politiek

Oproep HilverZon en HET aan gemeente: onderzoek mogelijkheden duurzame energie

De Hilversumse energiecoöperaties HET en HilverZon vragen donderdagavond 25 juni aan de gemeenteraad en het college om de voorgestelde zoeklocaties voor windmolens en zonneparken in Gooi- en Vechtstreek verder te onderzoeken. 

De twee coöperaties scharen zich pal achter het voorstel van B&W om alle geschikte daken vol te leggen met zonnepanelen voor 2030. HET en HilverZon bieden aan om 10.000 zonnepanelen te plaatsen voor eind 2021 en 100.000 in 2025. Pool: ‘Maar dan is het wel noodzakelijk dat de gemeente haar stimulerende en faciliterende rol hierin pakt. Dit is vooral nodig om dakeigenaren over de streep te trekken.’

John Dietz, voorzitter van HilverZon en Jeroen Pool, coördinator van HET, zijn echter verbaasd over de snelle reactie van het college op de bezwaren tegen het ‘zoekgebied’ bij de A27 (afslag 33 Hilversum). De coöperaties pleiten voor een zorgvuldige, gezamenlijke verdieping van de voorgestelde tien zoekgebieden, waarvan er vier dicht rondom Hilversum liggen. Hierbij kan het college de ideeën voor locaties van de RES-Adviesraad van Hilversumse burgers gebruiken.

Zon en wind

HET en HilverZon geven aan dat naast zonenergie ook windenergie nodig is om de klimaatdoelen te behalen. Dit hoeft niet met windmolens van 200 meter. Een kleine windmolen van 3 MW levert al ongeveer hetzelfde op als 10.000 zonnepanelen. Zo’n zonnepark zou al snel vier voetbalvelden in beslag nemen. De stroomproductie van windturbines en zonnepanelen vullen elkaar goed aan in de tijd.’

De energiecoöperaties willen dat verder gezocht wordt naar oplossingen waar de natuur en de economie écht mee geholpen zijn. Dietz: ‘Er kan bijvoorbeeld ook gezocht worden naar minder productieve landbouwgrond om zonneparken te plaatsen. Daarnaast pleiten we voor zonneparkeerplaatsen. Hiermee combineer je zonne-opwek met het stimuleren van elektrisch rijden.’