HilverZonnedak Rotor Mediagebouw in juli 2017 gerealiseerd

HilverZonnedak Rotor Mediagebouw in juli 2017 gerealiseerd

Het dak van het Rotormediagebouw op de Arendstraat is sinds 17 juli 2017 volop in bedrijf. Van 17 juli t/m 30 september is er bijna 20 MWh geproduceerd door de panelen op het dak. Sinds 11 oktober kunnen we de actuele opbrengst continu laten zien voor dit 273 zonnepanelen tellende dak. Dat kan via deze link.

De aanleg van de panelen van het HilverZonnedak op het Rotor Mediagebouw had reeds in april 2017 plaatsgevonden. De periode tussen aanleg en aansluiting was nodig om een goede kabel te leggen voor de dak; een zogenaamde kabel voor grootverbruik. Liander realiseerde dit begin juli.
Dit was het tweede dak dat HilverZon realiseert voor Hilversummers. Het pand aan de Arendstraat kent 32 deelnemers die samen 273 zonnepanelen op dit dak gebruiken om hun stroom mee op te wekken.

Aernoud Olde, voorzitter HilverZon: ‘Precies een jaar geleden, begin april 2016, heeft HilverZon een intentieverklaring getekend met de eigenaren van vier panden aan de Arendstraat, nabij Werf35. Wij zijn er heel blij mee, dat we nu al deze zonnepanelen op deze panden hebben geplaatst.’
Het dak op het Rotor mediagebouw is het tweede collectieve zonnepanelendak dat nu is gerealiseerd: het eerste dak ligt bovenop de Bethlehemkerk. Dit project heeft het eerste jaar al winst opgeleverd voor de deelnemers. Inmiddels (medio oktober) zijn er 4 postcoderoos-daken van HilverZon gerealiseerd.

Hier is de prospectus met alle informatie over de Rotor Media Zonnefabriek te vinden.

Historie project werfgebied

Op 11 april 2016 tekende HilverZon een intentieverklaring met de eigenaren van vier panden aan de Arendstraat, nabij Werf35. Hiermee kwam de nieuwe zonnefabriek in Hilversum Oost dichterbij! In de Arendstraat, op het Rotor Media-gebouw van vastgoedbeheerder Hanegraaf. In het gebouw houdt HilverZon ook zelf kantoor. ‘We zijn erg blij dat de eigenaren van het Rotor Media dak bereid waren om ons initiatief te steunen’.

Deelname aan dit project is interessant voor mensen die geen zonnepanelen op hun eigen huis kunnen plaatsen, of het niet willen of mogen. Huurders, maar ook huis-eigenaren met bomen om het huis of mensen die in beschermd stadsgezicht-gebied wonen. www.hilverzon.nu/meedoen 

top