle van de boekhouding (en aangeven welke memoriaal boekingen er gemaakt moeten worden)
D) Controleren jaarlijkse afrekening van HilverZonnedaken die met de Postcoderoosregeling zijn opgezet
E) Afschrijving HilverZonnedaken

Wat vragen wij van onze controller?

Aantoonbare werkervaring als controller.

Wat kunnen wij je bieden?

• Een baan voor gemiddeld 100 uur per jaar. Je werkt samen met de penningmeester en de boekhouder. HilverZon vergoedt 37,50 per uur. HilverZon werkt met Exact.

Stuur je sollicitatie met motivatie en cv naar: info@hilverzon.nu. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Over HilverZon: Wat doen we?

HilverZon heeft een breed aanbod, waaronder het opzetten en beheren van collectieve zonnedaken, het geven van energieadviezen door onze energiecoaches, het maken van warmtescans van woningen en het houden van collectieve inkoopacties voor zonnepanelen (op eigen dak) en isolatiematerialen. Daarnaast zijn we partner van de gemeente en het regionale Energie Diensten bedrijf bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten in het kader van de energie- en warmtetransitie.

Hoe doen we dit?

HilverZon is een coöperatie waar de leden de uiteindelijke zeggenschap hebben. Daartoe hebben we een bestuur, een beperkt aantal zzp-ers voor de dagelijkse gang van zaken, voor ieder collectief zonnedak een projectraad en een flink aantal vrijwilligers, waaronder ruim 20 energiecoaches. Daarnaast heeft HilverZon een Raad van Toezicht die het bestuur met raad en daad bijstaat.

Bestuur en team HilverZon

Het team bestaande uit projectleiders, vrijwilligers, boekhouder, controller en een bureau coördinator voeren de dagelijks werkzaamheden uit. De controller voert structureel overleg met de boekhouder en de penningmeester van het bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en vier bestuursleden met de portefeuilles beheer, marketing/communicatie, projecten en externe betrekkingen.

Vacature

CAMPAGNE & EVENT COÖRDINATOR

HilverZon is de zonnigste club van Hilversum! Samen met inwoners, de gemeente en andere partners werken we aan een duurzaam Hilversum. Als we allemaal meedoen is Hilversum vóór 2040 energieneutraal!

Onze ambitie is om de komende tijd meer bijeenkomsten en events te organiseren. Ben jij een organisatietalent pur sang en vind jij het leuk om mooie duurzame events voor het voetlicht te brengen? Ook als vrijwilliger?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Lezingen, congressen en andere bijeenkomsten. HilverZon wil de komende tijd nog vaker met mooie initiatieven in contact komen met Hilversummers. Daarvoor zoeken wij een campagne & eventcoördinator -het liefst met ervaring, maar in ieder geval met een onbedwingbare drive - om alles in goede banen te leiden. Jij bent de spin-in-het-web voor alle onze events. Met de verantwoordelijkheid komt ook de vrijheid om ideeën en projecten in lijn met ons jaarplan voor events op te zetten en om nieuwe manieren van communiceren van onze activiteiten te ontwikkelen.

Ben jij iemand die:

• interesse heeft in lokale duurzame energie opwekking / energietransitie
• denkt in mogelijkheden
• houdt van organiseren en proactief is

dan maken wij graag kennis met jou!

Reageren kan door een CV en motivatiebrief te sturen naar Geertrui Wilkens, bureaucoördinator HilverZon, info@hilverzon.nu

Wij bieden je:

• een gezellig, ambitieus en enthousiast team
• een interessant netwerk met diverse stakeholders en experts in de actuele wereld van verduurzaming en energietransitie
• ruimte voor het opstarten van nieuwe initiatieven

HilverZon
HilverZon is een coöperatie van en voor de inwoners van Hilversum. HilverZon streeft ernaar Hilversum energieneutraal te krijgen in 2040 en ondersteunt hiermee de gemeente Hilversum in het realiseren van haar duurzaamheidsdoelstellingen.

DOE MET ONS MEE!

HILVERZON HELPT HILVERSUMMERS VERDUURZAMEN

HilverZon werkt samen met Hilversummers, gemeente en partners aan een volledig energieneutraal en duurzaam Hilversum.

Dat doen we op allerlei manieren. Met collectieve zonnedaken, energiebesparingsadvies, 100% duurzame stroom en gas van HilverZon | om, buurtactiviteiten en andere duurzame initiatieven. Het werkt, want we groeien razendsnel. Lees onze missie en ontdek zelf hoe duurzaamheid en besparen hand in hand gaan!

Word lid en doe met ons mee!

WORD LID!

EN DOE MEE MET ONZE COLLECTIEVE INKOOPACTIES!

Zonnepanelen op je eigen dak? Een warm en comfortabel huis? Of je platte dak vergroenen? Betrouwbaar en tegen een scherpe prijs? Dat kan nu, dankzij de collectieve inkoop van zonnepanelen, glas en isolatie of planten voor een groen dak. Deze inkoopacties zijn een initiatief van de lokale energiecoöperaties in het Gooi, waaronder HilverZon.

Kom erbij!

Vang de zon!

Pak het voordeel!