energietransitiepolitiek

De energielasten stijgen in 2019

By 26 december 2018 No Comments

Het is al uitgebreid in het nieuws geweest: de energielasten stijgen behoorlijk in 2019. Dit geldt ook voor de klanten van Om | Nieuwe Energie. Gelukkig blijft bij onze huisleverancier de stijging van energielasten beperkt.

Ook als lid van HilverZon krijg je te maken met een hogere rekening voor energie. In dit artikel leggen we uit waardoor die stijging wordt veroorzaakt en wat dit betekent voor je participatie in een HilverZon-dak. En, misschien wel het belangrijkste: Wat kun je er, samen met HilverZon, aan doen?

Waarom stijgt de energierekening?

De prijs die je betaalt voor energie is afhankelijk van de energiebelastingen en de inkoopprijzen van energie. In 2019 wijzigen vooral de energiebelastingen. De overheid wil iedereen stimuleren om minder en efficiënter energie te gebruiken. Dit helpt om de CO2 uitstoot te verminderen.  Daarnaast is het de bedoeling dat wij minder gas verbruiken en meer duurzaam opgewekte elektriciteit. Om dit te bereiken, schuift de overheid met de belastingtarieven. Fossiele brandstoffen zijn meer vervuilend en worden zwaarder belast.  Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/energiebelasting).

Wat kun je er samen met HilverZon aan doen?

Aan de belastingen -en deels ook de energie-inkoopprijzen- kunnen we niets veranderen; wel aan de effecten daarvan. Die effecten kunnen we samen beperken:

  1. Door minder en efficiënter energie te gaan gebruiken in de woning, in bijzonder minder gas. Beter isoleren en andere maatregelen leiden direct tot lagere energielasten. Hierbij kan HilverZon je helpen. Kom ook in 2019 naar de informatiebijeenkomsten van HilverZon over energiebesparing. Of maak nu al een afspraak met een van onze energiecoaches.
  2. Door zelf, of samen met HilverZon, duurzaam energie (elektriciteit) op te wekken. Dit kan bijvoorbeeld op Zonneweide Anna’s Hoeve. Het rendement van de opgewekte energie beperkt ook in 2019 de effecten van de stijgende energielasten. Bovendien als we meer duurzame energie opwekken heeft dit positieve effecten op de energie-inkoopprijzen.
  3. Door over te stappen naar een duurzame energieleverancier, waar de winst ten goede komt aan de klanten. Dit is het geval bij onze eigen coöperatieve energiemaatschappij Om | Nieuwe Energie. Hoe meer Hilversummers deelnemen, hoe lager de tarieven van Om | Nieuwe Energie zullen worden.

De energielasten veranderen. Wat betekent dit voor het rendement van HilverZon-daken?

Het rendement op onze postcoderoos-projecten is nagenoeg nihil. De verlaging van de energiebelasting op elektriciteit met 0,72 cent per kWh veroorzaakt een daling van de opbrengst. Deze daling wordt wel gecompenseerd door de stijging van de energieprijs. Wij handhaven daarom onze prognose op de opbrengsten van onze projecten.

Bovendien is het goed te weten dat er aan de klimaattafels door de koepel Ode decentraal/ EnergieSamen veel aandacht is voor het rendement van lopende postcoderoos projecten. De belastingwijzigingen mogen deze projecten niet minder aantrekkelijk maken.

Welke maatregelen neemt de overheid in 2019?

Even als opfrisser: de energielasten bestaan uit grof gezegd 4 onderdelen:

  1. Energiebelastingen: belasting op elektriciteit en gas en de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE)
  2. Energie-inkoopprijs
  3. Netbeheerderskosten
  4. 21% BTW over bovenstaande drie onderdelen

De grootste wijzigingen vinden plaats op de energiebelastingen en -inkoopprijzen. De netbeheerderskosten stijgen iets, maar blijven vrijwel gelijk in 2019. De energiebelastingen wijzigen wel. Dit is niet nieuw en stopt ook niet na 2019. Het is de bedoeling van de overheid om ook in de toekomst het energieverbruik te beïnvloeden met de energiebelastingen. De energieleveranciers baseren hun energieprijzen op de wijzigingen van de energiebelastingen.

Ad 1.     De energiebelastingen

  1. De belasting op gas gaat in 2019 omhoog, terwijl die voor elektriciteit juist iets daalt. Per 1 januari 2019 betalen consumenten 4 cent meer energiebelasting voor gas en 0,72 cent minder voor elektriciteit dan in 2018. Deze bedragen zijn per m3 en kWh en inclusief btw.
  2. Daarnaast stijgt de ODE, of te wel de heffing die iedereen moet betalen om de opwek van duurzame energie te stimuleren. De opbrengst van de heffing wordt gebruikt voor de subsidiepot: de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Met de stijging van ODE in 2019 wordt de SDE+ extra gesteund. ODE wordt berekend over de verbruikte energie (elektriciteit en gas), ook als je duurzame energie afneemt. De ODE verdubbelt naar verwachting voor gas bijna van 3,44 cent (2018) naar 6,34 cent inclusief btw (2019) per verbruikte m3 gas (tot 170.000 m3). Voor elektriciteit wordt de ODE verhoogd van 1,60 cent (2018) naar 2,29 cent btw (2019) per verbruikte kWh elektriciteit (tot 10.000 kWh).(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/behandelddossier/35004/kst-35004-17 ). De eerste kamer moet hiermee nog wel instemmen.
  3. Bovendien wordt de teruggave van de energiebelasting (ook wel genoemd de belastingvermindering of de heffingskorting) verlaagd. Hoewel de overheid energie als basisbehoefte ziet, is deze keuze gemaakt om iedereen te stimuleren minder energie te gebruiken. De teruggave is een vast bedrag dat per energieaansluiting van de geheven energiebelasting wordt afgetrokken. De overheid wil de teruggave verlagen met 51 euro voor energieaansluitingen van woningen van € 373,33 naar € 311,62 inclusief btw.

Ad 2.     De energie-inkoopprijs

De andere factor waardoor de energielasten in 2019 stijgen bij alle energieleveranciers is de sterk gestegen inkoopprijs op de energiemarkt. Die stijging wordt nu voor 2019 doorberekend in de energieprijs van consumenten. De factor van de gestegen inkoopprijzen verschilt per energieleverancier en contractvorm. Om | Nieuwe Energie heeft haar klanten bericht dat de stijging van energielasten voor ongeveer 130 euro bestaat uit de inkoopkosten. Dit telt op bij  de stijging door de hogere energiebelastingen van zo’n 160 euro per jaar in 2019.