NieuwsOrganisatie HilverZon

Duurzaamheidsthema’s in ‘t Gooi

By 2 oktober 2017 No Comments

Vanuit het kenniscentrum van de Vrienden van ’t Gooi (VVG) is een werkgroep ‘duurzaamheid’ geformeerd, die voorstellen doet welke duurzaamheidsthema’s de VVG zou kunnen oppakken.

In het tijdschrift van de Vrienden is een artikel verschenen over deelname aan een project van HilverZon:
‘In het buitenland, maar ook op sommige plekken in Nederland zie je steeds vaker windmolenparken maar (vooral in Duitsland en België) ook vele woningen met zonnepanelen op de daken. Dat laatste (hoewel het vaak een inbreuk maakt op de architectuur) roept minder weerstand op dan de vele windmolens die de horizon op het platteland of aan zee vervuilen.
Energiebesparing (door groene stroom, isolatie van dak, muur en vloer, dubbel glas, hoog rendementketels) pakt de VVG niet op, omdat daarover al een breed regionaal platform bezig is. Alle Gooise gemeenten kennen een duurzaamheidsagenda, waarmee ze soms met meer of minder subsidie energie –vergroening en –besparing stimuleren. Alle gemeenten zijn aangesloten op www.energiebesparengenv.nl en hebben een samenwerkingsovereenkomst met vele andere organisaties gesloten. In een aantal gemeenten zijn al initiatieven gestart.’
U leest hier het hele artikel van de VGG over duurzaamheid en energie door Hans Hoes.

Vrienden van het Gooi
De Vrienden van het Gooi willen de bewoners bewust maken van de unieke omgeving waar in zij wonen. Met artikelen in het tijdschrift, een nieuwsbrief, door gebruik van sociale media en tijdens wandelingen met de natuurwacht.
Maar ze willen het ook beschermen en zorgen dat toekomstige generaties er ook nog van kunnen genieten. Ruimtelijke ontwikkelingen worden scherp in de gaten gehouden. Kijken of plannen voldoen aan de regelgeving. Zo nodig dit bij de rechter afdwingen. Of invloed uitoefenen om de regels te verbeteren.
De VVG probeert een goed milieubeheer te bevorderen, gericht op instandhouding en duurzame ontwikkeling van het natuurschoon en het beschermen van flora en fauna. Ook hebben ze aandacht voor het ecologisch verantwoord gebruik van de natuurgebieden, gericht op het voorkomen van aantasting door schadelijke vormen van vercommercialisering.
Meer informatie over de VVG: www.vriendenvanhetgooi.nl