politiek

Zoekgebieden voor energieopwek is eerste aanzet

In het Klimaatakkoord is afgesproken om een strategie te ontwikkelen voor grootschalige opwek van hernieuwbare energie. De eerste aanzet is nu hiervoor gegeven. Op basis van deze input is een politieke keuze gemaakt voor de zoekgebieden die bij inwoners en organisaties in ’t Gooi nogal wat commotie oproept.

Ook Aernoud Olde heeft gemerkt dat de keuze van de zoekgebieden niet bij iedereen in goede aarde valt. Aernoud praat namens de lokale energieclubs in Noord-Holland Zuid mee in de Regionale Energie Strategie. Hij licht graag de stand van zaken toe.

Denkrichting

De RES is helder over de status van de zoekgebieden; er wordt een denk- en zoekrichting aangegeven, maar er kunnen nog steeds zoekgebieden afvallen of bijkomen, is zijn uitleg. “Zelf zie ik het aanwijzen van een zoekgebied als een wens om te onderzoeken of in dat gebied met slimme oplossingen onder voorwaarden energie opgewekt kan worden. Bij die voorwaarden moet je denken aan een zorgvuldige landschappelijke inpassing en zorg voor leefbaarheid, landschap en natuur.”

Aernoud benadrukt dat ‘zoeken’ niet per definitie betekent dat er iets gevonden moet worden in dat gebied. “De conclusie kan ook zijn dat er elders naar een oplossing moet worden gekeken.”

Lees hier de volledige visie van Aernoud, RES-vertegenwoordiger namens de energiecoöperaties in Noord-Holland Zuid, over de aangewezen zoekgebieden in het Gooi.