Uncategorized

Gemeente vraagt mening bewoners over energie besparen en aardgasvrij wonen

Al nagedacht over energie besparen? Wat heb je nodig om je huis duurzaam te maken? Deze vragen en meer stelt de gemeente aan haar inwoners. De gemeente Hilversum roept iedereen op zijn mening te geven. Hiervoor is een enquête uitgezet die kan worden ingevuld op www.startvragenlijst.nl/hilversum

Bewoners kunnen de enquête tot 11 april invullen. De resultaten van deze enquête worden gebruikt voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. In dit plan komt te staan wat er nodig is om huizen te verduurzamen en in de toekomst de overgang naar aardgasvrij het beste te kunnen maken. Dit plan kan de gemeente niet opstellen zonder de inbreng van inwoners.

In gesprek

Wethouder Bart Heller: “De gemeente zet volop het verduurzamen van woningen door te isoleren. Het is voor ons essentieel om te weten wat bewoners hierbij belangrijk vinden, wat hun zorgen zijn en hoe ze ondersteund en betrokken willen worden. Want het gaat over hun woningen en hun wooncomfort. Iedereen mag zijn mening geven. Tussen april en juni nodigen we bewoners en ondernemers ook uit met ons en elkaar in gesprek te gaan tijdens online bijeenkomsten.”

Transitievisie warmte

Hilversum gaat de komende jaren geen buurten van het aardgas af halen, maar zet volop in op isoleren als eerste stap naar aardgasvrij. Wel gaat de gemeente die overgang naar andere duurzame energiebronnen zorgvuldig voorbereiden. Samen met partners en bewoners wordt een plan opgesteld. In dit plan, de Transitievisie Warmte, komt te staan hoe we de overgang naar milieuvriendelijkere energiebronnen het beste kunnen aanpakken, welke andere warmtebronnen dan aardgas er beschikbaar zijn en wat we nodig hebben als we de overstap gaan maken. Dit plan is niet in beton gegoten. De technieken en mogelijkheden veranderen. Daarom wordt dit plan iedere vijf jaar vernieuwd.

Energiecoach

Wat bespaard wordt, hoeft niet opgewekt te worden. Het isoleren van een woning levert in veel gevallen direct meer comfort op en een lagere energierekening. De gemeente roept inwoners op zich wel altijd goed en professioneel te laten voorlichten. Voor onafhankelijk advies kunnen Hilversummers bijvoorbeeld terecht bij de Energiecoaches van HilverZon.

Energie besparen en aardgasvrij gaat over uw woning en uw wooncomfort. Voor een goed plan is het essentieel te weten wat u belangrijk vindt, wat uw zorgen zijn en hoe u ondersteund en betrokken wilt worden.  Lees hier meer over op www.bouwenaanhilversum.nl/transitievisiewarmte