politiek

Werken aan duurzaam buiten de gemeentegrenzen

Aernoud Olde, HilverZonner van het eerste uur, praat namens alle lokale energieclubs in Noord-Holland Zuid mee in de stuurgroep van de energieregio Noord Holland Zuid (NHZ). Hij vertelt wat er buiten de gemeentegrenzen gaande is. 

Ondanks de coronacrisis gaan we vooralsnog stug door met de Regionale Energie Strategie (RES). De bijeenkomsten vinden nu online plaats, maar het eerder afgesproken stappenplan is nog niet vertraagd. Er ligt wel een voorstel voor 4 maanden vertraging. In onderstaand schema zijn we nu bij stap 4. Vooral stap 5b gaat in het najaar belangrijk voor ons als inwoners en energiecoöperaties worden.

Wel ontstaat er een probleem bij het bespreken van de plannen in de gemeenteraden en het meenemen van de bevolking. Hoe dat bij de komende stappen opgelost gaat worden. moeten we nog vaststellen. Uiteindelijk vermoed ik dat het RES-proces toch vertraging op zal lopen, maar gezien de corona-problemen zullen we dat voor lief moeten nemen.

Waar staan we?

Waar staan we inhoudelijk met de energie-transitie? Die vraag wil ik graag beantwoorden, maar dan moet ik een document van 260 pagina’s gaan samenvatten. In de loop van april vermoed ik dat de plannen online komen. Daar wacht ik even op.

Met betrekking tot de grote lijn overheersen bij mij twee tegengestelde gevoelens: enerzijds teleurstelling omdat het ambitieniveau van de plannen in Noord Holland Zuid mij tegen vallen. Op een enkele positieve uitzondering na. Met het huidige ambitieniveau gaan we in 2030 de doelen uit het Verdrag van Parijs niet halen. Een treurige constatering.

Vertrouwen

Anderzijds ben ik nog altijd vol vertrouwen dat dit RES-proces iets in beweging brengt, waardoor we de komende jaren de uitvoering kunnen versnellen. Het is een gok, maar misschien zijn we daardoor straks nog op tijd. Ik zie in ieder geval wel dat we bewegen en met zijn allen bouwen aan een duurzame, circulaire samenleving.

De maakbaarheid van de samenleving, die is reëler dan de meeste mensen zich realiseren. Wanneer wij stappen zetten en het initiatief durven te nemen, kunnen wij verandering realiseren. Mensen, durf te dromen, en vooral: durf te doen!