Uncategorized

HilverZon betrokken bij veel duurzame Hilversumse plannen

Veel loopt en is nog niet definitief. Toch zijn er veel plannen waarbij HilverZon een belangrijke rol speelt, zegt Gert van der Windt, bestuurslid Beheer. Hij licht graag een tipje van de sluier op.

Een mooi initiatief volgens Gert is het haalbaarheidsonderzoek naar Solar Carports binnen de gemeente. Dit zijn overdekte parkeerplaatsen of -terreinen met op het dak zonnepanelen.

Mediapark

“Samen met de gemeente hebben wij gekeken naar geschikte locaties hiervoor”, blikt Gert terug. “Het Mediapark kwam hieruit als goede plek naar voren en daar onderzoeken wij nu in overleg met de eigenaar wat mogelijk is. Op deze locatie is het in ieder geval belangrijk dat de zonnepanelen visueel iets toevoegen aan de entree.”

Het is volgens het bestuurslid Beheer goed mogelijk dat de verantwoordelijkheid van HilverZon na het haalbaarheidsonderzoek eindigt. “Het Mediapark heeft zelf de zonnestroom hard nodig, dus de kans is klein dat wij hier een collectief dak kunnen realiseren.”

Roeivereniging Tromp

HilverZon is ook in gesprek met roeivereniging Tromp over zonnepanelen op de botenloods en op de kleed- en werkruimte. Gert: “De roeivereniging heeft zelf niet veel stroom nodig, dus hier is de kans groter dat wij er een collectief project van kunnen maken. Zeker omdat de roeivereniging op een naastgelegen veld een tweede botenloods met zonnepanelen wil neerzetten, maar daarvoor is eerst een wijziging in het bestemmingsplan nodig.”

Zonnepanelen op fietsenstallingen

Verder loopt er een haalbaarheidsonderzoek van HilverZon naar de mogelijkheden voor zonnepanelen op fietsenstallingen bij middelbare scholen en sportverenigingen. “Een HilverZon-vrijwilliger gaat na welke locaties geschikt zijn en hoe je deze business case rendabel kan krijgen”, legt Gert uit. “Als we dat duidelijk hebben, gaan we met de scholen en verenigingen in overleg. Het mooie aan dit project is dat de energietransitie dan ook zichtbaar wordt voor jongeren. Helaas is ook hier de kans niet groot dat we er een collectief project van kunnen maken.”

Vliegveld

Het traject om het vliegveld van Hilversum te verduurzamen is er een van lange adem. Begin dit jaar is er een gesprek geweest met alle stakeholders rond de toekomst van het vliegveld. Daaruit is een document gerold waarin alle belangen zijn vertegenwoordigd en dat nu ter besluitvorming bij de gemeenteraad ligt.

VvE’s

Tot slot gaan ook de gesprekken met de Verenigingen van Eigenaren gewoon door, benadrukt Gert tot slot. “Wij hebben met het realiseren en beheren van zonnedaken op vier VvE’s hierin een bewezen staat van dienst. Er zijn met verschillende andere Verenigingen gesprekken gaande, maar uit ervaring weten wij dat ook hier de besluitvorming niet van de ene op de andere dag gebeurt. Alle leden moeten immers op de algemene ledenvergadering akkoord gaan met de verduurzaming, maar ik heb goede hoop dat dit gaat lukken. ”