Uncategorized

Vernieuwd bestuur wil HilverZon verder professionaliseren

Op de online algemene ledenvergadering hebben de leden van HilverZon Luc Pieters als voorzitter, Willem Hietkamp als secretaris en Eugène Bartman als penningmeester benoemd. John Dietz blijft betrokken als vice-voorzitter. Max Pohle is afgetreden als bestuurslid beheer.

Max Pohle treedt af met pijn in het hart. “Helaas zijn mijn activiteiten voor HilverZon niet langer verenigbaar met mijn nieuwe professionele functie”,  zo liet hij de vergadering weten. Luc Pieters loopt al sinds januari dit jaar mee als beoogd voorzitter. “We zijn met goede dingen bezig bij HilverZon. Ik vind het mooi om dat ik nu als voorzitter de kans heb om deze activiteiten verder te brengen”, was de reactie van de kersverse voorzitter, die in zijn vrije tijd ook drummer is bij een Pink Floyd Tributeband, op zijn benoeming.

Nieuwe bestuursleden

Willem Hietkamp is aangetreden als secretaris. Hij is sinds 2018 lid van HilverZon en participeert in het zonnedak van Dudok Arena. In zijn werkzame leven is de vader van twee kinderen Scrum Master bij Pan Digital Solutions. Willem zei op de vergadering HilverZon een sympathieke organisatie te vinden, waaraan hij graag een steentje wil bijdragen: “Ik geloof in initiatieven die in het leven zijn geroepen voor en door burgers.”

De nieuwe penningmeester binnen het bestuur, Eugène Bartman, is een geboren en getogen Hilversummer. Hij participeert in het project Anna’s Hoeve II omdat hij zelf in een oud huis woont, waarop zonnepanelen op het eigen dak niet zijn toegestaan. De financiële basis van HilverZon is goed. Eugène hoopt deze met zijn juridische en financiële achtergrond verder te kunnen professionaliseren. “Ik ben trots op Hilversum en wil lokaal graag bijdragen om er een nog mooiere gemeente van te maken”, zo liet hij de aanwezigen weten.

Terugblik en ontwikkelingen

Behalve de benoeming van de nieuwe bestuursleden is er op de ALV ook teruggeblikt op het afgelopen jaar. Er was goed nieuws: een recordopbrengst aan zonnestroom en een ledenaantal dat is gegroeid naar boven de 500 leden. Minder goed nieuws is dat HilverZon nog niet een nieuw collectief zonnedak kan aanbieden om in te participeren en dat door de coronaregels de energiecoaches minder gesprekken hebben gevoerd dan zij zouden willen. De focus op 2021 richt zich op deze laatste twee pijnpunten. HilverZon gaat zich in nauwe samenwerking met de gemeente en andere partners richten op zon op dak. Daarnaast streven wij naar een hoger aantal energiebesparingsadviezen door onze energiecoaches.

SCE-regeling

Naast de benoeming van de nieuwe bestuursleden heeft de ALV het jaarverslag en -rekening over 2020 goedgekeurd en zijn zij bijgepraat over de ontwikkelingen in 2021. Floris Bruning, directeur van Soft Energy, sloot de avond af met een presentatie over de nieuwe SCE-regeling.