Onze mensen in het bestuur en de raad van toezicht

Luc Pieters

VOORZITTER BESTUUR

Ik woon sinds 2017 in Hilversum, vlak bij het Loosdrechtse Bos en de Hoornboegse Hei. Ik loop dan ook dagelijks met mijn hond Lisa de natuur in. En realiseer me hoe belangrijk het is dat we goed voor onze omgeving zorgen. Als vader van 4 kinderen en opa van 2 kleinkinderen voel ik sterke verantwoordelijkheid om ook voor hen bij te dragen aan een mooie en gezonde leefomgeving.
Ik heb een eigen adviespraktijk in projectmanagement. Ik adviseer voornamelijk publieke organisaties. Organisaties die werken op het snijvlak tussen burgers en overheid. Net als HilverZon hebben zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om in het belang van hun afnemers te handelen. Ik vind dat een boeiend spanningsveld en daarom zet ik mij ook graag in voor een energiecoöperatie die is opgericht voor en door inwoners.
HilverZon heeft een mooie portefeuille aan zonneprojecten in beheer. Ook als het gaat om het meenemen van bewoners in de energietransitie leveren we met de actieve Energiecoaches prima werk. We moeten het goede wat wij hebben zeker borgen. Tegelijkertijd moeten wij met een frisse blik naar de toekomst kijken en samen met onze partners stappen vooruit blijven zetten.
Daar zet ik me graag voor in.

Jasper Mekkes

BESTUURSLID BEHEER

Mijn naam is Jasper Mekkes en in het dagelijks leven werk ik als projectleider / beleidsadviseur aan projecten voor integrale duurzame ontwikkeling.
Een energiecoöperatie vind ik een heel mooi voorbeeld van democratie van onderop. De reden dat ik mij kandidaat heb gesteld voor de positie van bestuurslid beheer is dan ook dat het versterken van de lokale democratie iets is wat mij zeer aanspreekt en waar ik graag aan wil bijdragen. Daarnaast heb ik veel ervaring in zowel energietransitie als beheer. Zo heb ik als beheerder (en projectleider) in 2014 een energie neutraal en ecologisch en sociaal verantwoord kantoorgebouw (Steekterpoort in Alphen aan den Rijn) opgeleverd voor de provincie Zuid-Holland. Het dak van het gebouw lag uiteraard vol met zonnepanelen.
Zonnepanelen zijn volgens mij dan ook een hele goede manier om de lokale energietransitie vorm te geven, zeker als bij installaties van die zonnepanelen goed wordt nagedacht over de integrale duurzaamheid van het project.
Als bestuurslid beheer is mijn primaire verantwoordelijkheid dat het beheer van de installaties van zonnepanelen bij de verschillende projecten van HilverZon goed geregeld is. Maar ik vind het ook belangrijk om mijn visie op de toekomst te blijven ontwikkelen; goed beheer is voor mij ook vooruit kijken naar de toekomst, om voorbereid te zijn op die toekomst.
Daarom wil ik de komende bestuursperiode graag onderzoeken op welke manier HilverZon haar rol in de energietransitie ook in de toekomst optimaal kan blijven spelen. En ik zie er naar uit om leden te betrekken bij het toekomstige beleid van de coöperatie; door het raadplegen van leden bij alle belangrijke besluiten.

Willem Hietkamp

SECRETARIS

Eind 2017 ben ik in Hilversum komen wonen en begin 2018 was ik lid van HilverZon. Ik vond 't principe van lokaal opgewekte energie voor bewoners en dan met name het idee dat we ``eerst alle daken proberen vol te leggen`` te logisch en sympathiek om niet aan mee te doen. Zo heb ik, naast een aantal panelen op mijn eigen dak, ook vier panelen op Dudok Arena II.

Toen we vorig jaar met z'n allen in lockdown gingen door Corona werd er al snel verlangend gesproken over ``terug naar normaal``. Anderen dachten na over ``het nieuwe normaal``, waarbij de Corona crisis ook gezien kon worden als kans om een andere richting in te slaan. Want moesten we dat nog wel willen, even heen en weer vliegen naar London voor een vergadering of naar New York voor een weekendje weg? En hoe zit het met die files naar kantoor? Of het bestellen (en retourneren) van al die kleren, schoenen, spullen? Ikzelf ben bijvoorbeeld mijn dieet gaan aanpassen, probeer zo schoon mogelijk te reizen, probeer kort te douchen en ga zo maar door. Toen ik de vacature van secretaris bij HilverZon voorbij zag komen, was het voor mij dan ook een logische stap om te solliciteren.

In mijn werkzame leven ben ik projectleider in de ICT voor Pon Digital Solutions. Waar Pon bekend is geworden als auto importeur (en dat is nog altijd een belangrijke tak van het bedrijf), is het bedrijf volop bezig met verduurzamen. Zo is de ``Bike groep`` (waaronder merken vallen als Gazelle, Urban Arrow, Fietsned, Lease A Bike) enorm gegroeid, is de hele operatie van Pon Europa al klimaatneutraal en krijgen tal van start-ups en scale-ups de kans zich te bewijzen onder het investeringsvehikel Ponooc. Als projectleider heb ik geleerd overzicht te houden over vele parallelle trajecten. Als ``nerd`` vind ik 't mooi om dingen te helpen realiseren zoals apps, websites en wat niet al.

Ik ben 42 jaar, getrouwd, en vader van een dochter van 5 en een zoon van bijna 2. Ik heb recentelijk het tennissen weer opgepakt (bij HLTC Gooiland), hou ervan muziek te maken en heb ook al eens een scenario voor een film geschreven. Daarnaast is verduurzaming bijna een soort hobby geworden. Als secretaris van HilverZon ben ik notulist bij vergaderingen en help ik de operatie soepel te laten lopen.

Eugène Bartman

PENNINGMEESTER

Eugène is opgegroeid in Hilversum en is na enkele omzwervingen al weer 29 jaar met zijn vrouw Hilleke woonachtig in deze mooie gemeente. Zij hebben twee zoons die in Amsterdam wonen en studeren.

Hij heeft aan de UVA Fiscaal recht gestudeerd en heeft daarna gewerkt als belastingadviseur in de internationale adviespraktijk van Arthur Andersen & Co. in Den Haag en als partner/belastingadviseur in de Media en Entertainmentpraktijk van EY in Amsterdam. Vervolgens is hij overgestapt naar Koninklijke Ahold Delhaize N.V. waar hij 14 jaar lang als head of tax eindverantwoordelijk was voor alle belastingaangelegenheden van dit concern. Naast deze functie heeft hij een actieve rol gespeeld in organisaties als VNO-NCW en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Eugène vindt het belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan de lokale energietransitie en is, nadat hij in 2019 in contact is gekomen met HilverZon als participant in Anna’s Hoeve 2, in 2021 toegetreden tot het bestuur. Hij wil zich als penningmeester vooral inzetten voor de verdere professionalisering van de organisatie en een bijdrage leveren aan een financieel gezonde uitbouw van de activiteiten van HilverZon met als doel de energietransitie in Hilversum te helpen slagen.

Gert van der Windt

BESTUURSLID PROJECTEN

Wij wonen er inmiddels ruim 20 jaar en met veel plezier. Komende zomer gaan we binnen Hilversum verhuizen naar Almansweide, een project in Anna’s Hoeve. Hier trekken wij in een duurzame woning: onder meer gasloos, warmtepompen, zonnepanelen en super goed geïsoleerd met bijvoorbeeld 3-voudig glas. Voor dat duurzame wil ik me ook graag inzetten in een breder verband, samen met andere inwoners van Hilversum. Ik heb gemerkt dat je met een groep van enthousiaste mensen veel kan bereiken. De komende decennia staan we voor grote uitdagingen om de energietransitie in Hilversum waar te maken. Zonder de betrokkenheid van de inwoners van Hilversum gaat dat niet lukken. Daarom ben ik ervan overtuigd dat de strategie van Hilverzon om mensen te betrekken bij het verduurzamen de juiste is.

Jan Karel Mak

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

Jan Karel heeft in Wageningen milieuhygiëne gestudeerd en eerder gewerkt bij twee ingenieursbureaus en een managementadviesbureau. Buiten zijn werk is en was hij actief als vrijwilliger/bestuurder bij organisaties op milieugebied (o.a. VVM), in het hoger onderwijs (o.a. Universiteitsfonds Wageningen), bij een ontwikkelingsorganisatie (Solidaridad) en in de sport (Kon. Ned. Roeibond).Hij heeft enkele jaren geleden via HilverZon in zonnepanelen geïnvesteerd. Als voorzitter van de Raad van Toezicht hoopt hij samen met zijn teamgenoten het bestuur adequaat te ondersteunen en begeleiden en op deze manier bij te dragen aan een duurzame toekomst voor onze gemeente.
In zijn werkzame leven is Jan Karel nu bestuursvoorzitter bij Deerns Groep BV, een ingenieursbureau op het gebied van installatietechniek, energie en bouwfysica.

Philip Tan

LID RAAD VAN TOEZICHT

Philip Tan is directeur van Polestar Capital, een impact gedreven vermogensbeheerder. Philip heeft zo’n 20 jaar werkervaring en werkt al ruim 10 jaar in de duurzame sector. Hij beschikt over ruime financiële en juridische ervaring. Het is deze ervaring die hij graag wil inzetten om HilverZon naar een hoger plan te tillen.

Arie Willem Rozendaal

LID RAAD VAN TOEZICHT

Ik ben Business Associate bij Catena Investments BV, een bureau dat overheidsinstellingen en bedrijven adviseert bij investeringen in en financieren van duurzaamheidsprojecten. Het betreft dan onder andere het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het uitvoeren of analyseren van business cases en het aantrekken van subsidies en financieringen.

Ik heb een financiële en organisatorische achtergrond en ben al meer dan 20 jaar actief in het vastgoed, (communicatie) infrastructuur en laatste jaren ook in de duurzaamheid, vooral renewable energy.

Als vrijwilliger ben ik al 2 jaar bij Hilverzon betrokken en houd ik mij onder andere bezig met het financieel doorrekenen van de activiteiten en de projecten, onderzoek naar nieuwe financieringsmogelijkheden en hand en span diensten.

Ingrid Giebels

LID RAAD VAN TOEZICHT

Ik vind het belangrijk om de planeet leefbaar achter te laten voor de volgende generaties en daarom wil ik mij graag lokaal inzetten om de energietransitie te helpen slagen.

Kom erbij!

Vang de zon!

Pak het voordeel!