Zonneweide Anna’s Hoeve

Dit project is uitverkocht

Op de rioolwaterzuivering vlakbij Anna’s Hoeve zijn 2.160 zonnepanelen gelegd door de gemeente. HilverZon exploiteert deze panelen. De deelnemers profiteren van een duurzaam en hoog rendement.

De zonnepanelen op ‘Zonneweide Anna’s Hoeve’ leveren zonnestroom voor circa 200 Hilversumse huishoudens. De bufferbak, waarop de zonnepanelen liggen en het retentieveld vangen overtollig regenwater op, voordat dit gezuiverd wordt door Waternet.

De gemeente wil met deze zonneweide de woonwijk Anna’s Hoeve en omliggende wijken duurzamer maken. De aanleg van de zonnepanelen op de bufferbak is gefinancierd en gerealiseerd door de gemeente Hilversum. De zonneweide is op 19 maart 2018 officieel geopend.

Dubbel ruimtegebruik
De bufferbak en retentieveld vangen overtollig water op. Doordat de ruimte boven de oppervlakten is overspannen met een draagconstructie met zonnepanelen is er sprake van een duurzame manier van ruimtegebruik.

Zonneveld 1: de bufferbak
De draagconstructie voor de zonnepanelen op de bufferbak is door de gemeente gefinancierd. De zonnepanelen zijn tegen kostprijs doorverkocht aan deelnemers die zich bij HilverZon hebben aangemeld. HilverZon is op grond van een reeds gesloten ‘Green Deal’ verantwoordelijk voor het beheer. De Hilversumse huishoudens die meedoen aan dit project, behalen samen een besparing van rond de 240 ton op CO2-uitstoot. 

Zonneveld 2: het retentieveld
Het zogenaamde retentieveld naast de bufferbak zal op termijn zonneveld 2 worden. Het oppervlak daarvan is 1,3 hectare groot, ruim genoeg voor 2500 tot 4300 zonnepanelen. Dit kan een besparing van 640 ton CO2 opleveren voor Hilversum. Het aantal zonnepanelen dat op het veld kan komen te liggen, hangt af van de te kiezen draagconstructie.

Gemeente blijft eigenaar van de locatie: HilverZon koopt de panelen en krijgt recht van opstal. De bufferbak, het retentieveld en de draagconstructies blijven eigendom van de gemeente. De levensduur wordt nu geschat op 20 tot 25 jaar. De gemeente vindt het algemeen belang zo groot, dat er geen vergoeding voor opstalrecht of voor de investering in de draagconstructie is gevraagd.

Samen maken we Hilversum duurzaam!
Met bewoners, bedrijven, partners, de gemeente en andere organisaties.