Projecten HilverZon in stroomversnelling

Home > Nieuws > Projecten HilverZon in stroomversnelling

Verduurzaming van schooldaken, mogelijk een buurtopwekproject bij het vliegveld, quickscans voor verenigingen van eigenaren en onderzoeken naar de mogelijkheden voor zon op parkeer- en bedrijfsdaken. HilverZon zit met een groeiend aantal organisaties om tafel. Coördinator opwek Gijs van de Laar leidt in opdracht van het bestuur van HilverZon alles in goede banen en geeft graag een update van alle projecten die lopen.

Tot voor kort was het bestuurslid Projecten binnen HilverZon zowel verantwoordelijk voor het bestuur als de coördinatie. Naarmate de ontwikkelingen zich steeds sneller opvolgen en meer tijd vergen, begint dit te knellen. “Bestuurders binnen HilverZon zijn vrijwilligers en moeten niet te veel op de operatie zitten, maar besturen”, zegt Gijs van de Laar die als coördinator opwek is gevraagd in ieder geval tot eind dit jaar het werk uit te zetten. En dat is hard nodig, want achter de schermen is HilverZon op veel terreinen actief, zo blijkt uit het overzicht dat Gijs geeft.

Zon op dak bij scholen met kansen voor buurtopwek

Dit jaar heeft HilverZon een grote rol gespeeld bij het aanjagen van zon op schooldaken. Met resultaat! 13 scholen in Hilversum krijgen zonnepanelen op het dak. Vier scholen zijn daarbij serieuze kandidaten voor buurtopwekprojecten: de Montessorischool Zuid, Ayoubschool, ATC Zuid en het Mozaïek. Gijs: “We onderzoeken nu de mogelijkheden voor SCE-projecten, de opvolger van de postcoderoos, op deze daken. Hierop vooruitlopend treffen wij nu al voorbereidingen in ons administratiesysteem Econobis, zodat wij door kunnen pakken als de scholen dit daadwerkelijk willen. Het streven is om voor het eind van dit jaar een scan uit te voeren om helder te krijgen of buurtopwek op deze daken mogelijk is.”

Buurtopwekproject Zonneweide vliegveld Hilversum

In dit dossier is HilverZon afhankelijk van de gemeente die kort geleden de langetermijnstrategie voor dit gebied heeft vastgelegd. En daarin staat goed nieuws volgens Gijs. “De mogelijkheden om hier een zonneweide te realiseren zijn concreet benoemd. Er wordt zelfs gesteld dat de zonneweide is bedoeld voor HilverZon om de wachtlijst voor collectieve zonneprojecten weg te werken. Als er zonnepanelen mogen worden geplaatst op het vliegveld is de kans groot dat hier een buurtopwekproject komt waar HilverZon nauw bij betrokken is.”

Zon op parkeerdaken voor energiegebruik gemeente

Gemeente  Hilversum wil minimaal 20% van het eigen energiegebruik duurzaam opwekken. Wim Schaap onderzoekt in opdracht van HilverZon hoe dit zou kunnen. Daarbij is zon op parkeerdaken een grote kanshebber. Er is een top tien van mogelijke daken samengesteld en de eerste gesprekken met eigenaren van een aantal locaties zijn al geweest. Gijs: “Als een van de eigenaren verder wil, zullen wij samen met een partner de businesscase uitwerken en het plan naar de realisatiefase willen leiden.”

Het grootste zonnedak van Hilversum

Ondernemersvereniging Hilversum Zuidwest heeft de ambitie om samen met de bedrijven in dit deel van Hilversum in 2030 energiepositief te worden door op de bedrijfsdaken ‘het grootste zonnedak van Hilversum’ te realiseren. HilverZon is nu in gesprek met de ondernemersvereniging om te kijken wat HilverZon voor deze bedrijven kan betekenen. Gijs: “Het zou natuurlijk ideaal zijn als wij voor hen, net als we doen voor de VvE’s, een quickscan kunnen uitvoeren. Op het moment dat er op het dak ruimte over is voor een buurtopwekproject, is HilverZon dan een partij die zij kennen.” Een ondernemer in Zuidwest, Hans Toonen eigenaar van Toyota Toonen stelt al een deel van zijn bedrijfsdak beschikbaar aan HilverZon.

Quickscans voor VvE’s

In zogenoemde ‘quickscans’ biedt HilverZon verenigingen van eigenaren inzicht in de verduurzamingsmogelijkheden. Een uitbreiding van de eerdere dienstverlening volgens Gijs. “Eerder keken we alleen naar de mogelijkheden voor zonnepanelen, nu vragen wij door op de bredere verduurzamingswens. Wat is de staat van het gebouw? De isolatiewaarde? Is er spouwmuurisolatie? Mogelijkheden voor een warmtepomp? Hoe letten de bewoners op hun energieverbruik? Kortom: alles wat op lange en korte termijn mogelijk is om te verduurzamen nemen we mee. Dit doe ik samen met Tjalling Bal van HET en met Wim Schaap als het specifiek om zonnepanelen gaat.”

VvE’s zijn zeer geïnteresseerd in deze quickscan. Wekelijks komt er wel een aanvraag binnen. Als het dak groot genoeg is, onderzoekt Gijs of een SCE-buurtopwekproject mogelijk is, maar meestal zijn de zonnepanelen nodig voor het eigen energieverbruik. In het vervolgaanbod verwijst HilverZon door naar relevante partijen, waaronder het Energie Diensten Bureau.