Uncategorized

Algemene Leden Vergadering HilverZon

Leden van HilverZon zijn van harte welkom op de Algemene Leden Vergadering van HilverZon op 22 mei. Het bestuur presenteert tijdens deze vergadering het jaarplan en vraagt goedkeuring voor het gevoerde beleid. Aansluitend op de ALV is de lezing van Jan Ros over het klimaatbeleid van de toekomst. 

Wij vragen de leden om voor de vergadering de agenda alvast voor de ALV te downloaden.

ALV HilverZon 22 mei

Aloysius College, Schapenkamp 200 te Hilversum
Inloop vanaf 19.30 uur, de ALV is van 20.00 uur tot 21.00 uur gevolgd door een pauze.

Aansluitend de lezing ‘Het Klimaatbeleid van de toekomst’ door Jan Ros om 21.15 uur. We eindigen de avond na de lezing met een borrel