Wat doet HilverZon? Je leest het hier!

Samen met jou en andere Hilversummers willen we onze stad volledig energieneutraal hebben in 2040

Dit doen we met elkaar, in samenwerking met gemeente, partners en vooral bewoners. HilverZon is er dan ook voor alle Hilversummers!

Met jou naar een energieneutraal Hilversum in 2040! Dat doen we onder meer door:

  • collectieve zonnedaken te ontwikkelen. Denk aan zonnepanelen op sporthallen, grote bedrijven, kerken, scholen en appartementencomplexen (VvE’s). Hilversummers die meedoen met onze zonneprojecten profiteren van 100% duurzame stroom.
  • 100% duurzame stroom en vergroend gas aan te bieden via HilverZon | om.
  • initiatieven te ontplooien om energie te besparen. Onze Energiecoaches geven gratis onafhankelijk besparingsadvies aan huis. Het HilverZon Energieloket opent wekelijks de deuren.
  • andere duurzame initiatieven te ondersteunen en door de verbinding tussen bewoners te versterken en hun band met de woonomgeving te verbeteren.

Coöperatie zonder winstoogmerk

HilverZon is een ledencoöperatie. De leden zijn samen eigenaar en bepalen met elkaar de koers van de coöperatie. Als lid kun je je stem(recht) laten gelden tijdens de periodieke Algemene Ledenvergadering.

Over onze plannen zijn we altijd open en transparant. Je leest er meer over in onze jaarplannen.

Kom erbij!

Vang de zon!

Pak het voordeel!