Nieuwe mensen die we hard nodig hebben!

Vacature

VOORZITTER BESTUUR

HilverZon zoekt een nieuwe bestuursvoorzitter

Sta jij achter de doelstelling om Hilversum voor 2040 energieneutraal te krijgen? Wil je daarvoor Hilversummers helpen met het verduurzamen van hun huis en activiteiten? En zou jij kunnen meedenken en meebeslissen over hoe we in Hilversum de regionale energietransitie vorm geven? Ben jij van de grote lijnen en het perspectief, en bereid dat perspectief ook uit te dragen bij de leukste en zonnigste club van Hilversum? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken!

Wat is HilverZon?

HilverZon is dé energiecoöperatie van Hilversum, ontstaan uit een bewonersinitiatief met als missie om zelf duurzame energie op te wekken. HilverZon heeft inmiddels ruim 500 leden en beheert voor de leden 10 collectieve zonnedaken met in totaal bijna 5.200 zonnepanelen. De vraag naar collectieve zonnedaken is groot hetgeen additionele groeikansen voor HilverZon biedt.

Wat doen we?

Wij doen dit door het opzetten en beheren van collectieve zonnedaken, het geven van energieadviezen door onze energiecoaches, het maken van warmtescans van woningen en het houden collectieve inkoopacties voor zonnepanelen (op eigen dak) en isolatiematerialen. Daarnaast nemen we initiatieven en ondersteunen we plannen rond de ontwikkeling van lokale warmtenetten en andere methoden om Hilversum zo snel mogelijk energieneutraal te krijgen.

Samen voor een duurzaam Hilversum

HilverZon is een coöperatieve vereniging waarin de leden de uiteindelijke zeggenschap hebben. De organisatie bestaat uit een bestuur, een beperkt aantal vaste krachten voor de dagelijkse gang van zaken, projectraden voor ieder collectief zonnedak en een flink aantal vrijwilligers, onder wie ruim 20 energiecoaches. Een raad van toezicht staat het bestuur met raad en daad bij.

Het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit 6 posities: een voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid nieuwe projecten, bestuurslid beheer zonnedaken en bestuurslid communicatie. Het bestuur komt elke vier weken bijeen, en tussen de vergaderingen houden zij onderling en met het bureau naar behoefte contact. De tijdsinvestering voor de voorzitter varieert van 8 tot maximaal 16 uur per week en kan grotendeels worden ingevuld op zelfgekozen momenten. Het bestuur stelt de strategie en het beleid op, bewaakt de uitvoering ervan en zorgt voor afstemming met alle belanghebbenden. Het bestuur streeft naar een brede en diverse samenstelling vanuit het ledenbestand en/of inwoners van de gemeente Hilversum en omstreken.

Wat verwachten we van de nieuwe voorzitter?

Trefwoorden: teamleiderschap, besluitvaardigheid, flexibiliteit, strategisch inzicht, communicatiekracht.
• Je zorgt voor goed teamwerk binnen het bestuur waaraan je leiding geeft, en draagt verantwoordelijkheid voor het goed functioneren ervan.
• Je bewaakt de bestuursactiviteiten op hoofdlijnen en onderhoudt geregeld contact met de raad van toezicht.
• Je denkt strategisch, maar begrijpt ook wat er bij de praktische uitvoering komt kijken.
• Je begrijpt wat het werken met vrijwilligers met zich meebrengt en werkt goed met ze samen.
• Je bent het aanspreekpunt voor de bureaucoördinator en de coördinator van de energiecoaches, of je delegeert die taken effectief binnen het bestuur.
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de gemeente, belangrijke belanghebbenden en financiers, zowel bestuurlijk (wethouder) als ambtelijk (programmateam energietransitie).
• Je vertegenwoordigt HilverZon in het bestuur van Energie Verbonden. Beschikken over een relevant persoonlijk netwerk in Hilversum is een pré, geen noodzaak.
• Je bent actief betrokken bij de werving en inwerking van nieuwe bestuursleden.
Wat bieden wij?
• Een sleutelfunctie binnen een belangrijke organisatie met veel vrijheid, mogelijkheden en uitdagingen.
• Een positie waar je een echte bijdrage levert aan de energie transitie en verduurzaming.
• Een gemotiveerd team van vaste krachten en vrijwilligers om mee samen te werken.
• Een breed netwerk van mensen en organisaties in Hilversum waarmee HilverZon samenwerkt.
Meer weten over HilverZon en hoe wij ons presenteren?

Ga naar www.hilverzon.nu en/of bel, mail voor meer informatie met:
Willem Hietkamp, voorzitter Bestuur a.i. , 06 – 30 34 84 04, willem.hietkamp@hilverzon.nu, of
Steven van Vliet, Raad van Toezicht, 06 – 52 40 02 34, stevenvanvliet@kpnmail.nl

Vacature

BESTUURSLID COMMUNICATIE

Ben jij een allround communicatie professional en vind jij het leuk om mooie duurzame initiatieven voor het voetlicht te brengen? Kent social media geen geheimen en heb je een hands-on mentaliteit?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Iemand die onze groeistrategie verder gestalte geeft en als communicatiedeskundige ons bestuur komt versterken voor gemiddeld 4-8 uur per week. Je maakt de doorvertaling van het strategisch beleid van HilverZon naar een communicatiebeleid. Je draagt het belang, de rol en de toegevoegde waarde van communicatie uit in de organisatie door actief verbinding te maken met de verschillende onderdelen van de coöperatie. Met de verantwoordelijkheid komt ook de vrijheid om ideeën en projecten zelf uit te voeren in lijn met het jaarplan en om nieuwe manieren van communiceren te ontwikkelen.

Wat ga je doen?

Als bestuurslid communicatie ga je je richten op interne en externe communicatie. Denk daarbij aan:
• Doelgroepen en hun behoeften in kaart brengen en bedenken hoe we in die verschillende behoeften kunnen voorzien;
• Zorgen dat verschillende doelgroepen de coöperatie kennen en weten wat die voor ze kan betekenen;
• Juiste communicatie verzorgen naar de verschillende doelgroepen;
• Daarnaast de interne communicatie: nieuwsbrief en andere uitingen; één en ander in een plan zetten samen met de communicatietafel.

Ben jij iemand die:

• Interesse heeft in duurzaamheid/ energietransitie;
• Denkt in mogelijkheden;
• Houdt van aanpakken en proactief is;
• Effectief kan samenwerken in een team van vrijwilligers;
• Een creatieve, wervende schrijfstijl heeft?

Dan maken wij graag kennis met jou!

Wij bieden je

• Een gezellig, ambitieus en enthousiast team;
• Een interessant netwerk met diverse stakeholders en experts in de actuele wereld van duurzaamheid en energietransitie;
• Ruimte voor het uitvoeren van nieuwe initiatieven en ideeën.

Meer weten of reageren?

Mail naar onze voorzitter a.i. Willem Hietkamp (willem.hietkamp@hilverzon.nu) en wij nemen snel contact met je op. Weet je het zeker? Reageren kan door een CV en motivatiebrief te sturen naar Willem Hietkamp, voorzitter a.i. bestuur HilverZon, willem.hietkamp@hilverzon.nu.

HilverZon
HilverZon is een coöperatie van en voor de inwoners van Hilversum. HilverZon streeft ernaar Hilversum energieneutraal te krijgen in 2030 en ondersteunt hiermee de gemeente Hilversum in het realiseren van haar duurzaamheidsdoelstellingen. Hiertoe hebben de gemeente en HilverZon een Greendeal gesloten. De focus voor HilverZon ligt in 2020 op het betrekken van de inwoners bij de verduurzaming van Hilversum, door ze aan te zetten verduurzamingsmaatregelen te nemen en het werven van collectieve daken, met name bij corporaties en VvE’s.
De energiecoöperatie staat onder leiding van het bestuur en kent een raad van toezicht.

Vacature

BESTUURSLID BEHEER

Vacature Bestuurslid Beheer HilverZon m/v

HilverZon zoekt een enthousiast Bestuurslid Beheer
Sta jij achter de doelstelling om Hilversum voor 2040 energieneutraal te krijgen? Wil je daarvoor Hilversummers helpen met vergroenen en verduurzamen en meedenken en meebeslissen over hoe we in Hilversum de Regionale Energie Transitie vormgeven? Houd jij ervan om hier op praktisch, zakelijk en juridisch vlak mee bezig te zijn en ben je een teamspeler die in het coöperatief bestuur van de leukste en zonnigste club van Hilversum kan en wil opereren? Dan ben jij de ideale kandidaat die we zoeken!

Wat is HilverZon?
HilverZon is dé energiecoöperatie van Hilversum, ontstaan uit een bewonersinitiatief met als missie om zelf duurzame energie op te wekken. HilverZon heeft inmiddels bijna 500 leden, beheert voor de leden 10 collectieve zonnedaken met in totaal bijna 5.200 zonnepanelen en geeft met ongeveer 25 energiecoaches energiebesparingsadviezen op maat aan inwoners van Hilversum.

Wat doen we?
Wij doen dit door het opzetten en beheren van collectieve zonnedaken, het geven van energieadviezen door onze energiecoaches, het maken van warmtescans van woningen en het houden van collectieve inkoopacties voor zonnepanelen (op eigen dak) en isolatiematerialen.

Samen voor een duurzaam Hilversum
HilverZon is een coöperatie waar de leden de uiteindelijke zeggenschap hebben. De organisatie bestaat uit een bestuur, een beperkt aantal vaste krachten voor de dagelijkse gang van zaken, projectraden voor ieder collectief zonnedak en een flink aantal vrijwilligers, onder wie ruim 20 energiecoaches. Daarnaast heeft HilverZon een raad van toezicht die het bestuur met raad en daad bijstaat.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een bestuurslid nieuwe projecten, een bestuurslid beheer zonnedaken en een (beoogd) bestuurslid communicatie. Het bestuur komt elke drie weken bij elkaar. De tijdsinvestering voor het bestuurslid beheer is ongeveer 4-8 uur per week en kan grotendeels worden ingevuld op zelfgekozen momenten. Het bestuur stelt de strategie en het beleid op, bewaakt de uitvoering ervan en zorgt voor afstemming met onze stakeholders.

Wat verwachten we van het Bestuurslid Beheer?
• Je bent verantwoordelijk voor rond de 5000 zonnepanelen, niet alleen van de verschillende postcoderoosprojecten die HilverZon zelf gerealiseerd heeft, maar ook van VvE’s en derden;
• Je bent primair aanspreekpunt voor de partij aan wie het technische beheer is uitbesteed;
• Je neemt jaarlijks de verschillende projectraden (bestaande uit deelnemers aan een collectief dak) mee in de stand van zaken met betrekking tot hun project;
• Je bewaakt dat de beheertaken binnen budget plaatsvinden;
• Je houdt het overzicht van de stand van de verschillende projecten bij en bent aanspreekpunt bij storingen en/of calamiteiten;
• Je kunt strategisch denken, maar vindt het ook leuk om ‘hands on’ mee te helpen in de uitvoering.

Wat kunnen wij je bieden?
• Een bestuursfunctie met veel vrijheid, mogelijkheden en uitdagingen, met een bestuur waarin iedereen elkaar helpt en stimuleert;
• We doen het samen: ervaring is minder belangrijk dan motivatie en inspiratie;
• Een plek waar je ideeën over verduurzaming en energietransitie kunt vormgeven en uitvoeren;
• Een gemotiveerd team van vaste krachten en vrijwilligers om mee samen te werken;
• Een breed netwerk van mensen en organisaties in Hilversum waarmee je kunt samenwerken;
• Vergoeding van gemaakte kosten of een vrijwilligersvergoeding.

Meer weten over HilverZon en hoe wij ons presenteren?
Ga naar www.hilverzon.nu en/of mail voor meer informatie met voorzitter Marnix Aarts marnix.aarts@hilverzon.nu.
Weet je het al zeker? Stuur dan je sollicitatie met motivatie en cv naar: info@hilverzon.nu.

Vacature

VRIJWILLIGER

HilverZon zoekt vrijwilligers

Wat is HilverZon?

HilverZon is dé energiecoöperatie van Hilversum, ontstaan uit een bewonersinitiatief om zelf duurzame energie op te wekken. HilverZon heeft inmiddels ruim 500 leden en beheert voor de leden 10 collectieve zonnedaken met in totaal bijna 5.200 zonnepanelen. Spreekt dit je aan? Wil je ons helpen om Hilversum nog groener en duurzamer te maken? Sluit je aan bij ons als vrijwilliger. Er is altijd wat te doen. Incidenteel of structureel. We kunnen altijd extra hulp gebruiken. Meer weten of kennismaken? Stuur een mail naar info@hilverzon.nu en wij nemen contact met je op.

Over HilverZon: Wat doen we?

HilverZon heeft een breed aanbod, waaronder het opzetten en beheren van collectieve zonnedaken, het geven van energieadviezen door onze energiecoaches, het maken van warmtescans van woningen en het houden van collectieve inkoopacties voor zonnepanelen (op eigen dak) en isolatiematerialen. Daarnaast zijn we partner van de gemeente en het regionale Energie Diensten bedrijf bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten in het kader van de energie- en warmtetransitie.

Hoe doen we dit?

HilverZon is een coöperatie waar de leden de uiteindelijke zeggenschap hebben. Daartoe hebben we een bestuur, een beperkt aantal zzp-ers voor de dagelijkse gang van zaken, voor ieder collectief zonnedak een projectraad en een flink aantal vrijwilligers, waaronder ruim 20 energiecoaches. Daarnaast heeft HilverZon een Raad van Toezicht die het bestuur met raad en daad bijstaat.

Bestuur en team HilverZon

Het team bestaande uit projectleiders, vrijwilligers, boekhouder, controller en een bureau coördinator voeren de dagelijks werkzaamheden uit. De controller voert structureel overleg met de boekhouder en de penningmeester van het bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en vier bestuursleden met de portefeuilles beheer, marketing/communicatie, projecten en externe betrekkingen.

Vacature

ENERGIECOACH

Wil jij je steentje bijdragen aan een klimaatneutraal Hilversum? Wordt Energiecoach bij energiecoöperatie HilverZon!

De Energiecoach van HilverZon komt bij de mensen thuis en adviseert over de mogelijkheden om het eigen energieverbruik terug te brengen. Goed voor het milieu en voor de portemonnee.

Voordat je op pad wordt gestuurd, zorgt HilverZon ervoor dat je over de nodige kennis beschikt en met het digitale Hoomdossier kunt werken. Daartoe krijg je een aantal cursussen aangeboden.

Je werkt samen in een team dat wordt aangestuurd door coördinator Erik de Lange. Het aantal af te leggen bezoeken per maand is in overleg.

Geïnteresseerd of heb je nog vragen? Neem contact op met Erik de Lange, 06 – 52498159 of erik.de.lange@hilverzon.nu.

Vacature

ENERGIEKLUSSER

Vacature EnergieKlusser

Als EnergieKlusser (betaalde functie) help je inwoners van Hilversum die moeten rondkomen van een laag inkomen. Je komt thuis bij inwoners waar een flink deel van het inkomen op gaat aan de (hoge) energierekening. Meestal is de woning, waarin men woont niet goed geïsoleerd.

Als EnergieKlusser ga je praktisch aan de slag door - in overleg met de bewoner - energiebesparende producten aan te brengen. En je geeft tips en advies over andere mogelijke bespaarmaatregelen in huis. Belangrijk hierbij is de inwoner bewust te maken van gedrag. Ze kunnen zelf ook bijdragen aan het verlagen van hun energiegebruik. Je bouwt met de inwoner een vertrouwensband op. Over het algemeen zul je 2 à 3 bezoeken afleggen bij een bewoner. Zo help je inwoners met het verlagen van hun energieverbruik.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

1. Je weet een bewoner op zijn gemak te stellen, een vertrouwensband op te bouwen. Je spreekt met de bewoner wat slim is om te doen in huis.
2. Je bent handig en hebt technisch inzicht. Je bent in staat om tijdens het eerste bezoek vast te stellen wat nodig is aan producten in de woning om energie te besparen. Dat doe je aan de hand van een bestellijst.
3. Je maakt afspraken met de bewoner voor je eerste/ volgende bezoek(en). Je beheert je eigen agenda.
4. Je houdt nauwkeurig op de bestellijst bij welke producten je bij de bewoner installeert.
5. Je zorgt voor ondertekening van de bestellijst als alles geïnstalleerd is bij de bewoner. De bestellijst bewaar je zorgvuldig.
6. Je rapporteert aan de coördinator als er grotere maatregelen nodig zijn, zoals gordijnen, witgoed, sloffen of extra hulp/ middelen.
7. Je houdt zelf bij wat je aan energiebesparende producten nodig hebt en geeft tijdig aan als er aanvulling nodig is.
8. Je bent in staat op je eigen inzet te reflecteren. Je bent leergierig.

Competenties

1. Communicatief en sociaal vaardig
2. Handig, technisch inzicht
3. Op soms veranderende situatie kunnen inspringen
4. Agendabeheer en in staat beheer producten en uitgave producten op elkaar af te stemmen.

Andere kenmerken van de functie

Het is een betaalde, parttime baan. Je kunt als zzp’er aan de slag of je komt in dienst bij/ via de gemeente Hilversum. Ben je in bezit van een rijbewijs/ auto, dat is handig. Woon je in Hilversum? We gaan graag in gesprek met je.
De actie wordt aangeboden door de gemeente Hilversum in samenwerking met energiecoöperatie HilverZon, die de EnergieKlussers regelt en het project uitvoert samen met Versa Welzijn.

Heb je interesse en wil je solliciteren?
Je sollicitatie met CV kun je sturen naar energieklusser@hilverzon.nu onder vermelding van vacature EnergieKlusser.
Heb je nog vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Sabine Leijgraaf via energieklusser@hilverzon.nu of bel 06 2053 1382.

We zien je sollicitatie graag tegemoet.

Samen op weg naar een duurzame toekomst voor Hilversum.

Kom erbij!

Vang de zon!

Pak het voordeel!