politiek

Meedenken over een versnelling van de energie-opwek

By 28 februari 2020 No Comments

Aernoud Olde, HilverZonner van het eerste uur, praat namens alle lokale energieclubs in Noord-Holland Zuid mee in de stuurgroep van de energieregio Noord Holland Zuid (NHZ). In onze nieuwsbrief vertelt hij wat er buiten de gemeentegrenzen gaande is.

“In de afgelopen maanden hebben naar schatting 3.000 mensen in 20 regionale en 66 gemeentelijke bijeenkomsten in Noord-Holland meegedacht over de Regionale Energiestrategie (RES). Overal zie je dat de bestaande grote daken en parkeerterreinen als de meest voor de hand liggende plekken voor zonnepanelen worden genoemd. Er moet echter veel en veel meer gebeuren. In Hilversum heeft dit geleid tot 18 adviezen, opgesteld door een adviesgroep bestaande uit ruim 50 Hilversummers. Dit advies zal samen met de RES-reactie van de gemeenteraad dienen als input voor onze bijdrage aan het Klimaatakkoord.

Zoekgebieden

Mede op basis van ons advies zullen in april zoekgebieden bekendgemaakt worden. Dat zijn de plekken waarvoor we plannen gaan ontwikkelen om grootschalig energie op te gaan wekken. Als energie-coöperaties zijn we er klaar voor.”