politiek

Oproep HilverZon aan gemeente: onderzoek mogelijkheden zon en wind!

‘Onderzoek de mogelijkheden voor windmolens en zonneparken in Gooi- en Vechtstreek’ is het pleidooi van de Hilversumse energiecoöperaties HET en HilverZon. De Hilversumse politiek lijkt vooralsnog alleen te kiezen voor zonne-energie.

John Dietz, voorzitter van HilverZon en Jeroen Pool, coördinator van HET, hebben ingesproken tijdens de commissievergadering op 25 juni. Zij willen dat de gemeente de voorgestelde zoeklocaties voor windmolens en zonneparken in Gooi- en Vechtstreek verder onderzoekt. Voorlopig is wind echter taboe in Hilversum en kiest de politiek voor zonne-energie.

Zon en wind

“Naast zonne-energie is ook windenergie nodig om de klimaatdoelen te behalen”, benadrukt John Dietz. “Dit hoeft niet met windmolens van 200 meter. Een kleine windmolen van 3 MW levert al ongeveer hetzelfde op als 10.000 zonnepanelen.”

De voorzitter van HilverZon ziet het als een gemiste kans dat de politiek aarzelt om echt te kiezen voor duurzaam. “Tijdens het debat kwam er meer begrip voor zonneweides buiten natuurgebieden. Sommige raadsleden zagen zelfs in dat zij windenergie niet geheel kunnen uitsluiten. Het blijft jammer dat slechts een minderheid van de partijen – GroenLinks, PvdA, D66 en Leefbaar Hilversum – duidelijk zegt dat Hilversum zijn ‘morele’ aandeel moet opbrengen.”

Klimaatdoelstellingen

Bart Heller legde tijdens de commissievergadering de bedoeling achter de regionale energie strategie (RES) uit. Volgens John Dietz is het duidelijk dat de wethouder nadrukkelijk achter de klimaatdoelstellingen staat. “Belangrijk voor ons is nu hoe hij ons gaat helpen om meer zonnedaken te realiseren en voor de wat langere termijn ook gaat kijken wat er meer moet gebeuren om de klimaatdoelstellingen van de gemeente te realiseren.”