Op 30 september 2015 heeft het bouwbestuur bij Notaris Toon Steendijk de oprichtingsakte van HilverZon getekend. Hier kunt u de tekst downloaden.

< download Akte van Oprichting HilverZon >

In het voorjaar van 2016 zijn op de ALV aangepaste statuten aangenomen, mede om het instellen van een Raad van Toezicht mogelijk te maken. Deze statuten zijn op te vragen bij de administratie van HilverZon (administratie@hilverzon.nu).

Binnenkort hopen wij met een aanvullend bestuursreglement te komen.

top