Wat is HilverZon?

Je leest het hier!

HilverZon werd in september 2015 opgericht om de verduurzaming van Hilversum te stimuleren en te versnellen.

Met elkaar, in samenwerking met partners en vooral bewoners. HilverZon is er dan ook voor alle Hilversummers!

Met jou naar een energieneutraal Hilversum in 2040!
De verduurzaming van Hilversum krijgt nu vooral vorm via onze ambitieuze missie: Hilversum in 2040 energieneutraal. Dat doen we ondermeer door:

  • collectieve zonnedaken te ontwikkelen waar je als Hilversummer aan mee kunt doen om 100% duurzame stroom te krijgen (zonnepanelen op sporthallen, grote bedrijven, kerken, scholen, etc)
  • 100% duurzame stroom en vergroend gas aan te bieden in samenwerking met om nieuwe energie
  • initiatieven te ontplooien om energie te besparen (bijvoorbeeld met een Energiecoach aan huis)
  • andere duurzame initiatieven te ondersteunen

Coöperatie zonder winstoogmerk
Je hoeft geen lid te zijn van HilverZon om bijvoorbeeld mee te doen aan zonnedaken, maar het kan wel. HilverZon is namelijk een ledencoöperatie. De leden zijn gezamenlijk eigenaar en bepalen met elkaar de koers van de coöperatie. Als lid kun je je stem(recht) laten gelden tijdens de periodieke Algemene Ledenvergadering.

HilverZon streeft ernaar alle activiteiten financieel gezond en onafhankelijk van structurele financiële ondersteuning uit te voeren. Over onze plannen en hoe we het financieel doen zijn we altijd open en transparant. Daarom vind je op deze site ook onze jaarplannen en andere jaarstukken.

Samen maken we Hilversum duurzaam!
Met bewoners, bedrijven, partners, de gemeente en andere organisaties.