Wat is Hilverzon?

HilverZon is een ledencoöperatie van en voor alle Hilversummers. De leden zijn dus samen de eigenaren van de coöperatie. We streven ernaar Hilversum volledig energieneutraal te krijgen in 2030. Energieneutraal worden vergt een combinatie van aanpakken, vooral:

  • samen zonne-panelen inkopen en deze op collectieve daken (sporthallen, grote bedrijven, kerken, scholen, etc) neerleggen om deze collectief te exploiteren
  • samen initiatieven ontplooien voor het besparen van energie
  • andere duurzame initiatieven ondersteunen
  • de belangen van de leden behartigen

Bezoek ook onze campagne-site ‘HilverZonnedak.nl‘ of de ‘Vraag & Antwoord-pagina‘.
U leest meer over het afgeronde boekjaar 2016 in de bestuurspresentatie bij de algemene ledenvergadering op 19 april 2017 is gegeven.

Op de ALV van 8 nov 2017 hebben een kleine 50 leden samen het jaarplan 2018 < hier > vastgesteld en 3 nieuwe bestuursleden benoemd. De zeer uitgebreide voortgangsrapportage van juni 2017 staat < hier >. Hierin aan het eind ook een blik in de nabije en de ver(de)re toekomst van onze coöperatie. Heeft u hier vragen of opmerkingen over? Deel ze svp met ons.

Image

HilverZon heeft een bestuur en een Raad van Toezicht. Vanuit het bestuur bouwen we aan een team om de activiteiten te begeleiden. De werkzaamheden van het team zijn samen te vatten met de administratie, secretariaat, promotie, projectbegeleiding en coördinatie. De leden van het team hebben allemaal een parttime contract en ontvangen een (bescheiden) vergoeding voor het werk. Zij maken ook deel uit van het team omdat ze het doel belangrijk vinden.

Naast een bestuur, een Raad van Toezicht en een team heeft HilverZon ook vrijwilligers. Sterker nog; de vrijwilligers worden cruciaal in het geheel. Zonder vrijwilligers gaat het ons niet lukken om Hilversum te verduurzamen, want onze activiteiten hebben geen commercieel verdienmodel. De opbrengst is vooral van maatschappelijk waarde, en we realiseren collectief opgewekte groene energie voor een betaalbare prijs.

HilverZon is dus niet commercieel, maar heeft wel kosten. Daarom heeft HilverZon opbrengsten nodig. Onze inkomsten komen uit:
* contributie van de leden (eur 12,- per jaar),
* bijdrages van organisaties die ons steunen en daarmee ook lid worden van de coöperatie (kleine organisaties eur 50,- per jaar, middelgrote eur 100,- per jaar en grote organisaties eur 150,- per jaar),
* een fee per klant die meedoet aan duurzame stroom en gas van DE Unie,
* een beheer-fee voor de collectieve daken met zonnepanelen,
* een vergoeding voor onze bijdrage aan de energie-besparingsacties in Hilversum
* en we verrichten werkzaamheden in opdracht.

Daarnaast ontvangen we van de gemeente een vergoeding in ruil voor onze inzet. Dit is verwoord in de Green Deal.

Wie kunnen lid worden?

Vooral particulieren kunnen lid worden, maar ook bedrijven, maatschappelijk organisaties en overheden zijn welkom. In de praktijk zal ons ledenbestand vooral bestaan uit de deelnemers aan de collectieve energie-opwek-projecten. Overigens, HilverZon is een coöperatie met Uitgesloten Aansprakelijkheid (= ‘U.A.’). Dit betekent dat leden niet (financieel) aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schulden of verliezen van de coöperatie.

Onze statuten zijn  < hier >  te downloaden. Ons jaarplan 2018 staat  < hier >.
Wij gaan voor transparantie, daarom < hier > de financiële verantwoording (jaarstukken en toelichting) over ons eerste boekjaar (2015/2016).
En heb je vragen, ideeën of suggesties? Deel ze met ons; info@hilverzon.nu

2015-10-ondertekening-BK-620x412

En het doel? Dat verwoorden wij zelf met ‘Duurzame energie voor heel Hilversum’, waarmee we uiteindelijk een Duurzaam Hilversum bedoelen.

 

 

Enkele van onze partners

top