Verkennende fase 1500 zonnepanelen vliegveld Hilversum succesvol afgerond

Home > Nieuws > Verkennende fase 1500 zonnepanelen vliegveld Hilversum succesvol afgerond

De mogelijkheden voor 1500 zonnepanelen op vliegveld Hilversum zijn zo kansrijk dat het plan is om in oktober dit jaar hiervoor een vergunning aan te vragen. Dit blijkt uit een verkenning die succesvol is afgerond. HilverZon zal ook in deze volgende fase betrokken blijven.

“Wij hebben het afgelopen half jaar veel gesprekken gevoerd”, blikt Gijs van der Laar, coördinator opwek bij HilverZon terug. “Met de gemeente, brandweer, luchthavenmeesters en de mensen van het vliegveld zelf. Telkens weer was de vraag welke mogelijkheden er zijn om hier op een halve hectare grond 1500 zonnepanelen te leggen. Kunnen we doorpakken? Het goede nieuws is dat er inderdaad ruimte is voor dit plan. Nu is het zaak om een vergunningsaanvraag bij de gemeente te doen. De planning is om deze in oktober dit jaar in te dienen.”

Ecologisch onderzoek

Voor het zover is, moet er onder andere eerst een beperkt ecologisch onderzoek gedaan worden en zal een landschapsarchitect kijken naar de ruimtelijke inpassing. Samen met projectleider Johan ten Brinke van de gemeente bereidt HilverZon de vergunningsaanvraag voor.

Business case

Parallel aan het vergunningstraject brengt HilverZon de financieringsscenario’s met bijbehorende business cases en risico’s in kaart. “Samen met Arie Willem Rozendaal, voormalig lid van de raad van toezicht van HilverZon, bekijken we welk financieel voorstel wij de Hilversummers kunnen doen die een aandeel willen nemen in dit project”, vervolgt Gijs. “Als we deze financieringsmodellen rond hebben, kunnen we die ook inzetten voor andere projecten.”

Jaarplan Opwek

De plannen voor een zonneweide bij het vliegveld zijn onderdeel van het Jaarplan Opwek van HilverZon. Dit plan bestaat uit drie onderdelen: zon op dak, zon op parkeerterrein en grondgebonden opwekprojecten, waarbinnen de ontwikkeling van het vliegveld nu de belangrijkste is.

Zon op dak

Voor het realiseren van zon op dak is HilverZon in gesprek met een paar Hilversumse scholen. Gijs: “Dit vloeit voort uit het project Zon op Schooldak dat was bedoeld om de scholen te verduurzamen. Er zijn scholen die op het dak nog ruimte over hebben voor een collectief project.”

Maatschappelijk vastgoed

Verder onderzoekt HilverZon de mogelijkheden om samen met de gemeente gesprekken op te starten met eigenaren van maatschappelijk vastgoed om zonnedaken te realiseren en worden ook in samenwerking met Alba Concepts ook ondernemers met grote daken benaderd.

Zon op parkeerdak

Voor dit onderdeel van het Jaarplan Opwek heeft HilverZon een parkeerterrein aan het Kininelaantje onderzocht. “Uit het rapport van onderzoeksbureau SWECO bleek dat aan deze ontwikkeling nogal wat haken en ogen zitten”, stelt Gijs. “De constructie die hiervoor nodig is, is door de hoge staalprijs erg duur om te bouwen. HilverZon beraadt zich nog of dit initiatief financieel haalbaar is, eventueel met beschikbare subsidieregelingen. We hopen hierover in de tweede helft van 2023 een besluit te kunnen nemen.”