Missie van HilverZon hier werken we vol energie aan!

Samen met jou en andere Hilversummers willen we onze stad volledig aardgasvrij hebben in 2040.

Energieneutraal worden vergt in grote lijnen een combinatie-aanpak:

  • zo min mogelijk energie gebruiken, dus aandacht voor besparing;
  • wat nog wel nodig is aan energie, volledig groen, duurzaam en hernieuwbaar opwekken

Verder uitgewerkt is onze missie als volgt:

  • Bijdragen aan het verduurzamen van Hilversum, en al doende de onderlinge band tussen mensen versterken en de band met de woonomgeving verbeteren;
  • Bijdragen aan de bredere energietransitie om de klimaatverandering en opwarming van de aarde zoveel mogelijk beperken en door preventieve maatregelen zoveel mogelijk mee helpen realiseren in onze gemeente;
  • Zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn in energieopwekking draagt bij aan vermindering van afhankelijkheid van instabiele partijen die fossiele brandstoffen leveren, en daarmee tevens versterking van de regio geven en bijdragen aan een veiliger wereld;
  • Hiertoe als strategische partner van de gemeente Hilversum en – in bredere zin – van de regio Gooi- en Vechtstreek optreden als effectieve implementatiepartner.

Kom erbij!

Vang de zon!

Pak het voordeel!