Nieuwspolitiek

Kamerbrief toekomst lokale energie-productie

By 16 juni 2018 No Comments

Minister Wiebes heeft duidelijkheid gecreëerd over de toekomst van de lokale energie-productie. Hier de link naar de hele brief. De postcoderoosregeling behoudt haar prominente plek in de stimulering van energie-opwek-projecten.

De brief kort samengevat:

> het blijft minimaal tot 2020 mogelijk op postcoderoos-projecten te starten, de regeling zal daarbij geen grote wijzigingen ondergaan

> de minister kondigt aan dat de regelingen voor panelen op eigen dak en de postcoderoosregeling in 2020 samengevoegd gaan worden voor nieuwe projecten.

> er wordt gewerkt aan een ontwikkelfaciliteit voor de professionalisering van energie-coöperaties en het versterken van de investeringspropositie voor duurzame energieprojecten van energiecoöperaties.

> zoals aangekondigd wordt de regeling voor zonnepanelen op eigen dak leggen versoberd, maar het blijft aantrekkelijk panelen op het eigen dak te leggen. Zoals verwacht wordt het in 2020 een terugleversubsidie. Met het dalen van de prijs van zonnepanelen wordt de subsidie afgebouwd met als doel een terugverdientijd van 7 jaar te handhaven.

> de mogelijkheden voor energie-coöperaties om gebruik te maken van de SDE+ regeling gaan verbeterd worden

Wat aanspreekt in de brief is dat er consistent beleid gevoerd wordt en dat het mogelijk blijft om enige jaren vooruit te denken. Wat verder aanspreekt in de brief is dat het in de toekomst het meest gunstigst blijft om de door jezelf opgewekte energie ook daadwerkelijk zelf te gebruiken. Hiermee sorteert de minister voor op een toekomst waarbij mensen of groepen mensen dankzij buurtbatterijen e.d. voorkomen dat energie via het elektriciteitsnet getransporteerd hoeft te worden. Een wenkend perspectief, ook voor HilverZon en Hilversum.

Tenslotte dank aan de kamerleden Dik-Faber en Mulder die met moties en kamervragen hebben bijgedragen aan het verkrijgen van helderheid en toekomtperspectief.

Aernoud Olde, 16 juni 2018