Inloopmiddag zonnepark op vliegveld Hilversum

Home > Nieuws > Inloopmiddag zonnepark op vliegveld Hilversum

Op zaterdag 2 december a.s. van 13.00 tot 14.30 uur organiseert HilverZon samen met de Stichting Vliegveld Hilversum en de gemeente Hilversum een inloopbijeenkomst over de aanleg van een kleinschalig zonnepark op het vliegveld Hilversum.  De inloopbijeenkomst vindt plaats in Restaurant Vliegveld Hilversum, Noodweg 43, 1213PW Hilversum.

Een zonnepark, dat roept vragen op. Hieronder beantwoorden wij de belangrijkste.

Waarom een zonnepark?

De energiecoöperatie HilverZon werkt samen met de gemeente en andere partners aan een duurzaam Hilversum. Hilversum streeft ernaar om energieneutraal zijn vóór 2040. Zonne-energie als bron van duurzame energie, levert daar een belangrijke bijdrage aan.

Het doel van HilverZon is om collectieve opwek te realiseren voor de bewoners, zoals dit zonnepark. Inmiddels exploiteert HilverZon al zes collectieve opwekprojecten.

Waar komt het zonnepark?

Het gaat om een smalle strook grond aan de noordwestzijde van het vliegveld ook wel de Schaapskooi genoemd. Deze strook loopt evenwijdig aan de Rading. Vanuit het hart van de weg ligt het park op ruim 25 meter afstand. De bestaande sloot en boomsingel blijven volledig intact.

Hoe groot is het park?

Het park is een smalle strook van ongeveer 200 meter. Het voorziet in een stroombehoefte van ongeveer 150 huishoudens. De maximale hoogte van de panelen is 1,50 meter en deze zullen op het zuidwesten worden gericht.

Wordt er schade toegebracht aan de natuur?

Nee. De boomsingel blijft volledig in stand. Het terrein nu is grasland. Een ecologisch bureau heeft vastgesteld dat in het gebied geen kwetsbare flora en fauna voorkomt die hierdoor schade lijdt. Het park zal door een diervriendelijk hekwerk worden omsloten, zodat kleine dieren de doorgang niet wordt belemmerd. De vrije stroken zullen worden ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel.

Ontstaat er overlast in de buurt?

Nee. De panelen geven geen schittering of geluid. De omvormers zullen op een plek worden geplaatst waardoor ze geen geluidsproblemen geven. De bouw zal slechts een kort tijd (enkele weken) in beslag nemen en zal naar verwachting niet of nauwelijks tot overlast leiden.

Waar gaat de stroom naar toe?

Het park produceert ongeveer 500.000 kWh aan stroom. Hier wordt momenteel een afnemer voor gezocht, bij voorkeur lokaal. De stroom wordt via een rechtstreekse aansluiting op het netwerk van Liander afgeleverd. Dit leidt op geen enkele wijze tot beperkingen voor omliggende bedrijven of woningen.

Wat is de relatie met het vliegveld?

De Stichting Vliegveld Hilversum is samen met HilverZon de initiatiefnemer van het zonnepark. Het vliegveld heeft diverse plannen om te verduurzamen, waaronder het plaatsen van laadpalen voor elektrisch aangedreven auto’s, fietsen en vliegtuigen. Zo faciliteert het vliegveld dus de toekomstige opkomst van duurzaam vliegen met schonere en stillere vliegtuigen.

Voor wie is de inloopbijeenkomst en wat is er te zien of te doen?

Op de inloopbijeenkomst is iedereen welkom. Er is geen vastomlijnd programma, maar er liggen tekeningen en foto’s die een goed beeld geven van de plannen. Ook zijn er vertegenwoordigers van de coöperatie HilverZon, de gemeente Hilversum/gemeente Wijdemeren en de Stichting Vliegveld Hilversum die graag eventuele vragen beantwoorden of met u in gesprek gaan.