Vacatures

Gevraagd: mensen die met HilverZon onze gemeente willen verduurzamen! 

Team van HilverZon, okt. 2017. Foto Eric van der Vegt

Hilverzon is een ledencoöperatie van en voor alle Hilversummers. We streven ernaar, heel Hilversum energieneutraal te krijgen in 2030. We hebben inmiddels meerdere nieuwe mensen opgenomen in ons team. Inclusief Raad van Toezicht bestaat de kerngroep uit 15 personen en we zijn in gesprek met meer belangstellenden. Echter, er blijft nog steeds werk liggen. De ambities zijn zo groot dat we in 2018 meer mensen nodig hebben om het werk te doen. … Wie helpt?

HilverZon kun je het beste omschrijven als een start-up: wij bouwen elke dag met elkaar verder om de organisatie vorm te geven, meer collectieve zonnepanelen te realiseren, bekendheid te krijgen en meer duurzaam bewustzijn te bereiken bij Hilversummers. Daarom verwachten wij dat je bereid bent, de mouwen op te stropen bij deze start-up.
We nodigen alle Hilversummers uit, mee te doen!

Profiel penningmeester in het bestuur van de energie coöperatie HilverZon

Hilverzon is een coöperatie van en voor de inwoners van Hilversum. HilverZon streeft ernaar Hilversum energieneutraal te krijgen in 2030 en ondersteunt hiermee de gemeente Hilversum in het realiseren van haar duurzaamheids doelstellingen. Hiertoe hebben de gemeente en HilverZon een Greendeal gesloten.

De energiecoöperatie staat onder leiding van een bestuur, terwijl de (dagelijkse) werkzaamheden worden uitgevoerd door een combinatie van ZZP-ers en vrijwilligers. Het bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

Het bestuur is al geruime tijd op zoek naar een penningmeester. Binnen het bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor een gezonde financiële huishouding en stelt daartoe de jaarlijkse begroting op, verzorgt de jaarrekening bewaakt de voortgang van de financiële situatie binnen de coöperatie. Hij/zij heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en weet bestuurlijke besluiten om te zetten in financiële acties.

Deze functie wordt, evenals de andere bestuursfuncties, op vrijwillige basis uitgevoerd. Uiteraard is een onkostenvergoeding aanwezig.

Taken:

 • Neemt initiatief, stelt begrotingsvoorstellen op en is in staat om een lange termijnplanning op te stellen.
 • Is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de liquiditeitspositie van HilverZon.
 • Legt financiële verantwoording af richting de Raad van Toezicht en de Algemene Leden Vergadering van de energie coöperatie.
 • Stuurt de financieel administrateur aan.
 • Houdt in overleg met de financieel administrateur zicht op de openstaande crediteuren en debiteuren.
 • Bewaakt de begroting en de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.o.v. de toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen.
 • Legt budgetwijzigingen ter goedkeuring voor aan het bestuur.
 • Stelt twee maandelijks een financiële rapportage op voor het bestuur en de Raad van Toezicht en wordt daarbij ondersteund door de financieel administrateur.
 • Houdt in overleg met de financieel administrateur zicht op de openstaande crediteuren en debiteuren.
 • Bewaakt de opbrengsten en uitgaven van de coöperatie en met name die van de postcoderoosprojecten.
 • Stelt de jaarlijkse postcoderoos afrekening op t.b.v. de projectraden, daarbij ondersteund door de financieel administrateur.
 • Draagt in overleg met de algemeen coördinator zorg voor een financieel verantwoord personeelsbeleid.

Wie zoeken we?*
Enthousiaste vrijwilligers
– Af en toe een handje helpen in een promotiekraam/promotieteam:
Vanaf 2017 werven we deelnemers voor de meer dan 3000 zonnepanelen op de collectieve daken die we ter beschikking hebben gekregen. Je wordt vooraf uiteraard getraind zodat je weet, welk verhaal je erbij kunt vertellen.
– meehelpen bij het organiseren van een activiteit, of het initiëren van een actie
– het opzetten van een nieuwe kracht-groep in een Hilversumse wijk
– een bijdrage leveren aan het draaiende houden van onze organisatie (administratief, ondersteunend, bestuurlijk)
Geschatte tijdsinvestering: 2 uur per week.

* Werkgroepleiders
Taken:
– Coördinatie van een werkgroep rond een verduurzamingsthema in Hilversum, denk aan energiebesparing bij particulieren of VvE’s
– Werving van werkgroepleden
– Uitbouwen van een relevant netwerk voor de werkgroep
– Enthousiast en stimulerend
Geschatte tijdsinvestering: 4 uur per week.

Kenmerkend voor Hilverzon
Van iedereen die bij ons aan de slag gaat, verwachten wij dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Daarbij solliciteer je bij een energiecoöperatie, een soort vereniging. Hierbij passen ideëel gedreven mensen. We werken met elkaar samen, daarom zijn we op zoek naar mensen die binnen een team met elkaar de projecten van de grond krijgen en samen kijken naar meer mogelijkheden voor verduurzaming.

Vergoeding voor je inzet
Voor werkgroepleiders en vrijwilligers is een passende onkostenvergoeding beschikbaar.

Reacties op deze functies
HilverZon nodigt alle Hilversummers uit om mee te doen. We zien jouw reactie met CV graag tegemoet. Mail dit naar info@hilverzon.nu, vermeld: sollicitatie + functienaam. Je kunt je reactie richten aan Geertrui Wilkens, bureaucoördinator.

Herziening van deze tekst: 8 januari 2018
Reageren: wij zoeken doorlopend mensen
HilverZon staat altijd open voor mensen die duurzaam denken en doen.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Hartelijk dank namens het hele team!

top