Onze mensen in het bestuur en de raad van toezicht

Jan Karel Mak

VOORZITTER BESTUUR

Jan Karel heeft in Wageningen milieuhygiëne gestudeerd en eerder gewerkt bij twee ingenieursbureaus en een managementadviesbureau. Buiten zijn werk is en was hij actief als vrijwilliger/bestuurder bij organisaties op milieugebied (o.a. VVM), in het hoger onderwijs (o.a. Universiteitsfonds Wageningen), bij een ontwikkelingsorganisatie (Solidaridad) en in de sport (Kon. Ned. Roeibond). Hij heeft enkele jaren geleden via HilverZon in zonnepanelen geïnvesteerd. Als voorzitter van het bestuur hoopt hij samen met zijn teamgenoten HilverZon adequaat te ondersteunen en begeleiden en op deze manier bij te dragen aan een duurzame toekomst voor onze gemeente.

Léon Kramer

VICE VOORZITTER BESTUUR

Ik ben woonachtig in Naarden sinds 2016 en heb drie kinderen van 18 tot 29 jaar. Ze begrijpen allemaal dat het klimaat aan het veranderen is en dat er actie ondernomen moet worden. Samen met mijn gezin voelen we de noodzaak om gezamenlijk te werken aan een betere en schonere toekomst. Deze overtuiging drijft mij ertoe mij actief in te zetten, en ik ben vastbesloten om me hiervoor blijvend in te zetten.
Met meer dan 30 jaar ervaring in het bedrijfsleven koester ik de wens om mijn opgedane kennis en ervaring in te zetten voor het welzijn van de samenleving. De doelen van HilverZon spreken mij daarbij bijzonder aan. Mijn betrokkenheid bij duurzaamheid strekt zich uit tot mijn eigen woning, waar ik actief heb bijgedragen aan het verduurzamen. Als energiecoach adviseer ik nu ook andere huishoudens in dit proces.
Mijn passie voor alles rondom de energietransitie heeft geleid tot mijn rol als adviseur bij AdvancEnergy. In samenwerking met de Raad van Toezicht, het bestuur en de toegewijde vrijwilligers van HilverZon, ben ik ervan overtuigd dat de organisatie zich positief zal ontwikkelen. Met goedkeuring van de leden van HilverZon zal ik de functie vice-voorzitter invullen om na verloop van tijd de voorzittersrol over te nemen. Ik kijk uit naar de ontmoeting met jullie en naar de gezamenlijke inspanningen om onze doelen te verwezenlijken.

Ronald Oudendijk

PENNINGMEESTER

Even voorstellen: Ronald Oudendijk. Samen met mijn vrouw Patricia alweer jaren woonachtig in het prachtige Hilversum, vader van een zoon van 26 en een dochter van 29. Ik wil me inzetten voor activiteiten die een betere wereld opleveren voor met name komende generaties. Zo doorgaan met z’n allen is simpelweg geen optie. Als we met een succesvol Hilverzon het fossiele energiegebruik kunnen terugdringen is dat een stap in de goede richting.
Ik ben bedrijfseconoom en al lang werkzaam bij ING in hele verschillende functies. Van commercieel tot operationeel, van algemeen tot specifiek financieel. Momenteel ben ik vooral bezig met de Finance en Riskdata van de bank, de relatie met de toezichthouders en strategische data vraagstukken.
Martin Borst Bestuurslid HilverZon

Martin Borst

SECRETARIS

Ik ben Martin Borst en in het dagelijks leven werkzaam voor ING Bank als balance sheet manager binnen de afdeling Wholesale Banking – Transaction Services, dus een financiële achtergrond. In 2016 zijn we (met Magdalena en onze zoon Victor) in Hilversum komen wonen en hebben bewust nagedacht over de verduurzaming van onze woning. Daarom hebben we o.a. in 2018 participaties genomen in de zonnepanelen van HilverZon.
De reden dat ik mij kandidaat heb gesteld voor de positie van bestuurslid secretaris / beheer is om onze Hilversumse samenleving te helpen in de verduurzaming naar een bestendige toekomst.
Als bestuurslid beheer is mijn primaire verantwoordelijkheid het vervullen van het secretariaat en het beheer van de installaties van zonnepanelen. Samen met het bestuur, RvT en natuurlijk de leden, wil ik een meer jaren plan opzetten in samenwerking met o.a. de gemeente en uiteraard ook concrete resultaten boeken in de uitvoering van de doelstellingen.
bestuurslid HilverZon Paul Hauptmeijer

Philip Hauptmeijer

BESTUURSLID

Mijn naam is Paul Hauptmeijer. Ik ben verheugd over de mogelijkheid een actieve rol te spelen in het bestuur van HilverZon. Ik woon in momenteel Naarden. Mijn middelbareschooltijd heb ik in Hilversum doorgebracht. Mijn dochter heeft hier ook op de middelbare school gezeten. Dus Hilversum is geen onbekend terrein.
Mijn motivatie om deel te nemen aan het bestuur van coöperatie HilverZon, komt voort uit zowel mijn persoonlijke, als professionele belangstelling, voor de energietransitie. Bovendien, geloof ik sterk in de kracht van lokale initiatieven en collectieve inspanningen om positieve veranderingen teweeg te brengen. En verandering is nodig voor energietransitie; niet in de laatste plaats verandering van ons gedrag. Met een achtergrond, in de energiemarkt, hoop ik te kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van HilverZon. Ik zal me in het bijzonder gaan richten op de realisatie van nieuwe projecten; nieuwe opwek.

Marnix Aarts

BESTUURSLID

Philip Tan

LID RAAD VAN TOEZICHT

Philip Tan is directeur van Polestar Capital, een impact gedreven vermogensbeheerder. Philip heeft zo’n 20 jaar werkervaring en werkt al ruim 10 jaar in de duurzame sector. Hij beschikt over ruime financiële en juridische ervaring. Het is deze ervaring die hij graag wil inzetten om HilverZon naar een hoger plan te tillen.

Steven van Vliet

LID RAAD VAN TOEZICHT

Steven woont sinds 2000 in Hilversum. Met 3 kinderen verspreid over 3 scholen en diverse sportclubs. Steven is bedrijfseconoom (Erasmus Universiteit Rotterdam) en heeft een lange energie-achtergrond bij Nuon-Vattenfall. Inmiddels is hij partner bij The Executive Network, een executive search bureau waar zijn focus ligt bij de sectoren energie en industrie. Mensenwerk, werving van bestuurders en toezichthouders. Steven is zelf commissaris bij Afvalzorg, een duurzame verwerker van afvalstromen, en hij was tot voor kort voorzitter van tennisvereniging HLTC Hoogerheide in Hilversum.

“De energie transitie is mijn dagelijks werk. Waarbij mensen het verschil maken. Ik zie ernaar uit in mijn eigen leefomgeving bij te dragen aan verduurzaming. Ook bij HilverZon maken de mensen het verschil. Door samen te werken aan een gezamenlijk doel. Ik onderschrijf de missie van HilverZon om in 2040 in Hilversum volledig energie neutraal te zijn. Ik zie ernaar uit kennis te maken met de actieve vrijwilligers, de leden, het bestuur en de diverse stakeholders van HilverZon.”

Kom erbij!

Vang de zon!

Pak het voordeel!