Uncategorized

Gemeente vraagt jong en oud om input voor Transitievisie Warmte

Op maandag 5 juli organiseert de gemeente Hilversum een bewonersbijeenkomst over verduurzamen en aardgasvrij wonen.  Voor jongvolwassenen tot 35 jaar is er een aparte bijeenkomst op donderdag 1 juli.  Online reageren kan ook. Meld je nu aan! 

De resultaten van de bijeenkomsten en de online reacties worden meegenomen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. Iedere gemeente in Nederland moet dit plan maken. In het Hilversumse plan komt te staan wat er nodig is om huizen te isoleren en hoe we in de toekomst de overstap naar aardgasvrij het beste kunnen maken.

Transitievisie Warmte

Zo bereidt de gemeente zich zorgvuldig voor op de warmtetransitie. Belangrijk om te weten is dat de gemeente Hilversum voorlopig inzet op isoleren. De resultaten van de participatie gebruikt de gemeente ook om de informatievoorziening en ondersteuning van bewoners te verbeteren.

Aanmelden

Voor de bijeenkomst van 5 juli kunnen Hilversummers zich tot 2 juli aanmelden door een mailtje te sturen naar aardgasvrij@hilversum.nl. Deelnemers ontvangen uiterlijk 2 juli het definitieve programma, uitleg over ZOOM en een link naar ZOOM. Aanmelden voor de bijeenkomst voor jongvolwassenen op 1 juli kan via m.keers@hilversum.nl.

Online reageren kan ook: beantwoord de drie stellingen op: www.bouwenaanhilversum.nl/transitievisiewarmte