activiteitenNieuwspolitiek

Duurzaamheidsdebat

By 5 maart 2018 No Comments

Via < deze link > kunnen de sheets van het duurzaamheidsdebat van 5 maart gedownload worden. Hierin per partij een korte compilatie van duurzame standpunten uit het verkiezingsprogramma.

De stellingen zijn:

Stelling 1: VVD vs. PvdA
De grootste opgave binnen de transitie is het samenlevingsvraagstuk; o.a. bestaande uit draagvlak creëren.

Op vele plaatsen in Nederland botst verduurzaming inmiddels op weerstand vanuit de bevolking.

Stelling: Om te voorkomen dat we in Nederland in loopgraven terecht komen tussen overheid en bevolking over NIMBY-issues nemen we slechts maatregelen in de fiscale of subsidie-sfeer.

Stelling 2: SP vs. Leefbaar Hilversum
De grootste opgave binnen de hele transitie is het samenlevingsvraagstuk; o.a. bestaande uit gedragsverandering.
Leefbaar stelt voor om de vervuiler te laten betalen en goed gedrag te belonen.

De stelling: mensen met een laag inkomen zullen de rekening van vervuilend gedrag zelf moeten betalen.

Stelling 3: CDA vs Groen Links
Hoe kijken partijen aan tegen verplichting?
Dit in geval de inwoners niet uit eigen beweging verduurzamen.

Volgen er sancties als burgers niet duurzamer gaan leven? Zo ja, welke dan? Zo niet, hoe dan wel?

Stelling 4: D66 vs. Hart voor Hilversum
De circulaire economie wordt door velen als doel gezien van de huidige transitie. Hiervan zijn ook wel tekenen zichtbaar in de samenleving, zeker nu steeds meer bedrijven ontdekt hebben dat je ook geld kunt verdienen door minder grondstoffen te gebruiken.
Veel hergebruik en recycling komt echter niet tot stand omdat de arbeidskosten hoog zijn. Denk aan de schoenmaker, fietsenmaker en de kledingreparateur, maar je kunt ook denken aan meubelreparateurs of extra handen bij het scheiden van afval.
Hierdoor zouden nieuwe banen kunnen ontstaan.

Stelling: om banen te creëren bij hergebruik- en recycling-projecten zien wij het geven van subsidie aan projecten als een reële mogelijkheid, mits hierdoor meer werkgelegenheid ontstaat voor lager opgeleiden.