Leon Kramer: “In de persoonlijke benadering zit de kracht van HilverZon”

Home > Nieuws > Leon Kramer: “In de persoonlijke benadering zit de kracht van HilverZon”

Leon Kramer is sinds half april de operationeel directeur van HilverZon. “We krijgen er veel uitdagingen bij. Daarom is het nu belangrijker dan ooit om iedereen bij onze missie, een klimaatneutraal Hilversum in 2040, te betrekken. Onze energiecoaches zitten aan de keukentafel met Hilversummers. In die persoonlijke benadering zit de kracht van HilverZon.”

“We merkten dat de afstand tussen het bestuur dat beleidsmatig de koers uitzet en de mensen die het dagelijkse werk uitvoeren te groot is”, zegt Leon Kramer. Een van zijn belangrijkste taken als operationeel directeur is ervoor te zorgen dat de kennis en kunde van iedereen binnen HilverZon – bestuur, teamleden, energiecoaches en alle andere vrijwilligers – niet verloren gaat en iedereen bij elkaar aangesloten blijft.

Energiecoach

Leon kwam zo’n vier jaar geleden als inwoner van Naarden in contact met de energiecoach van Wattnu, de collega-energiecoöperatie van HilverZon in Gooise Meren. “We waren begonnen met het verduurzamen van onze woning, maar hadden geen idee of dat de juiste waren. De energiecoach heeft ons op weg geholpen met een persoonlijk besparingsadvies. Ik was zo enthousiast over deze aanpak dat ik mijzelf heb aangemeld als energiecoach en de opleiding heb gevolgd.”

Omslag

Bestuurslid Paul Hauptmeijer polste Leon voor een bestuursfunctie bij HilverZon. “Heel even ben ik bestuurslid geweest. Ik ben overgestapt naar deze functie toen bij de ontwikkeling van de nieuwe strategie bleek dat de uitdagingen zo ambitieus waren. Het bestuur heeft een nieuwe organisatiestructuur opgesteld, waarin ik de omslag die HilverZon organisatorisch moet maken als operationeel directeur zal begeleiden.”

Partner van gemeente Hilversum

Vooruitlopend op het strategisch partnerschap dat HilverZon en de gemeente Hilversum met elkaar zullen sluiten, is dit een noodzakelijk stap, volgens Leon. “We moeten nu schakelen en onze organisatie toekomstbestendig maken. In de afspraken met Hilversum wordt HilverZon voor vier jaar verantwoordelijk voor onder meer de invulling van de energiecoachgesprekken. Ook gaan we samen met de gemeente te wijken en buurten in om inwoners te informeren en hen te helpen de stap naar duurzaam energiegebruik te zetten.”

Onafhankelijk en persoonlijk

Hoewel de samenwerking met de gemeente de komende jaren hechter zal zijn, wil Leon samen met het bestuur ervoor waken dat HilverZon zich alleen op de uitvoering van gemeentelijke wensen zal richten. “Onze energiecoaches komen achter de voordeur en zitten aan de keukentafel met Hilversummers. In die persoonlijke benadering zit de kracht van HilverZon. Wij zijn en blijven een zelfstandige en onafhankelijke energiecoöperatie voor en door inwoners. Onze leden zetten de koers uit. Zij bepalen de invulling van de samenwerking en de route die wij bewandelen.”

Collectieve zonprojecten

HilverZon is opgericht om zonnestroom coöperatief voor Hilversummers beschikbaar te maken. Na het project Anna’s Hoeve is er geen collectief dak meer beschikbaar gekomen, maar de duurzame opwek van energie is en blijft een kerntaak, benadrukt Leon. “Wij blijven zoeken naar mogelijkheden voor collectieve zonprojecten. De zonneweide bij het vliegveld Hilversum is daar een voorbeeld van. Daarnaast gaan wij de eigenaren benaderen van de 120 maatschappelijke daken die de gemeente heeft aangewezen.”

Duurzaamheidscentrum

Tot slot is een belangrijke ambitie dat elke Hilversummer voor 2030 op een of andere manier kennis heeft gemaakt met HilverZon. Leon: “Wij zijn samen met Hilversum 100, collega-coöperatie HET en Omgevingseducatie partner in het Duurzaamheidscentrum aan de Larenseweg 30. Inwoners kunnen zich hier laten informeren over duurzame circulariteit, vergroening, mobiliteit en energie. In het energieverbruik zal onze bijdrage liggen. Jongeren willen wij aan ons binden met initiatieven als Kompas op Groen, een tentoonstelling die wij samen met omgevingseducatie hebben gemaakt.”

Help mee als vrijwilliger

Veel, heel veel uitdagingen, geeft de kersverse directeur van HilverZon direct toe. “En alleen samen kunnen wij deze succesvol realiseren. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe energiecoaches en wijkambassadeurs voor HilverZon. De functie van ambassadeur is nieuw. Hiervoor zoeken wij enthousiaste Hilversummers met hart voor de energietransitie die de activiteiten en initiatieven van HilverZon op verschillende plekken willen promoten. Interesse? Stuur een mail naar: denise.vander.schaft@hilverzon.nu.”