Duurzame energie
voor heel Hilversum

We streven ernaar Hilversum volledig energieneutraal te krijgen in 2030. Energieneutraal worden vergt een combinatie van aanpakken, vooral:

  • zo weinig mogelijk energie gebruiken, dus aandacht voor besparing;
  • dat wat wel nog aan energie nodig is, volledig groen, duurzaam en hernieuwbaar opgewekt
Image

Deze missie van HilverZon hebben we als volgt verder uitgewerkt.

HilverZon streeft ernaar zijn activiteiten financieel gezond en onafhankelijk van structurele financiële ondersteuning uit te voeren. Hier leest u het  Jaarplan HilverZon 2018 dat wij hebben geschreven voor de ALV van 8 november 2017. De jaarstukken over 2017 vindt u < Hier >.

Onze partners

top